Skogens historia

Vi kan vara stolta över att vi redan 1851 fick en skogsförordning. Den föregicks av en kommittéutredning 1841, som sedan ledde till en häftig och starkt ideologisk debatt om hur skogen borde användas. Och allt som sades var inte heller då riktigt klokt. Johan Wilhelm Snellman var inte känd för att dra in på sitt […]

Politikens svåra val

Både i politik och i fråga om investeringar ser man följderna av sina beslut långt senare. För investeringsbesluten finns det en risk. Investeraren betalar själv för misslyckanden och förtjänar när besluten ger utdelning. I politik är det vanligtvis andra som betalat och det är just den egenskapen som gör politikens moral mera invecklad. Så vad […]

Federation på villovägar

Men för klarhetens skull kan det vara skäl att räkna upp de största förändringarna. 1. Förenta staterna går under det närmaste decenniet in i en obehaglig utvecklingsfas. Den dominerande tendensen förefaller vara att bygga ner den demokratiska representationen och det är synnerligen osannolikt att Högsta domstolen i sin nuvarande sammansättning kommer att förhindra att delstaternas […]

Årets höjdpunkt

Men Covid-19 har gjort det svårt. För att citera en annan Nils: ”Nu är tillvaron platt, som en nedsutten hatt…” Besöken har under hela året varit på kort. Nästan lätt räknade på ena handens fingrar. Men också en tillvaro tillplattad av Covid-19 har haft sina höjdpunkter. Det roligaste, men ingalunda det minst ansträngande, var en […]

Åt skogen

Artikeln handlar om Metso- programmets eftervård och antyder att någonting inte riktigt fungerar. Tanken var alltså god, men hur det sedan omsätts i verkligheten är en annan sak. I artikeln har man alltså gått igenom orsakerna till att skogsägarna inte har förnyat skyddsavtalen. En del av avtalen har inte blivit förnyade pga glömska eller pga […]

En sent modern gastkramning

Men förklaringar och berättelser kräver alltid ett sammanhang. Det är utgående från ett större sammanhang man sedan kan bedöma om den lagstiftning vi sysslar med är klok eller inskränkt. Och det finns ännu en regel: att under alla omständigheter högakta din publik – hur tillfällig den än må vara. Allt det här låter förnuftigt och […]

EU-BREV: Övergångens svårigheter

Den första svårigheten handlar om lagstiftningen med det långa namnet ”Fördelningen av bördan”. Lagstiftningen bygger på medlemsstaternas bruttonationalprodukt och tvingar till ganska olika åtgärder. I täten ligger Sverige, Finland, Luxemburg och Tyskland med 50 procent nedskärningar. Nästan alla västliga och centraleuropeiska medlemsstater har krav på över 40-procentiga nedskärningar. I slutändan har vi Bulgarien och Rumänien. […]

Skog, genteknik och mat

Genom förbudet mot GMO har Europa blivit både på efterkälken i jordbruksproduktion och dessutom beroende av andra länder för t.ex. genmanipulerat foder. Sen kom gensaxen, som forskarna dessutom fick ett nobelpris för. Många trodde då att det var en vändpunkt, men EU:s domstol kom med ett snabbeslut som jämställde gensaxen med GMO. Beslutet innebar att […]

EU ska undvika lagstifning genom domstol

Kärnan i diskussionen berör delegerade akter. En delegerad akt handlar enligt fördragen om tekniska korrigeringar i gällande EU-lag. Det är en gammal stridsfråga där man både i konventet och i senare uppdatering av fördragen har försökt kringskära kommissionens vilja att utvidga sina rättigheter genom så kallade krypande kompetenser, det vill säg befogenhetsöverträdelser. Och eftersom fördragen […]

Dyningar efter COP26

Figueres är naturligtvis inte vem som helst. Mest känd är hon för att hon styrde iland COP21-mötet i Paris. Efter misslyckandet med COP15 i Köpenhamn utnämndes hon till generalsekreterare för FN:s klimatpanel. Det var 2009 – för jätte länge sedan om man mäter tidsavstånd i tweetarnas mikrosekunder eller i medvetenhet om klimatförändringarna. Men vad var […]