Halvvägs i Europa

Halvvägs på min levnadsbana finner jag mig borttappad i skogen. Men halvvägs är också en vändpunkt i Europaparlamentets nuvarande mandatperiod. Alla ledande positioner ska väljas på nytt och det kan bli ganska dramatiskt. Den här gången blev det alltför mycket dramatik. En vecka innan vi i Strasbourg ska välja en ny talman avled David Maria […]

Skogens historia

Vi kan vara stolta över att vi redan 1851 fick en skogsförordning. Den föregicks av en kommittéutredning 1841, som sedan ledde till en häftig och starkt ideologisk debatt om hur skogen borde användas. Och allt som sades var inte heller då riktigt klokt. Johan Wilhelm Snellman var inte känd för att dra in på sitt […]

Politikens svåra val

Både i politik och i fråga om investeringar ser man följderna av sina beslut långt senare. För investeringsbesluten finns det en risk. Investeraren betalar själv för misslyckanden och förtjänar när besluten ger utdelning. I politik är det vanligtvis andra som betalat och det är just den egenskapen som gör politikens moral mera invecklad. Så vad […]

Federation på villovägar

Men för klarhetens skull kan det vara skäl att räkna upp de största förändringarna. 1. Förenta staterna går under det närmaste decenniet in i en obehaglig utvecklingsfas. Den dominerande tendensen förefaller vara att bygga ner den demokratiska representationen och det är synnerligen osannolikt att Högsta domstolen i sin nuvarande sammansättning kommer att förhindra att delstaternas […]

Årets höjdpunkt

Men Covid-19 har gjort det svårt. För att citera en annan Nils: ”Nu är tillvaron platt, som en nedsutten hatt…” Besöken har under hela året varit på kort. Nästan lätt räknade på ena handens fingrar. Men också en tillvaro tillplattad av Covid-19 har haft sina höjdpunkter. Det roligaste, men ingalunda det minst ansträngande, var en […]

Åt skogen

Artikeln handlar om Metso- programmets eftervård och antyder att någonting inte riktigt fungerar. Tanken var alltså god, men hur det sedan omsätts i verkligheten är en annan sak. I artikeln har man alltså gått igenom orsakerna till att skogsägarna inte har förnyat skyddsavtalen. En del av avtalen har inte blivit förnyade pga glömska eller pga […]

En sent modern gastkramning

Men förklaringar och berättelser kräver alltid ett sammanhang. Det är utgående från ett större sammanhang man sedan kan bedöma om den lagstiftning vi sysslar med är klok eller inskränkt. Och det finns ännu en regel: att under alla omständigheter högakta din publik – hur tillfällig den än må vara. Allt det här låter förnuftigt och […]