Hälsningar från Stalin

Men plötsligt är vi där igen!    Efter Rysslands angrepp på Ukraina har vårt intresse igen riktats in på vår rastlösa och tidvis så aggressiva östra granne och min ryska biblioteksavdelning håller igen på att växa till sig, men den här gången med en speciell inriktning på förhållandet mellan det ryska imperiets centrum och utkanterna. […]

Att växa rötter – i Ukraina

Uppfattningarna har sina rötter.  Om man följer en tankebana från Geoffrey Hoskings bok ”Russia – People & Empire” försökte Alexander I i det första skedet av sin regeringstid skapa någon form av samhörighet inom riket genom samhälleliga reformer. I bakgrunden fanns Michail Speranskijs goda råd. Just därför står Alexander fortfarande staty på Senatstorget i Helsingfors. […]

Pinocchio-bordet blir längre efter varje lögn

Pinocchio-bordet är det bord som blir längre och längre efter varje lögn. Och vi har alla sett det. I den ena ändan sitter Vladimir Putin. I den andra ändan sitter någon hög gäst från Europeiska unionen. För varje lögn växer bordet och gör avståndet mellan Putin och europeiska ledare längre och längre.   Efter Butja […]

Ukraina, Ukraina, Ukraina…

För den som vill förstå hut besvärligt området är borde gå tillbaka till gamla kartor. På den tiden, som vi ibland – i okunskap – kallar den gamla goda, fanns det i centrala Europa mötespunkter för tre eller fyra imperier. Där möttes de Habsburgska, Ryska och Tyska imperierna, men just det här områdena i imperiernas […]

Mitt i en katastrof

Under det första kriget i Tjetjenien körde vi upp längs Blå Argun, en av Tereks bifloder som rinner ner från Kaukasus höga berg. Där hade en rysk pansarkonvoj blivit eliminerad.  Den första och den sista pansarvagnen hade blivit förstörd. Resten av enheten blev ett lätt byte.  Det var på många sätt typiskt för det första […]

Att vrida och vända på energi

Svårigheterna beror på en mängd olika omständigheter. Storleken gör att det är svårt att se hur de olika delförslagen påverkar de olika medlemsländernas energistrukturer. Den uppgiften blir inte lättare av att parlamentet har den (dåliga) benägenheten att skapa överlappande lagstiftning. Samma – eller olika – lösningar på samma delproblem skrivs för säkerhets skull in i […]

Veckoslut och arbetsdagar

När största delen av arbetsdagen går åt till att utveckla sittmusklerna är snöskottning hårt arbete, men samtidigt också på något sätt njutningsfyllt. Det är som att gå på gymmen. Man börjar lite försiktigt – för att liksom mjuka upp musklerna. I något skede förvandlas det till någon form av rytm och känsla av styrka. Och […]

Vetenskapligt vilseledd

Kommissionen ska alltid inför ett lagförslag genomföra en konsekvensanalys och det är ett instrument som också sedan styr behandlingen både i parlamentet och i rådet.    Den här gången väckte konsekvensanalyserna en del misstankar. En av de stora stridsfrågorna när det gäller skog i Europa överhuvudtaget, handlar om gammal skog, dvs skog med träd som är över 100 år gamla. Alla förstår […]

Checks and balances – och Rydbergs Athenarnas sång 

Om den stora teorins upphovsman, friherre Montesquieu, nu tittade ner (eller upp) på det av Donald Trump efterlämnade amerikanska systemet, kunde det hända att han kände ett behov att skriva ett litet förtydligande. Men det är en annan fråga.  För oss EU-medborgare är frågan om checks and balances inte alldeles oviktig. Dels ser man att det europeiska systemets skapare hela tiden har hållit […]

Halvvägs i Europa

Halvvägs på min levnadsbana finner jag mig borttappad i skogen. Men halvvägs är också en vändpunkt i Europaparlamentets nuvarande mandatperiod. Alla ledande positioner ska väljas på nytt och det kan bli ganska dramatiskt. Den här gången blev det alltför mycket dramatik. En vecka innan vi i Strasbourg ska välja en ny talman avled David Maria […]