Bort med kartongen…

Jag hade mitt tomaska tvivel. Saliga äro de som tro utan att se, men jag tillhörde inte kommissionens saliga. Istället ringde jag till Hartwalls direktör, eftersom jag kom ihåg deras synnerligen durabla stora läskflaskor. Hur gick det med dem? Den goda föresatsen byggde på att de durabla plastflaskorna skulle gå runt, köpas, drickas ur och […]

Samspådda – om Ryssland

Men det finns ännu en lite vag tradition: under ledning av chefen för Centret för riksdagsforskning Markku Jokisipilä har forskaren Kimmo Elo och jag under de två senaste åren försökte strirra in i våra respektive kristallkulor och på något sätt försökt ana oss fram till vilken framtid Ryssland har framför sig.   Efter det här […]

Miljöutskottet godkände striktare regler för avloppsvattensrening

– Vi har en bred politisk majoritet i miljöutskottet för den framarbetade texten, vilket visar på hur viktigt ämnet faktiskt är, framhåller Torvalds. Vatten är en resurs vi inte kan ta för givet längre, och med den här uppdateringen drar vi vårt strå till stacken för renare vatten i Europa i framtiden. Uppdateringen av direktivet […]

Europaparlamentet gav sitt slutgiltiga godkännande: EU får ett uppdaterat direktiv om förnybar energi

Miljöutskottets huvudförhandlare Nils Torvalds (SFP/Renew) är lättad över att en lång process kommit i mål. – Förhandlingarna, som vi blev färdiga med i slutet av mars, var oerhört besvärliga, vilket även återspeglades nu i oförmågan att i normal ordning ta itu med lagstiftningen, säger Torvalds I Finland fokuserade diskussionen under förhandlingarna kring bioenergi. Resultatet innebär […]

Nils Torvalds stöder Olli Rehn i presidentvalet

– Jag har samarbetat med Olli Rehn ända sedan den grekiska finanskrisen. Det är mycket få människor som har haft så omfattande och besvärliga frågor på sitt arbetsbord och sedan skött det med all heder. I Europaparlamentet representerar vi samma grupp och jag ser gärna ett framgångsrikt samarbete även i framtiden, säger Torvalds. – Olli […]

Linn Arola ny praktikant för Europaparlamentariker Nils Torvalds

– Under min praktikperiod ser jag fram emot att lära mig om Europaparlamentets många funktioner och att följa med det politiska arbetet på nära håll. Eftersom miljöfrågor och företagsansvar är viktiga för mig, kommer det vara speciellt intressant att fördjupa mig i verksamheten i miljö- och industriutskotten. Arola kommer under sin praktik att bl.a. jobba […]

Hälsningar från en ostprick

Under de två senaste passagerna har en skarv suttit uppe på bojen. Näbben har varit vänd – majestätiskt? – uppåt som om ingenting kunde gå att göra för att få bukt på det djuret.   Under alla mina år i Europaparlamentet har jag fört en ojämn kamp mot skarven och de senaste rapporterna visar igen […]

Den sanna finländska samhällsdebatten

Eventuellt var det naivt att vänta sig mera av minister Tavio, men jag tyckte ändå att den sortens okunskap på ministernivå var någonting oroväckande och skrev därför en kommentar på Facebook.   Det resulterade i en massa kommentarer från Tavios partikamrater och anhängare, men inte en enda kommentar handlade om återställningsdirektivet. Inte en enda kommentar […]

Sakta i backarna

Det finns några grundläggande sanningar vi är tvungna att ta ställning till. Under de närmaste 18 månaderna kommer vi att uppleva en del – eventuellt – besvärliga val. Det börjar med vårt inhemska presidentval. Sen kommer europavalet och som efterrätt Förenta staternas presidentval.   Under hela den här väntetiden genomförs det diverse extraordinarie parlamentsval i […]