På äventyr i Egypten

Jag beslöt mig alltså för att fara och har inte ångrat mig efteråt, trots att allting inte riktigt följde Strömsös modell. Men först en kort presentation av själva platsen. Sharm el-Sheikh ligger nästan vid Sinai-halvöns yttersta spets. Strategiskt bevakar man Tiransundet därifrån och kan väl också kontrollera trafiken in i och ut ur Suezviken. Av […]

Äntligen ett steg mot att ta på allvar den kritiska infrastrukturens sårbarhet

På tisdagen antog Europaparlamentet det slutgiltiga förhandlingsresultatet för det nya direktivet om kritiska entiteters motståndskraft med målsättningen att förbättra motståndskraften av EU:s väsentliga tjänster, såsom energi, transportnät och dricksvattenförsörjning. Nils Torvalds (SFP/Renew) fungerade som huvudförhandlare för industriutskottets utlåtande i ärendet. – På EU-nivå och inom många medlemsländer har det funnits en svag aptit för att […]

Kina på COP27 – den verkliga bromsklossen

– Kina deltar i förhandlingarna genom den så kallade G77 + Kina grupperingen. G77 var ursprungligen en viktig sammanslutning för utvecklingsländernas handelsförhandlingar. I samarbetet med Kina och de oljeproducerande staterna kring Persiska viken har den här grupperingen blivit en stor internationell spelare. Samarbetet inom grupperingen bygger på att man under alla omständigheter undviker ställningstaganden, som […]

Klimatfinansiering i fokus då FN:s klimattoppmöte går in i sin andra vecka

Förhandlingarnas fokus ligger på klimatfinansiering. Med ett afrikanskt värdland för årets konferens, har åtgärdandet av förluster och skador orsakade av klimatförändringen prioriterats högt. Tidigare klimatkonferenser har i större utsträckning behandlat hur länder ska anpassa sig till klimatförändringen. Bl.a. de fruktansvärda översvämningarna i Pakistan och Nigeria har i år lett till att uppmärksamheten skiftat mot kompensation […]

Vad hände med 155:e brigaden?

Först lite om namnet och om hemorten. 155:e brigaden är hemma från Vladivostok, närmare bestämt orten Slavjanka utanför Vladivostok. I ryska enheter betyder gvardeiskaja att det handlar om någonting av en elitenhet. Brigaden har alltså fått en hederstitel. Den tilldelades enheten av president Vladimir Putin på basen av enhetens insats i början av kriget i Ukraina. Ur […]

I samband med uppmaningen ombeds kommissionen utarbeta ett vägledande dokument om hur undantagen i fågeldirektivet ska tillämpas. – Vad det här i praktiken betyder, är att vi i Europaparlamentet uttrycker vår oro över att förebyggande åtgärder hittills inte varit tillräckliga samt att påverkan socialt och ekonomiskt inte i alla fall tillåtit samexistens mellan skarven och […]

Snabbare tillståndsprocesser för förnybar energi framskrider i Europaparlamentet

Eftersom förslaget till uppdatering av tillståndsprocesserna innebär förändringar i direktivet för förnybar energi, ska dessa upp i trepartsförhandlingarna, som påbörjades tidigare i oktober. Trepartsförhandlingarna, d.v.s. sista fasen av förhandlingarna, innebär att kommissionen, parlamentet och rådet nu försöker nå en gemensam kompromiss till ett slutgiltigt direktiv. – Om kommissionens ursprungliga förslag på uppdatering av direktivet för […]

Europaparlamentet godkände ståndpunkt inför FN:s klimatkonferens

Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/Renew) är en av parlamentets huvudförhandlare för resolutionen. – Den europeiska klimatlagen lägger krav på högre ambitionsnivå i EU:s klimatpolitik för att minska koldioxidutsläpp och hållas på rätt spår för att uppnå klimatneutralitet. Det är dags för EU och medlemsländerna att uppdatera de nationella klimatmålsättningarna för att visa omvärlden att man tar […]

Torvalds igen i topp

Parlamentets presidium får naturligtvis höga poäng. Om den positionen dessutom kan kombineras med att personen är ordförande för sitt lands delegation får hen ytterligare bonuspoäng. Avigsidan i sammanhanget är att poängsättningen på basen av position inte nödvändigtvis säger särskilt mycket om det dagliga arbetet. Men topp fyra bland Finlands Europaparlamentariker stämmer ganska bra med verkligheten. […]

Italienska val… och våra

Alltså två steg tillbaka. Efter kriget hade vi någorlunda länge ett förhållandevis stabilt politiskt system. Det gällde Finland – med en del undantag. Det gällde Sverige. Det gällde nästan alla västeuropeiska länder – också Italien. De instabila länderna var Grekland, Spanien och Portugal. Där hade moderniseringstrycket redan tidigare lett länderna vidare på militärdiktaturernas knaggliga väg. […]