Politikens coronavirus

Petteri Orpos Samlingsparti var till den grad övertygat om att det under inga omständigheter var möjligt att Centern skulle låta sig lockas med i ett regeringssamarbete med SDP. Valnederlaget var alltför svidande. Den slutsatsen innebar att samlingspartisterna också var övertygade om att det inte skulle gå att skapa en majoritetsregering utan dem. Det fanns alltså […]

Framtidsoro

Jag är till den grad kaffeberoende, att jag i något skede under dagen får huvudvärk om jag inte har fått min ranson. Lite på samma sätt är jag nyhets- och bakgrundsberoende. Med bakgrundsberoende menar jag att det finns tusentals nyheter, som i sin enskildhet inte är speciellt intressanta, men som ropar efter förklaringar. Mitt kaffedrickande […]

Återhämtning och balansgång

Efter att Europaparlamentet senare den veckan antog en resolution om saken, har vi parlamentariker ändå haft något av vårt sommarlov. Augusti har, precis som tidigare somrar, varit en tid för något djupare reflektion – och oro – kring de utmaningar vi har närmast framför oss i höst. Det handlar dels om uppgifter som vi nu […]

Europeiska nollstunder

Den här besvärliga tiden i europeisk historia börjar med det tysk-franska kriget 1870-71. Kriget inleddes på tysk sida av fem tyska stater under preussisk ledning och skapade som slutresultat den tyska nationalstaten, som sedan efter ytterligare två krig upphörde att existera vid nollstunden. Åtminstone för en tid. Samtidigt var den tyska nollstunden också en europeisk […]

Åga över Belarus

Ett av mina uppdrag som korrespondent i Moskva under 1990-talet var att ta tåget till Minsk och följa med en folkomröstning, som i praktiken innebar att Aleksandr Lukasjenka gjorde sig av med både opposition och öppenhet. Men det är inte enbart gamla minnen som skapar en obehaglig magkänsla. Ett av obehagen beror på hur vi i […]

Valkampanjer och säkerhetspolitik

I mellanvästern är det inte längre populärt att amerikanska soldater stupar i för väljarna diffusa operationer ”somewhere over there”. Utgifter, som nu går till att upprätthålla ett nätverk skapat under det kalla krigets dagar, känns lite meningslösa när det finns större och mera smärtsamma behov att fylla på hemmaplan. Och att göra det under förevändningen […]

Skarv, dödsdans och klimat

Det är helt enkelt för djupt. Gullkrona fjärd är en förkastningsgrav och är därför djup med branta stränder. I något geologiskt skede har bergsmassorna rämnat och lämnat efter sig en ganska fyrkantig fjärd. Sen har inlandsisen skuffat sten och sand och polerat stränderna. Bakom stenen med skarvarna dyker Stängselåsens tredje rad upp ur djupet. Mellan […]

Paket och förhandlingskultur

Jo, det är sant att man i förhandlingar ofta måste pruta på sina krav, men prutmånen måste bygga på vad man vet om förhandlingssituationen, om motpartens egentliga smärtpunkter och hur den politiska stridsfrågan kommer att utvecklas efter förhandlingarna. Vi fick ett skolexempel på hur det här fungerar i samband med det stora europeiska coronahjälppaketet. Jag […]

Krypande kompetens

I politik finns det egentligen oerhört många exempel på det. Just nu förhandlar vi om klimatlagen och i det sammanhanget med hänvisningar till Parisavtalet. I den godkända texten heter i artikel 2 så här: …hålla ökningen i den globala medeltemperaturen långt under 2 °C över förindustriella nivån samt göra ansträngningar för att begränsa temperaturökningen till […]

Att balansera på ett äggskal…

Hon skulle hålla ett föredrag följande dag och ville ha några synpunkter. Det var som om hon hade tryckt på en knapp: plötsligt – och utan större ansträngningar – skrev jag ett komprimerat sammandrag på Europas utmaningar. Det började med en ordvändning som går tillbaka på den israeliska modernitetsteoretikern Shmuel Eisenstadt: vi lever i en […]