Skarv, dödsdans och klimat

Det är helt enkelt för djupt. Gullkrona fjärd är en förkastningsgrav och är därför djup med branta stränder. I något geologiskt skede har bergsmassorna rämnat och lämnat efter sig en ganska fyrkantig fjärd. Sen har inlandsisen skuffat sten och sand och polerat stränderna. Bakom stenen med skarvarna dyker Stängselåsens tredje rad upp ur djupet. Mellan […]

Paket och förhandlingskultur

Jo, det är sant att man i förhandlingar ofta måste pruta på sina krav, men prutmånen måste bygga på vad man vet om förhandlingssituationen, om motpartens egentliga smärtpunkter och hur den politiska stridsfrågan kommer att utvecklas efter förhandlingarna. Vi fick ett skolexempel på hur det här fungerar i samband med det stora europeiska coronahjälppaketet. Jag […]

Torvalds: Välkommen kompromiss, med tre problem

Rådets beslut om återhämtningsfonden presenterades på tisdagsmorgonen, efter fyra dygns förhandlingar under ett ovanligt långt toppmöte. Enligt kompromissen kommer den 750 miljarder euro stora återhämtningsfonden bestå av en bidragsdel om 390 miljarder euro, och en lånedel om 360 miljarder euro. Kommissionen föreslog tidigare en bidragsdel om 500 miljarder och en lånedel om 250 miljarder. – […]

Krypande kompetens

I politik finns det egentligen oerhört många exempel på det. Just nu förhandlar vi om klimatlagen och i det sammanhanget med hänvisningar till Parisavtalet. I den godkända texten heter i artikel 2 så här: …hålla ökningen i den globala medeltemperaturen långt under 2 °C över förindustriella nivån samt göra ansträngningar för att begränsa temperaturökningen till […]

Torvalds inför EU-toppmötet: Solvensstöd till företag avgörande för återhämtningen

På fredag och lördag sammanträder EU:s stats- och regeringschefer för ett extrainsatt toppmöte. På agendan står förhandlingar om unionens kommande budget och det stora återhämtningspaketet efter covid19-pandemin. – Medlemsländerna i rådet måste enas om en lösning så snart som möjligt. Vi befinner oss i en exceptionell situation, och alla åtgärder i återhämtningspaketet brådskar, säger Nils Torvalds. […]

Torvalds: Även säkerhetspolitiken en brådskande utmaning för EU

Tyskland övertog det roterande ordförandeskapet i Europeiska unionens råd från Kroatien den 1 juli. Nils Torvalds konstaterar att tajmingen på flera sätt är utmärkt. – Europa och EU befinner sig i en exceptionell situation, som ställer ovanligt höga krav på gott ledarskap. Tyskland är, under Angela Merkels ledning, landet med kanske bäst möjligheter att lyckas med […]

Torvalds: Återhämtningsbudgeten ett vägskäl för EU

EU-kommissionens nya förslag till budget för 2021 skiljer sig markant från årets budget på flera sätt. Budgeten för 2021 blir den första budgeten under vilken Förenade kungariket inte längre är en del av EU, liksom den första årsbudgeten i unionens nya fleråriga budgetram för åren 2021–2027. Den största skillnaden är ändå att den föreslagna budgetomslutningen […]

Torvalds: Vi måste intensifiera arbetet mot rasism och främlingsfientlighet

Allt sedan George Floyd dödades av amerikansk polis den 25 maj har ett stort antal antirasistiska demonstrationer ordnats världen över. Nils Torvalds säger att tragedin och de starka viljeyttringarna påvisar behovet av fler insatser mot rasism och diskriminering. – Kampen mot rasism och främlingsfientlighet är ett ständigt pågående arbete. George Floyds död har påmint oss […]

Vi måste slå vakt om närhetsprincipen

Nils Torvalds, som under onsdagen talar vid ett nordiskt webinarium om jord- och skogsbrukets roller i den kommande klimatlagen, säger att närhetsprincipen i dag fyller en viktigare funktion än någonsin förr. – De ambitiösa åtgärderna för en ekonomisk återhämtning i covid19-krisen, liksom den gröna givens åtgärder i klimatkrisen, ger EU mer makt. Därför är det […]

Vi föreslår ambitiösa och realistiska ändringar till klimatlagen

EU:s kommande klimatlag är en central del av unionens gröna giv, enligt vilken Europa blir den första klimatneutrala kontinenten senast till 2050. Kommissionen föreslog den 4 mars att klimatlagen – beroende på vad ett antal pågående studier ger vid handen – slår fast att EU:s koldioxidutsläpp fram till 2030 minskar med 50 eller 55 procent […]