En hälsning från 1814

Rysslands argumentering antyder att landet fortfarande lever kvar i den värld som skapades av Wienkongressen 1814–15. Det är en intressant – och lite farlig – chimär. Wienkongressen är på sätt och vis alla stora europeiska fredslösningars moder. De dåvarande europeiska stormakterna ville skapa en europeisk balans mellan sig och utgående från de lösningar man då […]

Nils Torvalds huvudförhandlare för revideringen av avloppsvattendirektivet

– Rent vatten är grunden till vårt välmående och de senaste åren har trycket på denna resurs ökat. Inte bara torka utan även nya typer av föroreningar påverkar vattenkvaliteten och kräver striktare åtgärder. Föroreningarna i Östersjön är ett bra exempel på att vi inte bara kan fortsätta som förut. Allt avrinningsvatten, från både industriområden och […]

På flykt från verkligheten

I avlagringarna efter år av samlande hittade jag en artikel, som i dagens nyhetsvärld nästan känns som en tanke. Artikeln är 10 år gammal och skrevs i anledning av att FN-konventionen om klimatförändring då fyllde 20 år 2012. Det var under toppmötet i Rio man kom överens om COP-processen, som nu på hösten ledde fram […]

Att driva isär – Ryssland lämnar Europa

Snarare förr än senare slutar kriget och det slutar under alla omständigheter i en moralisk katastrof. Ryssland har under krigets gång förlorat den skenbara utsmyckningen av att vara en civiliserad stat med ett omfattande inflytande över sina närområden. Därmed förlorar landet det som i internationell politik kallas soft power – mjukt inflytande. Vi ser redan […]

Förhandlingar i basaren

Medan jag skriver håller sanden i timglaset på COP27 att rinna ut. Det borde säga en hel del, eftersom det här ute på Sinai-halvöns spets finns en hel del sand att köra genom timglaset. På sätt och vis är det just på det här sättet det går till. När kalendern slås fast vet (nästan) alla, […]

På äventyr i Egypten

Jag beslöt mig alltså för att fara och har inte ångrat mig efteråt, trots att allting inte riktigt följde Strömsös modell. Men först en kort presentation av själva platsen. Sharm el-Sheikh ligger nästan vid Sinai-halvöns yttersta spets. Strategiskt bevakar man Tiransundet därifrån och kan väl också kontrollera trafiken in i och ut ur Suezviken. Av […]

Äntligen ett steg mot att ta på allvar den kritiska infrastrukturens sårbarhet

På tisdagen antog Europaparlamentet det slutgiltiga förhandlingsresultatet för det nya direktivet om kritiska entiteters motståndskraft med målsättningen att förbättra motståndskraften av EU:s väsentliga tjänster, såsom energi, transportnät och dricksvattenförsörjning. Nils Torvalds (SFP/Renew) fungerade som huvudförhandlare för industriutskottets utlåtande i ärendet. – På EU-nivå och inom många medlemsländer har det funnits en svag aptit för att […]

Kina på COP27 – den verkliga bromsklossen

– Kina deltar i förhandlingarna genom den så kallade G77 + Kina grupperingen. G77 var ursprungligen en viktig sammanslutning för utvecklingsländernas handelsförhandlingar. I samarbetet med Kina och de oljeproducerande staterna kring Persiska viken har den här grupperingen blivit en stor internationell spelare. Samarbetet inom grupperingen bygger på att man under alla omständigheter undviker ställningstaganden, som […]

Klimatfinansiering i fokus då FN:s klimattoppmöte går in i sin andra vecka

Förhandlingarnas fokus ligger på klimatfinansiering. Med ett afrikanskt värdland för årets konferens, har åtgärdandet av förluster och skador orsakade av klimatförändringen prioriterats högt. Tidigare klimatkonferenser har i större utsträckning behandlat hur länder ska anpassa sig till klimatförändringen. Bl.a. de fruktansvärda översvämningarna i Pakistan och Nigeria har i år lett till att uppmärksamheten skiftat mot kompensation […]

Vad hände med 155:e brigaden?

Först lite om namnet och om hemorten. 155:e brigaden är hemma från Vladivostok, närmare bestämt orten Slavjanka utanför Vladivostok. I ryska enheter betyder gvardeiskaja att det handlar om någonting av en elitenhet. Brigaden har alltså fått en hederstitel. Den tilldelades enheten av president Vladimir Putin på basen av enhetens insats i början av kriget i Ukraina. Ur […]