Lögnens komparation

Den ryska lögnen är i och för sig ingenting nytt och den finns beskriven på ett, i all sin rättframhet, djupt berörande beskrivning in Michail Sjisjkins Krig eller fred (finns på tyska och finska). I ett inledande kapitel beskriver Sjisjkin lögnens funktion i det ryska samahället. Alla visste och vet att makthavarna ljuger och Sjisjkins […]

En regeringsfråga

Till den normala vardagen hör sedan slutet av 1950-talet att följa med politiska debatter. Ibland är de intressanta och tankeväckande, ibland förvånande eller till och med en aning motbjudande. Det är alltså ingenting underligt i att nu följa med hur de politiska partierna försöker positionera sig inför riksdagsvalet. Vi tror oss veta att den hos […]

Benina Uotinen ny praktikant för Europaparlamentariker Nils Torvalds

– Jag ser fram emot att få lära mig om arbetet i Europaparlamentet, speciellt i de frågor som har en inverkan i individens vardag, men vars beslut tas och diskussioner förs om på insidan. Med ett intresse för miljö och hållbar utveckling kommer det att vara intressant att få en allt djupare inblick i parlamentets […]

En hälsning från 1814

Rysslands argumentering antyder att landet fortfarande lever kvar i den värld som skapades av Wienkongressen 1814–15. Det är en intressant – och lite farlig – chimär. Wienkongressen är på sätt och vis alla stora europeiska fredslösningars moder. De dåvarande europeiska stormakterna ville skapa en europeisk balans mellan sig och utgående från de lösningar man då […]

Nils Torvalds huvudförhandlare för revideringen av avloppsvattendirektivet

– Rent vatten är grunden till vårt välmående och de senaste åren har trycket på denna resurs ökat. Inte bara torka utan även nya typer av föroreningar påverkar vattenkvaliteten och kräver striktare åtgärder. Föroreningarna i Östersjön är ett bra exempel på att vi inte bara kan fortsätta som förut. Allt avrinningsvatten, från både industriområden och […]

På flykt från verkligheten

I avlagringarna efter år av samlande hittade jag en artikel, som i dagens nyhetsvärld nästan känns som en tanke. Artikeln är 10 år gammal och skrevs i anledning av att FN-konventionen om klimatförändring då fyllde 20 år 2012. Det var under toppmötet i Rio man kom överens om COP-processen, som nu på hösten ledde fram […]

Att driva isär – Ryssland lämnar Europa

Snarare förr än senare slutar kriget och det slutar under alla omständigheter i en moralisk katastrof. Ryssland har under krigets gång förlorat den skenbara utsmyckningen av att vara en civiliserad stat med ett omfattande inflytande över sina närområden. Därmed förlorar landet det som i internationell politik kallas soft power – mjukt inflytande. Vi ser redan […]

Förhandlingar i basaren

Medan jag skriver håller sanden i timglaset på COP27 att rinna ut. Det borde säga en hel del, eftersom det här ute på Sinai-halvöns spets finns en hel del sand att köra genom timglaset. På sätt och vis är det just på det här sättet det går till. När kalendern slås fast vet (nästan) alla, […]

På äventyr i Egypten

Jag beslöt mig alltså för att fara och har inte ångrat mig efteråt, trots att allting inte riktigt följde Strömsös modell. Men först en kort presentation av själva platsen. Sharm el-Sheikh ligger nästan vid Sinai-halvöns yttersta spets. Strategiskt bevakar man Tiransundet därifrån och kan väl också kontrollera trafiken in i och ut ur Suezviken. Av […]