Avsikter och insikter

Men inte ens det räcker riktigt till. Ibland måste man gå annorlunda vägar för att komma till insikt. Just nu lyssnar jag på Dmitri Sjostakovitj 10:e symfoni. Varför? Sjostakovitj har förklarat att den andra satsen är som ett sätt att beskriva Stalin. Och just nu har vi ett återfall i ryskt förtryck, som inom sig […]

Pinocchio-bordet blir längre efter varje lögn

Pinocchio-bordet är det bord som blir längre och längre efter varje lögn. Och vi har alla sett det. I den ena ändan sitter Vladimir Putin. I den andra ändan sitter någon hög gäst från Europeiska unionen. För varje lögn växer bordet och gör avståndet mellan Putin och europeiska ledare längre och längre.   Efter Butja […]

Ukraina, Ukraina, Ukraina…

För den som vill förstå hut besvärligt området är borde gå tillbaka till gamla kartor. På den tiden, som vi ibland – i okunskap – kallar den gamla goda, fanns det i centrala Europa mötespunkter för tre eller fyra imperier. Där möttes de Habsburgska, Ryska och Tyska imperierna, men just det här områdena i imperiernas […]

Mitt i en katastrof

Under det första kriget i Tjetjenien körde vi upp längs Blå Argun, en av Tereks bifloder som rinner ner från Kaukasus höga berg. Där hade en rysk pansarkonvoj blivit eliminerad.  Den första och den sista pansarvagnen hade blivit förstörd. Resten av enheten blev ett lätt byte.  Det var på många sätt typiskt för det första […]

En tragisk och sorglig dag -men egentligen ingenting överraskande

Vi vet och vi visste att demokrati bygger på några enkla regler: att samhällelig makt på sätt och vis alltid är tillfällig eller tillfälligt utlånad, att makthavarna i demokratiska val står till svars för sina åtgärder och fredligt överlämnar maktens positioner och underlättar den legitima demokratiska segraren att ta över det politiska och samhälleliga ansvaret. […]

Att vrida och vända på energi

Svårigheterna beror på en mängd olika omständigheter. Storleken gör att det är svårt att se hur de olika delförslagen påverkar de olika medlemsländernas energistrukturer. Den uppgiften blir inte lättare av att parlamentet har den (dåliga) benägenheten att skapa överlappande lagstiftning. Samma – eller olika – lösningar på samma delproblem skrivs för säkerhets skull in i […]

Behörigheter ska fortfarande hållas på lokal och regional nivå inom EU

– Att på detta sätt förflytta behörigheter, bryter mot subsidiaritetsprincipen, som ju är en viktig del av EU:s grundfördrag, säger Torvalds.   Därför begär Torvalds att kommissionen ska förtydliga vad den gör för att säkerställa subsidiaritetsprincipen och på vilket sätt kommissionen säkerställer att olika krav på nationella planer inte ska stå i strid med lokala och […]

Veckoslut och arbetsdagar

När största delen av arbetsdagen går åt till att utveckla sittmusklerna är snöskottning hårt arbete, men samtidigt också på något sätt njutningsfyllt. Det är som att gå på gymmen. Man börjar lite försiktigt – för att liksom mjuka upp musklerna. I något skede förvandlas det till någon form av rytm och känsla av styrka. Och […]