Hälsningar från Stalin

Men plötsligt är vi där igen!    Efter Rysslands angrepp på Ukraina har vårt intresse igen riktats in på vår rastlösa och tidvis så aggressiva östra granne och min ryska biblioteksavdelning håller igen på att växa till sig, men den här gången med en speciell inriktning på förhållandet mellan det ryska imperiets centrum och utkanterna. […]

Att växa rötter – i Ukraina

Uppfattningarna har sina rötter.  Om man följer en tankebana från Geoffrey Hoskings bok ”Russia – People & Empire” försökte Alexander I i det första skedet av sin regeringstid skapa någon form av samhörighet inom riket genom samhälleliga reformer. I bakgrunden fanns Michail Speranskijs goda råd. Just därför står Alexander fortfarande staty på Senatstorget i Helsingfors. […]

Pinocchio-bordet blir längre efter varje lögn

Pinocchio-bordet är det bord som blir längre och längre efter varje lögn. Och vi har alla sett det. I den ena ändan sitter Vladimir Putin. I den andra ändan sitter någon hög gäst från Europeiska unionen. För varje lögn växer bordet och gör avståndet mellan Putin och europeiska ledare längre och längre.   Efter Butja […]

Ukraina, Ukraina, Ukraina…

För den som vill förstå hut besvärligt området är borde gå tillbaka till gamla kartor. På den tiden, som vi ibland – i okunskap – kallar den gamla goda, fanns det i centrala Europa mötespunkter för tre eller fyra imperier. Där möttes de Habsburgska, Ryska och Tyska imperierna, men just det här områdena i imperiernas […]

Mitt i en katastrof

Under det första kriget i Tjetjenien körde vi upp längs Blå Argun, en av Tereks bifloder som rinner ner från Kaukasus höga berg. Där hade en rysk pansarkonvoj blivit eliminerad.  Den första och den sista pansarvagnen hade blivit förstörd. Resten av enheten blev ett lätt byte.  Det var på många sätt typiskt för det första […]

En tragisk och sorglig dag -men egentligen ingenting överraskande

Vi vet och vi visste att demokrati bygger på några enkla regler: att samhällelig makt på sätt och vis alltid är tillfällig eller tillfälligt utlånad, att makthavarna i demokratiska val står till svars för sina åtgärder och fredligt överlämnar maktens positioner och underlättar den legitima demokratiska segraren att ta över det politiska och samhälleliga ansvaret. […]

Att vrida och vända på energi

Svårigheterna beror på en mängd olika omständigheter. Storleken gör att det är svårt att se hur de olika delförslagen påverkar de olika medlemsländernas energistrukturer. Den uppgiften blir inte lättare av att parlamentet har den (dåliga) benägenheten att skapa överlappande lagstiftning. Samma – eller olika – lösningar på samma delproblem skrivs för säkerhets skull in i […]