Torvalds: EU måste prioritera forskningen högre i nästa års budget

Den pågående budgetprocessen i Europaparlamentet skiljer sig från de senaste årens processer på flera sätt. Dels blir 2021 års budget den första budgeten utan Storbritannien i EU, dels kommer den nya budgeten samspela med den 750 miljarder euro stora återhämtningsfonden. 2021 års budget är därtill den första budgeten i den kommande fleråriga budgetramen för 2021–2027. […]

Politikens coronavirus

Petteri Orpos Samlingsparti var till den grad övertygat om att det under inga omständigheter var möjligt att Centern skulle låta sig lockas med i ett regeringssamarbete med SDP. Valnederlaget var alltför svidande. Den slutsatsen innebar att samlingspartisterna också var övertygade om att det inte skulle gå att skapa en majoritetsregering utan dem. Det fanns alltså […]

Den demokratiska oppositionen i Belarus förtjänar årets Sacharovpris

Sacharovpriset för tankefrihet, namngivet efter den ryske medborgarrättskämpen Andrej Sacharov, delas sedan 1988 ut av Europaparlamentet till personer eller grupper som stått för anmärkningsvärda insatser till stöd för mänskliga rättigheter. Under torsdagen meddelar Renew Europe att gruppen, tillsammans med EPP- och S&D-grupperna i parlamentet, nominerar den demokratiska oppositionen i Belarus till årets pris. – Vi […]

Von der Leyens tal till unionen en välkommen bekräftelse på att kommissionens omställningsambitioner står fast

Onsdagsförmiddagens unionstal var Ursula von der Leyens första som kommissionsordförande. Fokus i talet låg, som väntat, på EU:s väg ut ur coronakrisen. Von der Leyen pekade inledningsvis på de många beslut kommissionen fattat i anslutning till Covid19-pandemin, och berörde också planerna på en ny europeisk hälsoskyddsmyndighet i pandemins spår. Mest tid ägnade kommissionsordföranden ändå åt […]

Miljöutskottets ambitiösa kompromiss sänder en stark signal

Europaparlamentets miljöutskott godkände under fredagen, med rösterna 46–18, utskottets tillägg till EU-kommissionens förslag till en ny klimatlag. Enligt den breda kompromissen binder den nya klimatlagen samtliga 27 EU-medlemsländer till att bli klimatneutrala senast till år 2050. Kommissionens ursprungliga förslag avsåg binda EU som helhet vid samma mål. – Med de nya tilläggen säkerställer vi att […]

Europaparlamentets miljöutskott röstar om klimatlagen

Nils Torvalds understryker att det hårda i arbetet har bestått just i att åstadkomma en kompromiss, som ska hålla hela vägen genom förhandlingsprocessen. – En del vill göra det lätt för sig och vifta med siffror utan att bry sig om var Europa landar i den här oerhört viktiga uppgörelsen.   Under torsdagen röstar miljöutskottet […]

EU bör överväga Nord Stream 2 i sanktioner mot Ryssland

Den ryske oppositionsledaren Aleksej Navalnyj, som förgiftades under en flygresa den 20 augusti, väcktes under måndagen ur den koma han har befunnit sig i vid ett sjukhus i Berlin. Tysklands regering meddelade i förra veckan att entydiga bevis pekar på att Navalnyj förgiftades med nervgiftet Novitjok, ett kemiskt vapen utvecklat i Ryssland. Såväl EU som […]

Framtidsoro

Jag är till den grad kaffeberoende, att jag i något skede under dagen får huvudvärk om jag inte har fått min ranson. Lite på samma sätt är jag nyhets- och bakgrundsberoende. Med bakgrundsberoende menar jag att det finns tusentals nyheter, som i sin enskildhet inte är speciellt intressanta, men som ropar efter förklaringar. Mitt kaffedrickande […]

Nya viktiga beslut om Central Baltic-programmet

Den nuvarande programperioden för Central Baltic, det gränsöverskridande samarbetsprogrammet för mellersta Östersjön, är inne på sin sluttamp. Perioden slutar formellt vid årsskiftet, men vissa projekt pågår under en övergångsperiod 2021. Sedan 2014 har programmet, med finansiering om 135 miljoner euro från EU:s regionala utvecklingsfond, understött nästan 800 partnerorganisationer i 135 projekt. Inför den kommande sju […]

Återhämtning och balansgång

Efter att Europaparlamentet senare den veckan antog en resolution om saken, har vi parlamentariker ändå haft något av vårt sommarlov. Augusti har, precis som tidigare somrar, varit en tid för något djupare reflektion – och oro – kring de utmaningar vi har närmast framför oss i höst. Det handlar dels om uppgifter som vi nu […]