En vilsen hegemon

I gaullismens och Vietnam-krigets intellektuella släptåg skrev Jean-Jacques Servan-Schreiber bestsellern ”Le Défi Américain” (Den amerikanska utmaningen, översatt till svenska 1968) och allt sedan dess har den intellektuella vänstern, lite i spagat, försökt balansera sin anti-amerikanism efter tidernas strömningar. Men det fanns också mera omedelbara påstötar. Recep Tayyip Erdogans beslut att ingripa i Libyens inbördeskrig hade […]

Nyårslöftet 55

Om vi verkligen vill nå målsättningen från FN:s klimatkonferens i Paris 2015 är nyårslöftet om 55 procent närmast en nödvändighet. Men den kommer att förutsätta en hel del beslutsamhet och kommer inte nås med ”business-as-usual”, genom att trampa på som tidigare.   Motargumenten kommer dessutom att vara klart hörbara. Det första handlar om att klimatförändringen […]

Ett omskrivet fredsprojekt

Men dissonanserna dyker upp. Ibland bara som en tvivlande känsla i magen av att det är någonting som är fel. Ibland som plötsliga insikter och aha-upplevelser.   En av de det-är-fel-upplevelserna hänger ihop med att berättelsen är lite väl vacker eller tillrättalagd. Alltid när jag hör den slitna meningen om att EU är ett fredsprojekt […]

Med nosen mot Madrid

I sin riktigt mest bjärta form ser utmaningen ut så här: på 30 år ska vi radikalt förvandla hela vår energisektor. Det är inte alldeles lätt i en industrisektor, som gärna ser sin utveckling i investeringscykler på 20 år. På den vägen finns det dessutom lite besvärliga fallgropar.   Det första ramverket finns redan på […]

Förbättra med procenter…

Den första omstridda formuleringen handlade om kärnkraft. Den fanns inte i ursprungstexten, men i miljöutskottet infördes den av Gröna gruppen. Jag hade föredragit att lämna kärnkraften utanför. Inte för att jag på något sätt tycker att den till alla sina delar är oproblematisk, utan för att jag var ganska övertygad om att den gröna tummen […]

Att vara eller inte vara…

Historien börjar ganska omedelbart efter Andra världskriget. I många avseenden stod Förenade kungariket ännu kvar i den forntida glansen. Under Winston Churchills ledarskap och med en regering överbyggande klassgränserna hade landet klarat av krigets hårda påfrestningar. Churchill hade suttit på mötena i Teheran och på Jalta tillsammans med Franklin Roosevelt och Josif Stalin i klassiska […]

Kalejdoskopet förblindar

I Bryssel och Strasbourg är kalejdoskopet särskilt färgglatt i allt som rör klimatfrågorna. Alla utgår från sin egen verklighet. Att få till ett globalt tänkande för en globalt ansvarskännande miljöpolitik är svårt, men absolut nödvändigt för att vi ska klara de ambitiösa klimatmålen vi nu försöker slå fast. Men när jag har en holländsk kollega […]

Parlamentarisk glädje

Början av det positiva svaret finns på mitt arbetsbord, på matbordet här i Bryssel och på nattduksbordet. Till höger om datorns tastatur ligger en halvöppen bok: Charles Darwins bok om arternas uppkomst. Den utkom för ganska exakt 160 år sedan, den 24 november 1859. Är det här nu någonting, som man nödvändigtvis måste läsa idag? […]

Asperger möter klimatet

Den i just det här hänseendet ”normala” Asperger-berättelsen handlar därför lätt om personer som använder sin mycket speciella begåvning till att lära sig telefonkatalogen (när den ännu fanns) utantill eller komma ihåg alla bilregistreringsskyltar. Det ger en mycket skev bild. Vi har ingen bakgrundsinformation. Vi vet t.ex. inte hur människan med telefonkatalogen har blivit bemött […]

Florstunna marginaler

Att kalla det olycksfall i arbetet är synnerligen dålig smak. Också om det inte är bindande lagstiftning kan vår frånvaro – min frånvaro – i fortsättningen bidra till att EU inte tar sitt ansvar för att förhindra ond bråd drunkningsdöd i Medelhavet. En obehaglig tanke! Och det finns mera på kommande. Vi har också under […]