EU ska undvika lagstifning genom domstol

Kärnan i diskussionen berör delegerade akter. En delegerad akt handlar enligt fördragen om tekniska korrigeringar i gällande EU-lag. Det är en gammal stridsfråga där man både i konventet och i senare uppdatering av fördragen har försökt kringskära kommissionens vilja att utvidga sina rättigheter genom så kallade krypande kompetenser, det vill säg befogenhetsöverträdelser. Och eftersom fördragen […]

Skog, genteknik och mat

Genom förbudet mot GMO har Europa blivit både på efterkälken i jordbruksproduktion och dessutom beroende av andra länder för t.ex. genmanipulerat foder. Sen kom gensaxen, som forskarna dessutom fick ett nobelpris för. Många trodde då att det var en vändpunkt, men EU:s domstol kom med ett snabbeslut som jämställde gensaxen med GMO. Beslutet innebar att […]

Dyningar efter COP26

Figueres är naturligtvis inte vem som helst. Mest känd är hon för att hon styrde iland COP21-mötet i Paris. Efter misslyckandet med COP15 i Köpenhamn utnämndes hon till generalsekreterare för FN:s klimatpanel. Det var 2009 – för jätte länge sedan om man mäter tidsavstånd i tweetarnas mikrosekunder eller i medvetenhet om klimatförändringarna. Men vad var […]

I begynnelsen fanns… solidariteten?

När sedan samma sång användes för att legitimera repressionerna mot protesterande arbetare i Östberlin i juni 1953 hade utvecklingens gång vänt upp och ner på begreppet solidaritet – och lite på Brecht och Eisler också.   Ord är alltså besvärliga varelser som vrider och vänder på sig, brukas och missbrukas och töms på sitt innehåll. […]

Den mindre gloriösa sidan

Det må vara hur det är med den saken, men mina skrivbord har alltid sett ganska kaotiska ut. Min förklaring på den punkten är att kunskap redan i och för sig är kaotisk. Det finns alltså ingen ordning i kunskap, ingen ordning i den meningen som räkneord från 0 till 100 ger en bild av. […]

Ett skohorn i sidan

Mötet blev en intressant diskussion. Jag förklarade mina två största – och kanske – mest allvarliga betänkligheter. Den första handlade om skohornet. Jag tror att alla som för två år sedan tänkte efter, mer än väl förstod att kommissionen hade en besvärlig uppgift framför sig efter den nya kommissionsordförandens linjetal inför parlamentet. Ursula vd Leyen […]