Förhandla och förvandla

Om någon under valkampanjen 2009 hade varnat mig och berättat vad jag egentligen kommer att ha framför mig, kunde det ha lett till en långt mindre entusiasm inför uppdraget. Men vad innebär de här lite tillkrånglade formuleringarna? Eventuellt kunde frågan besvaras så här: I början av en politisk karriär kommer man in i sammanhangen med […]

Långdistans till Pappadagis

Ingen lätt uppgift! Men mitt i valkampanjen är det bra att komma ihåg att en valkampanj inte är en sprint på 100 meter. Valkampanjer handlar om uthållighet. Min mest lärorika upplevelse hänger ihop med Pappadagiset i Malax. För den som aldrig har besökt den här sortens institutioner är det kanske skäl att komma med en […]

Balansera i Europa

A World Restored (En värld återskapad) handlar om att återställa ordningen och balansen efter tre revolutioner, den engelska, den amerikanska och den franska. Kissinger tar – både indirekt och direkt – ställning till vägvisarna, idealisterna, frihetskämparna och uppprorsmakarna. Därför blir hans facit, att Wienkongressen (1814-15) var, i all sin hänsynslösa realism, en lycklig lösning.  Jag […]

Mellan frihet och förmynderi

När man kollar vad Nachtway har skricvit kan man dra en slutsats om att han – som många socialhistoriker – befinner sig lite ut på vänsterkanten. Därför är det hälsosamt att läsa också om man inte riktigt alltid kan lägga ifrån sig boken med ett lite självbelåtet ”jag är ju av samma åsikt som profesrorn”. […]

Lögnens komparation

Den ryska lögnen är i och för sig ingenting nytt och den finns beskriven på ett, i all sin rättframhet, djupt berörande beskrivning in Michail Sjisjkins Krig eller fred (finns på tyska och finska). I ett inledande kapitel beskriver Sjisjkin lögnens funktion i det ryska samahället. Alla visste och vet att makthavarna ljuger och Sjisjkins […]

En regeringsfråga

Till den normala vardagen hör sedan slutet av 1950-talet att följa med politiska debatter. Ibland är de intressanta och tankeväckande, ibland förvånande eller till och med en aning motbjudande. Det är alltså ingenting underligt i att nu följa med hur de politiska partierna försöker positionera sig inför riksdagsvalet. Vi tror oss veta att den hos […]

En hälsning från 1814

Rysslands argumentering antyder att landet fortfarande lever kvar i den värld som skapades av Wienkongressen 1814–15. Det är en intressant – och lite farlig – chimär. Wienkongressen är på sätt och vis alla stora europeiska fredslösningars moder. De dåvarande europeiska stormakterna ville skapa en europeisk balans mellan sig och utgående från de lösningar man då […]

På flykt från verkligheten

I avlagringarna efter år av samlande hittade jag en artikel, som i dagens nyhetsvärld nästan känns som en tanke. Artikeln är 10 år gammal och skrevs i anledning av att FN-konventionen om klimatförändring då fyllde 20 år 2012. Det var under toppmötet i Rio man kom överens om COP-processen, som nu på hösten ledde fram […]

Att driva isär – Ryssland lämnar Europa

Snarare förr än senare slutar kriget och det slutar under alla omständigheter i en moralisk katastrof. Ryssland har under krigets gång förlorat den skenbara utsmyckningen av att vara en civiliserad stat med ett omfattande inflytande över sina närområden. Därmed förlorar landet det som i internationell politik kallas soft power – mjukt inflytande. Vi ser redan […]

Förhandlingar i basaren

Medan jag skriver håller sanden i timglaset på COP27 att rinna ut. Det borde säga en hel del, eftersom det här ute på Sinai-halvöns spets finns en hel del sand att köra genom timglaset. På sätt och vis är det just på det här sättet det går till. När kalendern slås fast vet (nästan) alla, […]