Ett filosofiskt stolpskott

Habermas offentliggjorde i slutet på april en debattartikel i Süddeutsche Zeitung. Redan valet av tidning kunde man ha uppfattat som en signal. Det finns en viss spänning mellan konservativt liberala Frankfurter Allgemeine (FAZ) och en aning vänsterut lutande Süddeutsche Zeitung (SZ) från München. Habermas valde alltså SZ. Artikelns första överraskning var att den stora rationalisten […]

Sami-vecka i Bryssel

Men det fanns en grupp som avvek från det allmänna mönstret. De nordiska same-organisationerna hade ordnat en samevecka och deltagarna väckte en hel del uppmärksamhet redan genom sina färggranna dräkter. Jag hade äran och nöjet att vara en av mepparna som fick stå till tjänst med inbjudan. Det innebar också ansvaret att delta i en […]

Sista varven inför EP-val

Svaret kräver eventuellt inga förklaringar. I juli 2024 går mitt mandat ut. Då har jag suttit i parlamentet 12 år. Det har varit en oerhört inspirerande tid, många utmaningar, mycket ny lärdom, men i något skede måste man stiga av och den grundläggande regeln är att man ska stiga av så länge det är roligt. […]

Europaparlamentet oenigt om klimatpaketet

Onsdagen den 8 juni tog den gröna omställningen i EU en oväntad sväng, då majoriteten av Europaparlamentet röstade ner kompromissen om utsläppshandelns revidering. Eftersom kompromisser till flera andra lagförslag är så nära kopplade till utsläppshandeln, ledde beslutet till att även andra delar av den gröna omställningens lagpaket lades på is, tills parlamentet hittar en lösning […]

Den stora omröstningen

Men känslan av myrstack hänger ihop med att vi just nu försöker hitta lösningar på enskilda förslag, som i det stora sammanhanget kanske inte riktigt passar in i helheten, men som har tillkommit genom kompromisser på det som kallas skuggmöten. Skuggmötena är alltså den begränsade församling parlamentariker – med rådgivare och assistenter – som för […]

Hårda energitider

Jag antar att de flesta av oss är överens om att vi måste förbättra effektiviteten i vår energianvändning, att vi bör få ut mera när mätaren snurrar. Men det tar lång tid och det är inget simsalabim. Mest tveksam blev jag inför kommissionens förslag om att på kort tid åstadkomma 10 miljoner värmepumpar under de […]

Hälsningar från Stalin

Men plötsligt är vi där igen!    Efter Rysslands angrepp på Ukraina har vårt intresse igen riktats in på vår rastlösa och tidvis så aggressiva östra granne och min ryska biblioteksavdelning håller igen på att växa till sig, men den här gången med en speciell inriktning på förhållandet mellan det ryska imperiets centrum och utkanterna. […]