Spår från flydda tider

Men om man vänder på perspektivet och försöker titta framåt – vad händer då med lösningarna från Wienkongressen? Innan vi riktigt klarar av att titta framåt är det ett faktum som måste slås fast: Wienkongressen var en lösning mellan fem europeiska stormakter. Alla andra deltagare var egentligen bara statister och det gick sedan vidare i […]

Ett ögonkast i kristallkulan

Vanligtvis går det till så här. Riksdagen utser förhandlaren och vårt politiska system säger att Orpo har första tjinget. Han sammanställer ett frågebatteri, som de övriga riksdagspartierna ska besvara. Hur man än vänder och vrider på det batteriet finns det en fråga överst: nedskärningarna. Den frågan utesluter genast Vänsterförbundet, men alla andra är kvar i […]

Överenskommelse om uppdaterat direktiv för förnybar energi

Tidigt på torsdagsmorgonen kom trepartsförhandlingarna mellan Europaparlamentet, Europeiska rådet och EU-kommissionen fram till en slutgiltig kompromiss i förhandlingarna kring direktivet om förnybar energi, efter en sista förhandling som varade i dryga 14 timmar. Nils Torvalds, som huvudförhandlare för Europaparlamentets miljöutskott, ser avtalet viktigt för att äntligen garantera industrin en efterlängtad investeringstrygghet, i en tid då […]

Ett viktigt steg mot renare vatten i Europa

– Nuvarande direktiv är över 30 år gammalt och tar inte i beaktande de utmaningar vi står inför idag. Även om tillgången till rent vatten kan kännas som en självklarhet i Finland, är det långt ifrån det inom hela EU, säger Torvalds. Kommissionen föreslår att mindre tätorter ska anslutas till reningsverken samt att reningsgraden ska […]

Förhandla och förvandla

Om någon under valkampanjen 2009 hade varnat mig och berättat vad jag egentligen kommer att ha framför mig, kunde det ha lett till en långt mindre entusiasm inför uppdraget. Men vad innebär de här lite tillkrånglade formuleringarna? Eventuellt kunde frågan besvaras så här: I början av en politisk karriär kommer man in i sammanhangen med […]

Långdistans till Pappadagis

Ingen lätt uppgift! Men mitt i valkampanjen är det bra att komma ihåg att en valkampanj inte är en sprint på 100 meter. Valkampanjer handlar om uthållighet. Min mest lärorika upplevelse hänger ihop med Pappadagiset i Malax. För den som aldrig har besökt den här sortens institutioner är det kanske skäl att komma med en […]

Balansera i Europa

A World Restored (En värld återskapad) handlar om att återställa ordningen och balansen efter tre revolutioner, den engelska, den amerikanska och den franska. Kissinger tar – både indirekt och direkt – ställning till vägvisarna, idealisterna, frihetskämparna och uppprorsmakarna. Därför blir hans facit, att Wienkongressen (1814-15) var, i all sin hänsynslösa realism, en lycklig lösning.  Jag […]

Mellan frihet och förmynderi

När man kollar vad Nachtway har skricvit kan man dra en slutsats om att han – som många socialhistoriker – befinner sig lite ut på vänsterkanten. Därför är det hälsosamt att läsa också om man inte riktigt alltid kan lägga ifrån sig boken med ett lite självbelåtet ”jag är ju av samma åsikt som profesrorn”. […]