Nedräkning pågår…

Organisationer – bland dem politiska partier – har sina specifika karriärstigar och de blir lätt korrumptibla i meningen att man får sin lilla skjuts uppåt, men under förutsättningen att man håller sig till organisationens trygga inre mönster.   Jag var aldrigt riktigt bra på det sista – och har inte riktigt blivit bättre med åren, […]

Fyra dagar i Brasilien

Efter klimatmötet i Sharm-el-Sheikh (COP27) var många av oss deltagare och observatörer lite bekymrade. Samarbetet mellan G77, BRIC-länderna och Kina hade skapat en risk för att det globala klimatsamarbetet kunde gå i baklås. G77 uppstod under 1960-talet i samband med FN:s handels- och utvecklingskonferenser (UNCTAD). Det var alltså en samarbetsorganisation för – huvudsakligen – världens […]

Lagförslaget om restaurering av natur i motvind

– Resultatet ger en möjlighet att börja på ny sida och förhandla fram nya kompromissförslag inför omröstningen i plenum, säger Torvalds.   Om lagförslaget röstades omkull även i plenum, skulle kommissionen tvingas dra tillbaka sitt nuvarande förslag och komma med ett nytt i sinom tid. Men en ny version kommer inte bli klar under pågående […]

Operetten i Ryssland är över – operationen fortsätter

Det finns en omfattande litteratur kring militärkupper. Det finns dessutom en spelteoretisk förklaring om hur det borde gå till. Spelteori är visserligen alltid lite farligt. Teorin förutsätter att det finns en rationalitet i förloppet. Det är ett antagande som inte riktigt håller för Rysslands del. När Jevgenij Prigozjins uppror startade fanns det orsak att anta […]

Dubbla spår

Regeringen är ingen dröm som plötsligt förverkligas. Det är en besvärlig nödvändighet, som säkert får (nästan) varje eftertänksam röstare att tänka på Johann Wolfgang Goethes ”Faust”. Där finns en välkänd fras: Ack, tvenne själar bo i detta bröst. Den ena själen tänker på nödvändigheten av att få ett stopp på den stigande statsskulden.  Det fanns […]

Den svåra tystnaden

Att förhandla fram en regering är en komplex uppgift. Flera politiska partier med mycket olika ideologier och mål ska försöka hitta gemensamma nämnare och bygga en grund för att styra landet under utmanande omständigheter. Det kräver tid, öppen kommunikation och kompromissvilja.   Det finns flera orsaker till att regeringsförhandlingarna har dragit ut på tiden. En […]

Slutrakan

Men hur vet man att parlamentet är inne på de sista sträckorna? Egentligen är det enkelt. För fyra år sedan var omsättningen bland parlamentets medlemmar stor. In kom en massa entusiastiska lagstiftare, som ännu kom ihåg alla lite tillskruvade vallöften och som dessutom var lite uppfyllda av uppdragets storhet. Det är – i och för […]

Reset-knappen

Försöket misslyckades på många plan. Dels var det en signal om att Förenta staterna – trots allt – var intresserat av att återupprätta förbindelserna, även om Ryssland ingalunda hade förändrat sin inställning till Georgien. Dels var det en besvärlig förenkling. Det går inte att trycka på reset-knappen och återvända till någonting som inte längre finns. […]