Skarven är ett myndighetsproblem

Förra veckan reste jag runt Österbotten, till stora delar på cykel. Jag cyklade från norr till söder för att på vägen diskutera EU i både stad och på landsbygd. En av de många frågorna som diskuterades var skarven. En av kvällarna gav jag mig därför ut till Kantlax i...

Invasiva arter tar sig in i Europaparlamentet

Vi i Europaparlamentet kommer att ha en mycket intressant diskussion om det som kallas främmande invasiva arter i år. De regler som definierar en invasiv art och hur de – under lite varierande omständigheter – ska hanteras kommer att kräva tungan rätt i mun....

Ny studie bekräftar skarvproblemet

I mars 2013 offentliggjorde Europaparlamentet en studie om europe­iska skarvbestånd. Studien var en konsekvens av de växande skarvbe­ståndens tryck på fiskebestånden. Europaparlamentariker Nils Torvalds har i egenskap av viceordförande för Europaparlamentets...