Bland virus och bakterier

I utskottet försökte vi redan alldeles i början öka genomskinligheten i besluten kring vaccinen. De stora läkemedelsföretagen var inte särskilt intresserade och EU-kommissionen var inte hjälpsam.  I Berlaymont (byggnaden där EU:s egentliga högdjur sitter) var man mera intresserad av att få fart på processen och släpa motvilliga medlemsländer med i upphandlingen. Men det hade varit klokt […]

Vad lärde du dig i EU idag…?

Men låt mig ändå börja från början. Jag tror att det var ett riktigt beslut att göra upphandlingen av vaccinerna för hela EU. Det skapade visserligen lite långsamhet, men ändå. En del medlemsländer var ännu på sommaren inte riktigt övertygade om hur farlig pandemin var. Innan alla hade sagt ja, hade det redan gått ett antal […]

Konsten att vara tydlig

Tydlighet – claritas – går ofta att mäta. På Rundradion handlade det om feedback i form av brev och ibland samtal från direktören, medan det nu under MEP-åren märks i form av e-mejl eller som meddelanden på diverse sociala medier. Feedbacken är relativt ärlig och ofta väldigt rak.     Under journaliståren gick det relativt enkelt att ha tydligheten som ledstjärna, eftersom alla reportage och nyheter som gjordes måste finnas inom exakta ramar. Oftast handlade det om en tidsram […]

Från Abraham Lincoln till Donald Trump

Lincolns Gettysburg Adress 1863 efter inbördeskriget innehåller en klassisk formulering – ”att dessa döda inte ska ha dött förgäves – att detta folk, under Gud, kommer att uppleva en ny födelse av frihet – och att folkets regering, av folket, för folket, inte ska förgås från jorden”.    Efteråt har många beundrat hur skickligt Lincoln skrev sitt […]

Första offret

Men att försöka förstå dynamiken i internationell politik har inte så mycket med ålder eller utseende att göra. Det behövs exempel, fallen som visar vilken riktning politiken plötsligt kan ta.    Nu har vi ett väldigt illustrerande exempel.    De senaste fyra åren har inneburit betydande förskjutningar i kraftfälten. Demokratiförhoppningarna har kommit på skam. Den palestinska […]

Och exit Trump… eller…

Den första handlade om Donald Trump. I en finskspråkig debatt sade jag att problemet med honom är av medicinsk art. Under de senaste månaderna har vi fått mer än tillräckligt av bekräftelser på den punkten. Han vill inte veta av en realistisk bild av verkligheten och när denna verklighet sedan ändå tränger sig in på honom […]

EU och Doggers bankar

För ca 10 000 år fanns det någonting, som i geologin kallas Doggerland och som förband nuvarande England med Europa. Doggers bankar är alltså egentligen en istida morän, som just nu förefaller vara det som skiljer Förenade kungariket från Europeiska unionen.    I den statistik jag har hittat visar det sig, att det huvudsakligen är brittiska trålare som […]

Tillbaka i Bryssel-bubblan

Men det finns en Bryssel-bubbla. Du blir medveten om den redan på flygfältet. Under gångna tiders normala dagar var flygfältet ett enda stort vimmel med avfärdsutrop på ett nästan oändligt antal språk. Idag är det ganska tyst.    Bubbelheten blir också mycket kännbar i trafiken. Vanligtvis är det ett kaos av bilar, motorcyklar, cyklar, sparkbräden och […]

Stort paket – men inte till julen

De tre största bitarna handlar om utsläppshandeln, fördelningen av bördan för klimatpolitiken (som alltså huvudsakligen handlar om byggnader och transport) och markpolitikens förändringar (dvs kolsänkornas utveckling).    Utsläppshandeln har fungerat bra och statistiken visar att vi egentligen håller ganska god fart. Byggnader och transport är sedan betydligt svårare bitar. Genast efter 1970-talets energikris korkade vi till våra byggnader […]

Högt och lågt i coronakrisen

Hjältarna och hjältinnorna är många. En del av dem går oss nu obemärkt förbi just i sin tysta självuppoffrande gärning. Det handlar om sjukvårdare och läkare eller rådgivare inom frivilligorganisationer. Mest medkänsla har jag med personalen på våra äldreboenden. Med bristande resurser för de en ojämn kamp mot en närmast hjälplös avsaknad av en förberedande planering. Det […]