Torvalds: Tervetullut kompromissi, jossa kolme ongelmaa

Neuvoston päätös elvytysrahastosta esiteltiin tiistaiaamuna neljän vuorokauden neuvottelujen ja poikkeuksellisen pitkän huippukokouksen jälkeen. Kompromissin mukaan 750 miljardin suuruisen elvytysrahaston muodostavat 390 miljardin euron avustusosuus ja 360 miljardin euron lainaosuus. Komissio ehdotti aiemmin 500 miljardin euron avustusosuutta ja 250 miljardin euron lainaosaa. – Se, että neuvosto pääsi kompromissiin, on osoitus EU:n vahvuudesta, sanoo Nils Torvalds. Hän […]

Torvalds EU-huippukokouksen kynnyksellä: Vakavaraisuustuki yrityksille ratkaiseva elpymisen kannalta

Perjantaina ja lauantaina EU:n päämiehet kokoontuvat ylimääräiseen huippukokoukseen. Asialistalla ovat neuvottelut unionin tulevasta monivuotiesta rahoityskehyksestä ja laaja koronaelvytyspaketti. – Jäsenmaiden on neuvostossa päästävä sopuun ratkaisusta mahdollisimman pian. Olemme poikkeuksellisessa tilanteessa, ja kaikki elvytyspaketin toimenpiteet ovat kiireellisiä, Nils Torvalds sanoo. Merkittävä osa ehdotetusta 750 miljardin euron suuruisesta elvytyspaketista suunnitellaan uudeksi vakavaraisuustukivälineeksi yrityksille, jotka kärsivät pandemian aiheuttamista […]

Torvalds: Turvallisuuspolitiikka kiireellinen haaste EU:lle

Saksa siirtyi Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajamaaksi Kroatian jälkeen 1. heinäkuuta. Nils Torvalds toteaa ajoituksen olevan monin tavoin erinomainen. – Eurooppa ja EU ovat poikkeuksellisessa tilanteessa ja hyvän johtamisen vaatimukset ovat erityisen korkeat. Saksa on Angela Merkelin johdolla maa, jolla on ehkä parhaat mahdollisuudet onnistua vaikeassa tehtävässä. Angela Merkel esitteli Saksan puheenjohtajakauden painopisteet Euroopan parlamentille keskiviikkona. […]

Torvalds: elvytysbudjetti on EU:lle tienhaara

Komission uusi talousarvioesitys vuodelle 2021 sekä monivuotinen rahoituskehys vuosiksi 2021-2027 eroaa huomattavasti tämän vuoden talousarviosta monella tavalla mm. sen vuoksi, että Yhdistynyt kuningaskunta ei ole enää osa EU:ta. Suurin ero on kuitenkin se, että ehdotetun vajaan 167 miljardin euron budjettia, täydennetään kaksinkertaisesti niillä varoilla, jotka on varattu talouden elpymiseen covid-19 pandemian jälkeen. Komission ehdotuksen mukaan […]

Torvalds: Meidän on tehostettava rasismin vastaista työtä

Siitä lähtien, kun Yhdysvaltain poliisi tappoi George Floydin 25. toukokuuta, ympäri maailmaa on järjestetty suuri joukko rasismin vastaisia mielenosoituksia. Nils Torvaldsin mukaan tämä tragedia ja voimakkaat mielenilmaisut osoittavat, että rasismia ja syrjintää on torjuttava aktiivisemmin. – Rasismin ja muukalaisvihan torjunta on jatkuva työ. George Floydin kuolema on muistuttanut meitä poliisiväkivallan ja epäoikeudenmukaisuuden ongelmista Yhdysvalloissa, mutta […]

Läheisyysperiaatetta on vaalittava

Nils Torvalds, joka keskiviikkona keskustelee pohjoismaisessa verkkoseminaarissa maatalouden ja metsätalouden roolista tulevassa ilmastolaissa, kertoo, että läheisyysperiaate on nyt tärkeämpi kuin koskaan ennen. – Kunnianhimoiset toimenpiteet talouden elpymiseksi covid19-kriisissä sekä vihreän kehityksen ohjelman ilmastotoimet antavat EU:lle enemmän valtaa. Tämän vuoksi on entistä tärkeämpää, että turvaamme jäsenvaltioiden oikeuden saavuttaa yhteiset tavoitteet, paikalliset olosuhteet huomioiden. Hän nostaa esille […]

Ehdotamme kunnianhimoisia ja realistisia muutoksia ilmastolakiin

EU:n tuleva ilmastolaki on keskeinen osa unionin vihreä kehityksen ohjelmaa, jonka mukaisesti Eurooppa tulee olemaan ensimmäinen ilmastoneutraali maanosa vuoteen 2050 mennessä. Komissio ehdotti 4. maaliskuuta, että ilmastolaissa todettaisiin, että vuoteen 2030 mennessä EU:n hiilidioksidipäästöt vähenevät 50 tai 55 prosentilla vuoden 1990 tasoon verrattuna – riippuen siitä mitä meneillään olevat tutkimukset osoittavat. Parlamentin ympäristövaliokunta, jossa Nils […]

Torvalds esittää Euroopan komissiolle kysymyksen Ahvenanmaan rannikkovesien suunnittelusta

EU:n merisuunnitteludirektiivin mukaan jäsenvaltioiden on 31.3.2021 mennessä laadittava merisuunnitelmat mm. älykkään ja kestävän kasvun, luonnon monimuotoisuuden suojelemisen ja hyvän veden laadun varmistamiseksi. Ahvenanmaan maakunnan hallitus valmistelee parhaillaan Ahvenanmaan merisuunnitelmaa. Keväällä Ahvenanmaan rannikkovesien suunnittelusta on keskusteltu vilkkaasti. Ahvenanmaan rannikkovesille ominaista on yksityisomistus kunnan rajojen sisäpuolella. Useat Ahvenanmaalaiset esittivät maaliskuussa huolen siitä, että merisuunnitelma, joka sisällyttää jopa […]

Torvalds: Tämän vuoksi tarvitsemme suuren elvytyspaketin

Elvytyspaketin koosta on spekuloitu viime viikkoina. 750 miljardia euroa – josta 500 miljardia euroa maksetaan avustuksina ja 250 miljardia euroa lainataan jäsenvaltioille – on Euroopan parlamentin toukokuun päätöslauselman mukainen. – Komissio on parlamentin pyyntöjen perusteella ymmärtänyt, että EU:lla tuskin on muuta vaihtoehtoa kuin toimia voimakkaasti tässä tilanteessa, Nils Torvalds s   Komission ehdotuksen mukaisesti elvytysrahasto […]

Torvalds: Suomen olosuhteet on huomioitava vihreissä strategioissa

– Meidän on varmistettava, että Suomi voi jatkaa työtä edelläkävijänä. Euroopan komissio hyväksyy tänään keskiviikkona, Covid19-kriisistä johtuvan viiveen jälkeen, kaksi uutta strategiaa, joilla on avainrooli EU:n vihreässä siirtymävaiheessa. Uuden “Farm to Fork” -strategian mukaisesti unioni ryhtyy lukuisiin toimenpiteisiin kestävämmän ja terveellisemmän ruokatarjonnan aikaansaamiseksi vuoteen 2030 mennessä. – Eurooppalainen elintarviketuotanto muodostaa tänä päivänä hiukan yli yhden […]