Italienska val… och våra

Alltså två steg tillbaka. Efter kriget hade vi någorlunda länge ett förhållandevis stabilt politiskt system. Det gällde Finland – med en del undantag. Det gällde Sverige. Det gällde nästan alla västeuropeiska länder – också Italien. De instabila länderna var Grekland, Spanien och Portugal. Där hade moderniseringstrycket redan tidigare lett länderna vidare på militärdiktaturernas knaggliga väg. […]

En stenig väg

Hur är det med vårt eget? Är vi tillräckligt hjältemodiga för att också klara av de oundvikliga besvärligheter som följer av en dålig tysk energi- och försvarspolitik (för vilken UvdL var direkt ansvarig)? Det hade alltså varit både vackert och mera effektivt att odla lite självkritik. Till exempel så här: ”Jag som tysk medborgare och […]

Den eviga skogsdebatten

Välfärdsstaten uppstod inte av sig själv. Den byggdes på basen av de naturresurser vi hade och med de strukturer som hade skapats under seklens gång. Ganska ofta behövdes det lite aktivitet utifrån för att vi inte enbart skulle se det som fanns närmast näsan, utan också granska vad som kunde vara möjligt. Och om det […]

Europaparlamentet godkände kompromiss gällande reviderandet av direktivet om förnybar energi

– Omröstningsresultatet visar att de stora politiska grupperna i parlamentet förstod riskerna med att rösta ner kompromissen. Jag tror de flesta även sist och slutligen förstod att förhandlingarna är långt ifrån över med Europaparlamentets åsikt. Resultatet ger oss ändå en god grund för att fortsätta förhandlingarna med Europeiska rådet och kommissionen, säger Torvalds. Det nu […]

Fullspäckad agenda på Europaparlamentets första plenarsession för hösten

Europaparlamentets första plenarsession för hösten brukar varje år medföra ett mediauppbåd av exceptionell nivå inom EU-politik. Orsaken är att EU-kommissionens ordförande då ger sitt årliga tal om tillståndet i unionen. Det här året har kriget i Ukraina och den efterföljande energi- och matkrisen lett till att blickarna riktar sig ännu noggrannare mot Ursula von der […]

Europa inför prövningarnas årtionden

Det som gör utmaningarna speciellt besvärliga är att de kommer från alla tänkbara och endel otänkbara håll. Det gör det svårt att rangera in dem i någon form av ordning; det här tar vi först, sen tar vi resten. Vi står inför utmaningarnas sammelsurium, vilket redan i sig skapar något av julafton för alla former […]

Marie Krogius ny praktikant för Europaparlamentariker Nils Torvalds

Marie Krogius, 23, är ny praktikant för Europaparlamentariker Nils Torvalds. Krogius började sin praktikperiod i början av september och kommer att arbeta på Europaparlamentet till utgången av januari. Hon har tidigare jobbat som grafiker för Svensk Ungdom och är magisterstuderande i statskunskap med förvaltning på Helsingfors universitet. Krogius har även jobbat med layout av Torvalds […]

Gorba – några eftertankar

Jag hade lyssnat på Leonid Brezhnevs tal på den 25:e partikongressen tio år tidigare. Ännu värre var talen på den 26:e partikongressen. Sluddret och otydligheten var synnerligen märkbart – direkt pinsamt. Nu var det annat ljud i skällan. Frågan vi ställde oss medan vi lyssnade på talet löd så här: Kan Gorba sluta talet som […]

Vad var det som gick fel?

För att på något sätt klara av att svara på frågan har jag checkat en del av Vladimir Putins tal under de senaste 20 åren. Det började med ett ganska försonligt tal i den tyska riksdagen 2001. Sen kom talet på säkerhets-konferensen i München 2007 och ett tal inför den ryska Duman – parlamentet – […]