Torvalds: Därför behövs den massiva återhämtningsfonden

Återhämtningsfondens storlek har varit föremål för spekulation under de senaste veckorna. 750 miljarder euro – varav 500 miljarder euro betalas ut som bidrag och 250 miljarder euro ställs ut som lån till medlemsstaterna – ligger i linje med Europaparlamentets resolution från tidigare i maj. – Kommissionen har, efter parlamentets uppmaningar, insett att EU knappast har […]

Torvalds: Ambitiösa gröna strategier måste beakta finländska förhållanden

– Vi måste säkerställa att Finland kan fortsätta arbetet som ett föregångsland. EU-kommissionen antar under onsdagen, efter viss försening på grund av covid19-krisen, två nya strategier som spelar centrala roller i EU:s gröna omställning. Enligt den nya livsmedelsstrategin, ”Farm to Fork”, vidtar unionen ett stort antal åtgärder för att åstadkomma en mer motståndskraftig, hållbar och […]

Torvalds: Ny resolution om solidarisk återhämtning ett styrkebesked

Europaparlamentet klubbar under fredagen en ny resolution för ekonomisk återhämtning under och efter covid19-krisen. – Att vi når en bred uppgörelse är ett styrkebesked i den svåra situationen, säger Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/Renew). Hela fem av sju partigrupper, bland dem liberala Renew Europe, hade inför maj-sessionen enats om att inte föra fram några tilläggsförslag till […]

Torvalds: Olyckligt om vårjakten

– Det är inte vårjakten som ligger bakom ejderns utsatta ställning. Huruvida den åländska vårjakten på guding är förenlig med EU-rätten har diskuterats under lång tid. Efter fruktlösa förhandlingar uppmanade EU-kommissionen i december 2016 Finland att snarast upphöra med jakten. Nils Torvalds vidtog därpå flera åtgärder för att få kommissionen att ändra inställning. – Det […]

EU måste markera mot den oroväckande riktning som Ungern rör sig.

Jag har tidigare kommenterat den problematiska situationen i Ungern, där Viktor Orbáns konservativa Fidesz-parti under det senaste decenniet har genomfört flera reformer i auktoritär riktning. Senast under måndagen beslutade det ungerska parlamentet, där Fidesz har två tredjedelars majoritet, att regeringen Orbán nu ges rätt att styra landet genom dekret på obegränsad tid. Viktor Orbán utnyttjar […]

Torvalds: Vi går nu in i den gröna eran

– Det här är en väldigt positiv signal och visar på att samarbetet mellan de fyra största grupperna kan fungera. Det kommer att behövas, för att vi ska få till den lagstiftning som krävs för att lyckas med den gröna given. Renew Europe har haft en avgörande roll i arbetet med att få till starka […]

Torvalds deltar i FN:s klimattoppmöte i Madrid

– Just nu står vi på något sätt inför en dubbel kris. Att rädda jorden kräver två olika former av arbete. Dels ett finstilt arbete om att skapa regelverket för minskandet av utsläppen. Det här är en process som tar mycken tid vid förhandlingsborden. Och dels arbete med  att peka ut en klimatframtid, vilket är […]