Att balansera på ett äggskal…

Hon skulle hålla ett föredrag följande dag och ville ha några synpunkter. Det var som om hon hade tryckt på en knapp: plötsligt – och utan större ansträngningar – skrev jag ett komprimerat sammandrag på Europas utmaningar. Det började med en ordvändning som går tillbaka på den israeliska modernitetsteoretikern Shmuel Eisenstadt: vi lever i en […]

Närhetsprincipen på för stort avstånd

I Finland är vi nu välbekanta med att debattera för- och nackdelarna med kommunsammanslagningar. Liksom med klokheten i att flytta delar av samhällsservicen till större (och förmodat mer effektiva) enheter. I Förenta staterna förs ett ständigt samtal om relationen mellan delstaterna och den federala regeringen. I EU, som är en unik politisk konstruktion, har vi […]

Mellan barken och trädet…

Det finns många rent praktiska problem: hur riktas hjälpen sist och slutligen, hur effektivt förvaltas den, vilka strukturer kommer vi att förstärka, vilka vill vi bli av med? I efterhand kommer någon fiffikus att säga, att det inte gick riktigt som på Strömsö. Den sanningen gäller mänskligt handlande överhuvudtaget och har inte heller tidigare förhindrat […]

Vår i coronatider

Det kan i och för sig bero på en så enkel omständighet som att en Europaparlamentariker nästan aldrig hinner ut för att njuta av våren. Och upplever man till äventyrs våren är det en alldeles annorlunda vår än vår nordliga. I Strasbourg är det körsbärsträden som blommar utanför parlamentsbyggnaden. I Bryssel är det magnoliorna och […]

Klimatlag och corona

Enkelt uttryckt kunde man beskriva processen så här: när människan tränger vidare i sin existentiellt påtvingade strävan efter en någorlunda trygg utkomst tränger hon in på områden, som tidigare har varit mer jungfruliga tillhåll för djur, växter, bakterier och virus. Om vi tittar på tillförlitliga internationella rapporter kan vi dessutom tillägga att den här processen […]

Återhämtning

Men det här flödet är svårt att greppa. Man kan inte sätta sig ner för en öl – eller mera anständigt en kopp kaffe – efter arbetet och tillsammans med vänner bena ut siffrorna till någon form av begriplighet. Det vore mer än nödvändigt eftersom en del av siffrorna är skrämmande. Så gick det för […]

EU och den svåra solidariteten

Alla kommer kanske inte ihåg vinsjöar eller smörberg – båda något av ett resultat av att EEC framgångsrikt höll frihandelsområdets bönder vid liv – men på ett sätt som kanske inte var alldeles optimalt (lägg märke till den försiktiga ironin!). Den verkliga krisen började med det socialistiska blockets sönderfall. Plötsligt fanns det i Europa herrelösa […]

En vilsen hegemon

I gaullismens och Vietnam-krigets intellektuella släptåg skrev Jean-Jacques Servan-Schreiber bestsellern ”Le Défi Américain” (Den amerikanska utmaningen, översatt till svenska 1968) och allt sedan dess har den intellektuella vänstern, lite i spagat, försökt balansera sin anti-amerikanism efter tidernas strömningar. Men det fanns också mera omedelbara påstötar. Recep Tayyip Erdogans beslut att ingripa i Libyens inbördeskrig hade […]

Nyårslöftet 55

Om vi verkligen vill nå målsättningen från FN:s klimatkonferens i Paris 2015 är nyårslöftet om 55 procent närmast en nödvändighet. Men den kommer att förutsätta en hel del beslutsamhet och kommer inte nås med ”business-as-usual”, genom att trampa på som tidigare.   Motargumenten kommer dessutom att vara klart hörbara. Det första handlar om att klimatförändringen […]

Ett omskrivet fredsprojekt

Men dissonanserna dyker upp. Ibland bara som en tvivlande känsla i magen av att det är någonting som är fel. Ibland som plötsliga insikter och aha-upplevelser.   En av de det-är-fel-upplevelserna hänger ihop med att berättelsen är lite väl vacker eller tillrättalagd. Alltid när jag hör den slitna meningen om att EU är ett fredsprojekt […]