EU måste markera mot den oroväckande riktning som Ungern rör sig.

Jag har tidigare kommenterat den problematiska situationen i Ungern, där Viktor Orbáns konservativa Fidesz-parti under det senaste decenniet har genomfört flera reformer i auktoritär riktning. Senast under måndagen beslutade det ungerska parlamentet, där Fidesz har två tredjedelars majoritet, att regeringen Orbán nu ges rätt att styra landet genom dekret på obegränsad tid. Viktor Orbán utnyttjar […]

Torvalds: Vi går nu in i den gröna eran

– Det här är en väldigt positiv signal och visar på att samarbetet mellan de fyra största grupperna kan fungera. Det kommer att behövas, för att vi ska få till den lagstiftning som krävs för att lyckas med den gröna given. Renew Europe har haft en avgörande roll i arbetet med att få till starka […]

Torvalds deltar i FN:s klimattoppmöte i Madrid

– Just nu står vi på något sätt inför en dubbel kris. Att rädda jorden kräver två olika former av arbete. Dels ett finstilt arbete om att skapa regelverket för minskandet av utsläppen. Det här är en process som tar mycken tid vid förhandlingsborden. Och dels arbete med  att peka ut en klimatframtid, vilket är […]

Lösningen bör hittas till storstädernas ökade trafikmängd

– I och med att trängseln på vägarna ökar måste kollektivtrafikens andel stiga. Storstädernas mål att minska koldioxidutsläppen sätter även stor press för utveckling av kollektivtrafiken. HRT:s mål är att minska växthusgasemissionen med 90 procent från 2010:s nivå till 2025, säger Rehnström. – Precis som övriga storstäder runt om i Europa behöver även Finlands storstäder […]

Torvalds röstade nej till upphovsdirektivet: förslaget är dåligt och obalanserat!

Europaparlamentariker Nils Torvalds är besviken över resultatet. – Frågan har länge varit kontroversiell. Dagens omröstning var den slutliga och tyvärr är resultatet dåligt. Lagstiftningen skapar oklarheter kring vilka regler som egentligen ska gälla. Indirekt leder direktivet också till att internet-plattformar kommer att hamna i en för stark position jämtemot till exempel författare och kreatörer, säger […]

Storbritannien står vid avgrundens brant – och utan lösning i sikte

– Efter åtta nya omröstningar står Storbritannien nu vid avgrundens brant. Bland representanterna i underhuset finns det endast majoritet mot olika förslag, men ingen majoritet för något alternativ. De vill inte vara en del av tullunionen, de vill inte ha en andra folkomröstning och de vill inte gå ur unionen utan överenskommelse. Snart två år […]

Europaparlamentet vill stöda skyddsjakt och ersätta fiskare för säl- och skarvskador

– Vi har sett till att Europaparlamentet i sin position slår fast att yrkesfiskarna också i framtiden kommer att kunna få ersättning för skador som orsakats av skarv och säl, berättar Torvalds. Det var inte tydligt med i kommissionens ursprungliga förslag. Den Europeiska havs- och fiskerifonden är en av EU:s fem struktur- och investeringsfonder och […]