Torvalds: Storbritannien står vid avgrundens brant – och utan lösning i sikte

– Efter åtta nya omröstningar står Storbritannien nu vid avgrundens brant. Bland representanterna i underhuset finns det endast majoritet mot olika förslag, men ingen majoritet för något alternativ. De vill inte vara en del av tullunionen, de vill inte ha en andra folkomröstning och de vill inte gå ur unionen utan överenskommelse. Snart två år […]

Torvalds frustrerad: de finska transportföretagen tvingas vänta på lika regler för godstransporter

Europaparlamentariker Nils Torvalds är frustrerad: – Det är viktigt att alla transportföretag som är aktiva i samma medlemsstat följer samma spelregler, konstaterar Torvalds. I praktiken skulle förslaget ha säkerställt att alla företag som kör i Finland också måste följa finska regler på arbetsmarknaden, oberoende av vilket medlemsland de är registrerade i. – Vi måste få […]

Torvalds: Kompromissen om upphovsrättsdirektivet en besvikelse, journalister och författare drabbas

Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/ALDE) kommenterar resultatet: – Jag är besviken. Frågan har debatterats i parlamentet upprepade gånger, och varje gång har det stött på kraftig kritik. Ändå har förhandlarna inte tagit lärdom, utan med EPP i spetsen gått med på en dålig överenskommelse, berättar Torvalds. Redan då frågan debatterades i parlamentet i september förhöll sig […]

Regionalt anpassade regler för våra fiskare

– Reglerna kring tekniska hjälpmedel för fisket har länge varit onödigt komplicerade och besluten kring detaljer som nätmaskornas storlek har beslutats i politiska förhandlingar i Bryssel, säger Torvalds. Därför välkomnar jag att vi nu får nya regler som kommer vara tydligare och mer lättförståeliga för våra fiskare. De nya reglerna innebär bland annat att detaljer […]

Transportsektorn bär ett stort ansvar för ett stopp av den globala uppvärmningen

– Vi går in för svåra förhandlingar och vi ser samma tendenser som för bilarnas utsläppsregler, berättar Torvalds. Då var det Tyskland som mest satte käppar i hjulen för en ambitiös klimatpolitik. Orsaken är inte så mycket den tyska bilindustrin. Den är ändå relativt framstående också tekniskt. Men den stora utmaningen för Tysklands del handlar […]

Torvalds: Finland behöver Europa och Europa behöver oss

– Finland är inget utan EU och EU är inget utan oss. Sipiläs taltur infaller vid en viktig tidpunkt. I juli kommer Finland att ta över ordförandeskapet för rådet efter Rumänien. Då bör Finland visa att vi bär ansvaret för den europeiska sammanhållningen, säger Torvalds. Det här är något som kommissionens president Jean-Claude Juncker betonade. […]

EU:s konstruktiva partier måste samarbeta

Efter EU-valet kommer det inte att finnas någon bekväm majoritet i Europaparlamentet, säger Europaparlamentariker Nils Torvalds. – De populistiska och EU-kritiska partiernas mandat förväntas växa och vi kan ha ett europeiskt råd, det vill säga medlemsländernas ministrar, som fortsätter bromsa avgörande beslut. Som motvikt måste högercenterns EPP, socialdemokraternas S&D, mittengrupperingarnas ALDE och de europeiska gröna […]

Europaparlamentet godkänner Torvalds-rapporten – ett kliv mot en ännu stabilare bankunion

16.1.2019 Europaparlamentet har idag godkänt den s.k. Torvalds-rapporten om bankunionens framtid med rösterna 497 för och 125 mot. Rapporten är med det bekräftad som hela parlamentets position. Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/ALDE) är nöjd med slutresultatet: – Redan under 60-, 70- och 80-talet såg vi vilken röra olika valutor och regleringar skapar i systemet, säger Torvalds. […]

Torvalds: Ett handelsavtal med Marocko måste vara juridiskt hållbart

27.11.2018 Europaparlamentet behandlar just nu det kontroversiella handelsavtalet med Marocko. Nils Torvalds (SFP/ALDE) har fungerat som föredragande för fiskeriutskottets ståndpunkt. Handelsavtalet har orsakat splittringar mellan de politiska grupperna i parlamentet på grund av den känsliga situation som råder i det av Marocko kontrollerade området Västsahara. Kärnfrågan handlar om huruvida varor med ursprung i Västsahara ska […]