Mera inhemsk fisk på våra matbord!

Det här påpekar Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/Renew Europe)  i samband med ett skarv- och sälseminarium som ordnades av Fiskeaktionsgrupperna inom Sydkustens Fiskeleader, Skärgårdshavet, Bottenhavet, Kust-Österbotten, Pyhäjärvi och Bottenviken måndagen den 31.1.2022. Torvalds vill se en minskning på den mängd fisk som skarven äter. För närvarande äter skarven upp ca 40 000 ton i Östersjön varje […]

Vetenskapligt vilseledd

Kommissionen ska alltid inför ett lagförslag genomföra en konsekvensanalys och det är ett instrument som också sedan styr behandlingen både i parlamentet och i rådet.    Den här gången väckte konsekvensanalyserna en del misstankar. En av de stora stridsfrågorna när det gäller skog i Europa överhuvudtaget, handlar om gammal skog, dvs skog med träd som är över 100 år gamla. Alla förstår […]

Checks and balances – och Rydbergs Athenarnas sång 

Om den stora teorins upphovsman, friherre Montesquieu, nu tittade ner (eller upp) på det av Donald Trump efterlämnade amerikanska systemet, kunde det hända att han kände ett behov att skriva ett litet förtydligande. Men det är en annan fråga.  För oss EU-medborgare är frågan om checks and balances inte alldeles oviktig. Dels ser man att det europeiska systemets skapare hela tiden har hållit […]

Torvalds omvald som koordinator i Europaparlamentets miljöutskott

– Jag är naturligtvis väldigt glad över det fortsatta förtroendet inom min politiska grupp. Jag ser också ivrigt fram emot att fortsätta jobba för att Renew Europe ska kunna göra så sammanhängande och bra beslut som möjligt i de oerhört mångfacetterade och viktiga lagförslagen som bereds av miljöutskottet under de kommande åren, säger Torvalds.    […]

Halvvägs i Europa

Halvvägs på min levnadsbana finner jag mig borttappad i skogen. Men halvvägs är också en vändpunkt i Europaparlamentets nuvarande mandatperiod. Alla ledande positioner ska väljas på nytt och det kan bli ganska dramatiskt. Den här gången blev det alltför mycket dramatik. En vecka innan vi i Strasbourg ska välja en ny talman avled David Maria […]

Skogens historia

Vi kan vara stolta över att vi redan 1851 fick en skogsförordning. Den föregicks av en kommittéutredning 1841, som sedan ledde till en häftig och starkt ideologisk debatt om hur skogen borde användas. Och allt som sades var inte heller då riktigt klokt. Johan Wilhelm Snellman var inte känd för att dra in på sitt […]

Politikens svåra val

Både i politik och i fråga om investeringar ser man följderna av sina beslut långt senare. För investeringsbesluten finns det en risk. Investeraren betalar själv för misslyckanden och förtjänar när besluten ger utdelning. I politik är det vanligtvis andra som betalat och det är just den egenskapen som gör politikens moral mera invecklad. Så vad […]

Federation på villovägar

Men för klarhetens skull kan det vara skäl att räkna upp de största förändringarna. 1. Förenta staterna går under det närmaste decenniet in i en obehaglig utvecklingsfas. Den dominerande tendensen förefaller vara att bygga ner den demokratiska representationen och det är synnerligen osannolikt att Högsta domstolen i sin nuvarande sammansättning kommer att förhindra att delstaternas […]