Benina Uotinen on aloittanut Europarlamentaarikko Nils Torvaldsin uutena harjoittelijana

– Odotan innolla että pääsen tutustumaan parlamentin työhön ja erityisesti niihin kysymyksiin, jotka näkyvät yksilöiden arjessa, mutta joista päätetään ja keskustellaan parlamentin sisällä. Ympäristöasioista ja erityisesti kestävästä kehityksestä kiinnostuneena on mielenkiintoista saada yhä syvempi käsitys parlamentin työstä näihin kysymyksiin liittyen. Uotinen tulee työskentelemään viestintäkysymysten parissa ja seuraamaan ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden valiokunnan (ENVI) poliittista työtä.

Nils Torvaldsista päivitettävän jätevesidirektiivin pääneuvottelija

– Puhdas vesi on hyvinvointimme perusta, ja viime vuosina paineet tätä luonnonvaraa kohtaan ovat kasvaneet. Kuivuuden lisäksi myös uudenlaiset ympäristösaasteet vaikuttavat veden laatuun ja edellyttävät tiukempia toimenpiteitä. Itämeren saastuminen on hyvä esimerkki siitä, miksi emme voi jatkaa entiseen tapaan. Kaikkia valumavesiä, sekä teollisuusalueilta että kotitalouksista peräisin olevia, on säänneltävä tiukemmin, Torvalds sanoo. Ehdotuksessa asetetaan tiukemmat […]

Vihdoin askel kohti kriittisen infrastruktuurin haavoittuvaisuuden huomioimista

Euroopan parlamentti hyväksyi tiistaina lopullisen neuvottelutuloksen uudesta kriittisten yksiköiden häiriönsietokykyä koskevasta direktiivistä, jolla pyritään parantamaan EU:n keskeisten palvelujen, kuten energian, liikenneverkkojen ja juomavesihuollon, sietokykyä. Nils Torvalds (RKP/Renew) toimi teollisuuskomitean lausunnon pääneuvottelijana. – EU:n tasolla ja monissa jäsenvaltioissa ei ole ollut halua priorisoida kysymystä siitä, mitä tapahtuu, jos esimerkiksi rajat ylittävää energiainfrastruktuuria sabotoidaan. Useimmissa jäsenvaltioissa suuntaus […]

Kiina COP27:n oikea jarruttelija

– Kiina osallistuu neuvotteluihin niin sanotun G77 + Kiina -ryhmän kautta. G77 oli alun perin tärkeä järjestö kehitysmaiden kauppaneuvotteluissa. Yhteistyössä Kiinan ja Persianlahden öljyä tuottavien valtioiden kanssa tästä ryhmittymästä on tullut merkittävä kansainvälinen toimija. Ryhmän sisäinen yhteistyö perustuu siihen, että vältetään kaikissa tilanteissa ryhmän jäsenille kiusallisia tilanteita. Tämä on johtanut siihen, että kaikki demokraattisia pelisääntöjä […]

Ilmastorahoitus keskiössä YK:n ilmastohuippukokouksen toisen viikon alkaessa

Neuvottelujen painopiste on ilmastorahoituksessa. Aiemmissa ilmastokokouksissa on käsitelty pitkälti sitä, miten maiden tulisi sopeutua ilmastonmuutokseen. Muun muassa viime aikojen kauheat tulvat Pakistanissa ja Nigeriassa ovat johtaneet huomion siirtymiseen menetyksiin ja vahinkojen korvaamiseen. – Erityisen haavoittuvat maat ovat pitkään kannattaneet ilmastonmuutoksen aiheuttamien menetysten ja vahinkojen korvaamista, Torvalds sanoo. Rikkaammat maat ovat jo aiemmin luvanneet rahoitusta näille […]

Parlamentti vaatii selkeämpiä sääntöjä merimetsoon kohdistuville toimenpiteille

Kehotuksen yhteydessä komissiota pyydetään laatimaan ohjenuora lintudirektiivin poikkeusten soveltamiselle. – Käytännössä me parlamentissa ilmaisemme tällä tavalla huolemme siitä, että ehkäisevät toimet eivät ole tähän mennessä olleet riittäviä ja että sosiaaliset ja taloudelliset vaikutukset eivät aina ole mahdollistaneet merimetson ja muiden lajien rinnakkaiseloa, Torvalds sanoo. Päätöslauselma eroaa parlamentin aikaisemmista lausunnoista, sillä enemmistö europarlamentaarikoista vastusti aiemmin lintudirektiivin […]

Euroopan parlamentti työstää nopeutettuja lupamenettelyjä uusiutuvalle energialle

Koska lupaprosessien päivitysehdotus sisältää muutoksia uusiutuvan energian direktiiviin, ne otetaan mukaan aiemmin lokakuussa alkaneisiin kolmikantaneuvotteluihin. Kolmikantaneuvottelut, ts. neuvottelujen viimeinen vaihe tarkoittaa, että komissio, parlamentti ja neuvosto yrittävät nyt päästä yhteiseen kompromissiin lopullisesta direktiivistä. – Jos komission alkuperäinen ehdotus uusiutuvan energian direktiivin päivittämiseksi olisi julkaistu helmikuun 24. päivän jälkeen, se olisi näyttänyt aivan erilaiselta. Heinäkuussa parlamentin […]

Euroopan parlamentin kanta YK:n ilmastokonferenssiin vahvistettu

Euroopan parlamentin jäsen Nils Torvalds (RKP/Renew) on yksi parlamentin päätöslauselman pääneuvottelijoista. – Eurooppalainen ilmastolaki edellyttää EU:lta ilmastopolitiikassa korkeampaa kunnianhimoa hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi ja ilmastoneutraaliuden saavuttamisen kannalta raiteilla pysymiseksi. EU:n ja sen jäsenmaiden on aika päivittää kansalliset ilmastotavoitteet osoittamaan ulkomaailmalle, että ne ottavat vakavasti pyrkimyksen rajoittaa ilmaston lämpeneminen 1,5 asteeseen. Voimme välttää täydellisen ilmastonmuutoksen vain, jos kaikki […]

Torvalds taas kärjessä

Euroopan parlamentin puhemiehistö saa luonnollisesti korkeat pisteet. Jos tämä asema voidaan yhdistää siihen, että henkilö on maansa delegaation puheenjohtaja, saa hän lisää bonuspisteitä. Tämän varjopuolena on se, että aseman perusteella tehtävä pisteytys ei välttämättä kerro paljon päivittäisestä työstä. Suomen europarlamentaarikkojen kärkinelikko vastaa kuitenkin aika hyvin todellisuutta. Eduskunnan varapuhemies Heidi Hautala (Vihreät) ensimmäisellä sijalla, Nils Torvalds […]

Euroopan parlamentti hyväksyi kompromissin uusiutuvan energian direktiivin päivittämiseksi

– Äänestystulos osoittaa, että parlamentin suurimmat poliittiset ryhmät ymmärsivät kompromissin vastaan äänestämisen riskit. Luulen, että useimmat heistä ymmärsivät vihdoin myös, että Euroopan parlamentin kannan vahvistaminen ei tarkoita, että neuvottelut olisivat ohi. Tulos antaa meille kuitenkin hyvän pohjan jatkaa neuvotteluja Eurooppa-neuvoston ja komission kanssa”, Torvalds sanoo. Nyt hyväksytty direktiiviehdotus on herättänyt paljon huomiota Suomessa. Syynä on […]