Italienska val… och våra

Alltså två steg tillbaka. Efter kriget hade vi någorlunda länge ett förhållandevis stabilt politiskt system. Det gällde Finland – med en del undantag. Det gällde Sverige. Det gällde nästan alla västeuropeiska länder – också Italien. De instabila länderna var Grekland, Spanien och Portugal. Där hade moderniseringstrycket redan tidigare lett länderna vidare på militärdiktaturernas knaggliga väg. […]

En stenig väg

Hur är det med vårt eget? Är vi tillräckligt hjältemodiga för att också klara av de oundvikliga besvärligheter som följer av en dålig tysk energi- och försvarspolitik (för vilken UvdL var direkt ansvarig)? Det hade alltså varit både vackert och mera effektivt att odla lite självkritik. Till exempel så här: ”Jag som tysk medborgare och […]

Europa inför prövningarnas årtionden

Det som gör utmaningarna speciellt besvärliga är att de kommer från alla tänkbara och endel otänkbara håll. Det gör det svårt att rangera in dem i någon form av ordning; det här tar vi först, sen tar vi resten. Vi står inför utmaningarnas sammelsurium, vilket redan i sig skapar något av julafton för alla former […]

Gorba – några eftertankar

Jag hade lyssnat på Leonid Brezhnevs tal på den 25:e partikongressen tio år tidigare. Ännu värre var talen på den 26:e partikongressen. Sluddret och otydligheten var synnerligen märkbart – direkt pinsamt. Nu var det annat ljud i skällan. Frågan vi ställde oss medan vi lyssnade på talet löd så här: Kan Gorba sluta talet som […]

Vad var det som gick fel?

För att på något sätt klara av att svara på frågan har jag checkat en del av Vladimir Putins tal under de senaste 20 åren. Det började med ett ganska försonligt tal i den tyska riksdagen 2001. Sen kom talet på säkerhets-konferensen i München 2007 och ett tal inför den ryska Duman – parlamentet – […]

Putins krig

Det kanske mest katastrofala var det fjärde korståget. Det var en brokig samling kyrkliga och världsliga potentater, som nästan av misstag kom överens om att starta ett nytt korståg och slå vakt om (heliga) geopolitiska positioner från de föregående äventyren. Påven Innocent III var kanske inte den mest entusiastiska förespråkaren, men när alla plus- och […]

En kinkig fråga om visum

Men den här gången delade jag inte kupé med några besvärliga fall. Det var ett medelålders ryskt par – för första gången på väg till väst. Under kvällen och den tidiga morgonen diskuterade vi ditt och datt. Detaljerna har redan fallit ut ur hjärnvindlingarnas förvar. Sen kom passkontrollen och uppehållet i Vainikkala. När tåget sedan […]

Tre år gick, två återstår

Riktigt fulla stilpoäng fick vi inte. Den första avgörande omröstningen gick på grund och det krävdes en hel del extra arbete för att i den avgörande omröstningen slå vakt om en betryggande majoritet. Det var kanske en lärorik övning. I många tidigare sammanhang har jag sagt, att det i varje politiker bor en liten – […]

Ett filosofiskt stolpskott

Habermas offentliggjorde i slutet på april en debattartikel i Süddeutsche Zeitung. Redan valet av tidning kunde man ha uppfattat som en signal. Det finns en viss spänning mellan konservativt liberala Frankfurter Allgemeine (FAZ) och en aning vänsterut lutande Süddeutsche Zeitung (SZ) från München. Habermas valde alltså SZ. Artikelns första överraskning var att den stora rationalisten […]