Ett medborgarmejl…

Mejlet som jag vill lyfta upp handlade just om vaccineringstakten i Europa, men också om farhågan att vi lämnar resten av världen utanför vårt synfält. Vart försvann i så fall solidariteten – och skyldigheten? Den frågeställningen kan vi politiker, myndigheter och regeringar ställa oss med jämna mellanrum. Men det är ingen riktigt enkel fråga. Sist […]

Tillbaka på skolbänken

Men den här gången handlar skolbänken ändå inte om Worms, kejsaren eller Luther. Den handlar om skog.   Jag har länge fört en lite ojämn kamp med mina mellaneuropeiska kolleger om vad en skog är eller vad den borde vara. Och ibland har det känts som talesättet om den ryska skallen och tallen i den […]

Tidsdiagnos i pandemitider

Jag har alltid då och då intresserat mig för filosofi – kanske för det mesta just i betydelsen filosofera, försök att vara eller framstå som lite djupsinnig. Det beredde mig därför en hel del svårigheter när jag kolliderade med ordet (eller begreppet) levnadsvärld. Världen kände jag ju till, åtminstone i princip. Och att leva är […]

Den långa valkampanjen

Så varför är ”det proteära självet” intressant? På sätt och vis handlar det om våra identiteter. Den sena moderniteten har skapat annorlunda identiteter än den jag på något sätt blev inlärd till under min barndom. När jag flyttade till Helsingfors i slutet av 1940-talet var jag entydigt ett litet bångstyrigt, men uteslutande finlandssvenskt barn. Min […]

Det ljusnar…

Det handlar om att jag är lite störd av vår kverulans. Covid-19 är en ofattbart stor utmaning. Om vi tänker lite tillbaka i tiden och funderar på hur spanska sjukan slog till mot världens befolkning för drygt 100 år sedan. Statistiken, också om den kan ljuga en liten smula, säger att 50 miljoner människor dog […]

En störtflod – av felaktigheter

Men han förefaller ha ett inflytande. De digitala postlådorna i parlamentet fick under veckan 27 000 meddelanden i Robert Kennedys efterföljelse. Allt är kanske inte hans (o)förtjänst. Det finns många andra som är intresserade av att följa upp kampanjen. En del av dem finns med största säkerhet i Ryssland och i Kina. Men hur stort det […]

Att drämma till… med okunskap

Alldeles nyligen deltog jag i en diskussion och fick som svar att jag borde förstå bättre ”eftersom 75 procent av Finlands naturtyper är hotade”. Det tog mig en stund innan jag riktigt förstod vad argumentet egentligen innebar. Finland har ca 400 olika naturtyper. En del större, en del mindre. En del mycket unika för vår […]

Förtroendekrockar

Men förtroende är framförallt ett samhällspolitiskt begrepp och det prövas varje dag. Och prövas på olika sätt!   Vad var det Donald Trump egentligen sysslade med? Under hela tiden som president, men också tidigare, sysslade han med att undergräva förtroendet eftersom man – i motsats till Jacob Fugger – också kan göra pengar på bristen […]

Vägen med de goda föresatserna…

Konventionen åstadkom alltså ett dubbelbottnat system där miljö- och naturvårdsorganisationer gavs speciella rättigheter att få information och höras i miljöpolitiska beslutsprocesser. Det väckte naturligtvis en hel del ont blod och ledde till att andra organisationer, som också rör sig ute i naturen, ändrade sina statuter och införde natur- och miljöärenden i sina verksamhetsområden.    Därmed trodde man – […]

Dahrendorf och tårarnas dal

Intresset för revolutionernas förlopp ledde honom vidare till den amerikanska historikern Crane Brinton, som på 1930-talet hade hållit en föreläsningsserie om revolutionernas förlopp (The Anatomy of Revolution). Brintons modell byggde naturligtvis på den franska revolutionens förlopp, som egentligen utan större svårigheter också kunde anpassas på den ryska.    I en kortfattning kunde man beskriva det som att den revolutionära entusiasmen i något skede […]