På flykt från verkligheten

I avlagringarna efter år av samlande hittade jag en artikel, som i dagens nyhetsvärld nästan känns som en tanke. Artikeln är 10 år gammal och skrevs i anledning av att FN-konventionen om klimatförändring då fyllde 20 år 2012. Det var under toppmötet i Rio man kom överens om COP-processen, som nu på hösten ledde fram […]

Att driva isär – Ryssland lämnar Europa

Snarare förr än senare slutar kriget och det slutar under alla omständigheter i en moralisk katastrof. Ryssland har under krigets gång förlorat den skenbara utsmyckningen av att vara en civiliserad stat med ett omfattande inflytande över sina närområden. Därmed förlorar landet det som i internationell politik kallas soft power – mjukt inflytande. Vi ser redan […]

Förhandlingar i basaren

Medan jag skriver håller sanden i timglaset på COP27 att rinna ut. Det borde säga en hel del, eftersom det här ute på Sinai-halvöns spets finns en hel del sand att köra genom timglaset. På sätt och vis är det just på det här sättet det går till. När kalendern slås fast vet (nästan) alla, […]

På äventyr i Egypten

Jag beslöt mig alltså för att fara och har inte ångrat mig efteråt, trots att allting inte riktigt följde Strömsös modell. Men först en kort presentation av själva platsen. Sharm el-Sheikh ligger nästan vid Sinai-halvöns yttersta spets. Strategiskt bevakar man Tiransundet därifrån och kan väl också kontrollera trafiken in i och ut ur Suezviken. Av […]

Vad hände med 155:e brigaden?

Först lite om namnet och om hemorten. 155:e brigaden är hemma från Vladivostok, närmare bestämt orten Slavjanka utanför Vladivostok. I ryska enheter betyder gvardeiskaja att det handlar om någonting av en elitenhet. Brigaden har alltså fått en hederstitel. Den tilldelades enheten av president Vladimir Putin på basen av enhetens insats i början av kriget i Ukraina. Ur […]

Italienska val… och våra

Alltså två steg tillbaka. Efter kriget hade vi någorlunda länge ett förhållandevis stabilt politiskt system. Det gällde Finland – med en del undantag. Det gällde Sverige. Det gällde nästan alla västeuropeiska länder – också Italien. De instabila länderna var Grekland, Spanien och Portugal. Där hade moderniseringstrycket redan tidigare lett länderna vidare på militärdiktaturernas knaggliga väg. […]

En stenig väg

Hur är det med vårt eget? Är vi tillräckligt hjältemodiga för att också klara av de oundvikliga besvärligheter som följer av en dålig tysk energi- och försvarspolitik (för vilken UvdL var direkt ansvarig)? Det hade alltså varit både vackert och mera effektivt att odla lite självkritik. Till exempel så här: ”Jag som tysk medborgare och […]

Den eviga skogsdebatten

Välfärdsstaten uppstod inte av sig själv. Den byggdes på basen av de naturresurser vi hade och med de strukturer som hade skapats under seklens gång. Ganska ofta behövdes det lite aktivitet utifrån för att vi inte enbart skulle se det som fanns närmast näsan, utan också granska vad som kunde vara möjligt. Och om det […]

Europa inför prövningarnas årtionden

Det som gör utmaningarna speciellt besvärliga är att de kommer från alla tänkbara och endel otänkbara håll. Det gör det svårt att rangera in dem i någon form av ordning; det här tar vi först, sen tar vi resten. Vi står inför utmaningarnas sammelsurium, vilket redan i sig skapar något av julafton för alla former […]

Gorba – några eftertankar

Jag hade lyssnat på Leonid Brezhnevs tal på den 25:e partikongressen tio år tidigare. Ännu värre var talen på den 26:e partikongressen. Sluddret och otydligheten var synnerligen märkbart – direkt pinsamt. Nu var det annat ljud i skällan. Frågan vi ställde oss medan vi lyssnade på talet löd så här: Kan Gorba sluta talet som […]