Europeiska nollstunder

Den här besvärliga tiden i europeisk historia börjar med det tysk-franska kriget 1870-71. Kriget inleddes på tysk sida av fem tyska stater under preussisk ledning och skapade som slutresultat den tyska nationalstaten, som sedan efter ytterligare två krig upphörde att existera vid nollstunden. Åtminstone för en tid. Samtidigt var den tyska nollstunden också en europeisk […]

Åga över Belarus

Ett av mina uppdrag som korrespondent i Moskva under 1990-talet var att ta tåget till Minsk och följa med en folkomröstning, som i praktiken innebar att Aleksandr Lukasjenka gjorde sig av med både opposition och öppenhet. Men det är inte enbart gamla minnen som skapar en obehaglig magkänsla. Ett av obehagen beror på hur vi i […]

Valkampanjer och säkerhetspolitik

I mellanvästern är det inte längre populärt att amerikanska soldater stupar i för väljarna diffusa operationer ”somewhere over there”. Utgifter, som nu går till att upprätthålla ett nätverk skapat under det kalla krigets dagar, känns lite meningslösa när det finns större och mera smärtsamma behov att fylla på hemmaplan. Och att göra det under förevändningen […]

Skarv, dödsdans och klimat

Det är helt enkelt för djupt. Gullkrona fjärd är en förkastningsgrav och är därför djup med branta stränder. I något geologiskt skede har bergsmassorna rämnat och lämnat efter sig en ganska fyrkantig fjärd. Sen har inlandsisen skuffat sten och sand och polerat stränderna. Bakom stenen med skarvarna dyker Stängselåsens tredje rad upp ur djupet. Mellan […]

Paket och förhandlingskultur

Jo, det är sant att man i förhandlingar ofta måste pruta på sina krav, men prutmånen måste bygga på vad man vet om förhandlingssituationen, om motpartens egentliga smärtpunkter och hur den politiska stridsfrågan kommer att utvecklas efter förhandlingarna. Vi fick ett skolexempel på hur det här fungerar i samband med det stora europeiska coronahjälppaketet. Jag […]

Torvalds: Välkommen kompromiss, med tre problem

Rådets beslut om återhämtningsfonden presenterades på tisdagsmorgonen, efter fyra dygns förhandlingar under ett ovanligt långt toppmöte. Enligt kompromissen kommer den 750 miljarder euro stora återhämtningsfonden bestå av en bidragsdel om 390 miljarder euro, och en lånedel om 360 miljarder euro. Kommissionen föreslog tidigare en bidragsdel om 500 miljarder och en lånedel om 250 miljarder. – […]

Krypande kompetens

I politik finns det egentligen oerhört många exempel på det. Just nu förhandlar vi om klimatlagen och i det sammanhanget med hänvisningar till Parisavtalet. I den godkända texten heter i artikel 2 så här: …hålla ökningen i den globala medeltemperaturen långt under 2 °C över förindustriella nivån samt göra ansträngningar för att begränsa temperaturökningen till […]

Torvalds inför EU-toppmötet: Solvensstöd till företag avgörande för återhämtningen

På fredag och lördag sammanträder EU:s stats- och regeringschefer för ett extrainsatt toppmöte. På agendan står förhandlingar om unionens kommande budget och det stora återhämtningspaketet efter covid19-pandemin. – Medlemsländerna i rådet måste enas om en lösning så snart som möjligt. Vi befinner oss i en exceptionell situation, och alla åtgärder i återhämtningspaketet brådskar, säger Nils Torvalds. […]

Torvalds: Även säkerhetspolitiken en brådskande utmaning för EU

Tyskland övertog det roterande ordförandeskapet i Europeiska unionens råd från Kroatien den 1 juli. Nils Torvalds konstaterar att tajmingen på flera sätt är utmärkt. – Europa och EU befinner sig i en exceptionell situation, som ställer ovanligt höga krav på gott ledarskap. Tyskland är, under Angela Merkels ledning, landet med kanske bäst möjligheter att lyckas med […]

Torvalds: Återhämtningsbudgeten ett vägskäl för EU

EU-kommissionens nya förslag till budget för 2021 skiljer sig markant från årets budget på flera sätt. Budgeten för 2021 blir den första budgeten under vilken Förenade kungariket inte längre är en del av EU, liksom den första årsbudgeten i unionens nya fleråriga budgetram för åren 2021–2027. Den största skillnaden är ändå att den föreslagna budgetomslutningen […]