Välkommen.

Nils Torvalds – Europaparlamentariker

Veckointervju: det godkända Brexit-avtalet

https://youtu.be/rn6Lg42z2qY

Viikkohaastattelu: puhutaan Brexitista

https://youtu.be/tFSEa4EcCYo

Torvalds: Kauppasopimus Marokon kanssa on oltava juridisesti kestävää- muuten tilanne Länsi-Saharassa pahenee

Euroopan parlamentti käsittelee tällä hetkellä ristiriitaista kauppasopimusta Marokon kanssa. Nils Torvalds (SFP/ALDE) on esittänyt kalastusvaliokunnan kantaa. Kauppasopimus on aiheuttanut erimielisyyksiä poliittisten ryhmien välillä parlamentissa johtuen herkästä...

Torvalds: Ett handelsavtal med Marocko måste vara juridiskt hållbart

Europaparlamentet behandlar just nu det kontroversiella handelsavtalet med Marocko. Nils Torvalds (SFP/ALDE) har fungerat som föredragande för fiskeriutskottets ståndpunkt. Handelsavtalet har orsakat splittringar mellan de politiska grupperna i parlamentet på grund av...

Torvalds-rapporten sätter riktningen för EU:s bankunion

Europaparlamentets utskott för ekonomi- och valutafrågor godkände idag Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/ALDE) rapport om den europeiska bankunionen. Rapporten, som är känd som Torvalds-rapporten, stakar ut parlamentets linje för bankunionens framtid. - Det här...

Kontakta mig

Här kan du skriva ner dina tankar och åsikter och skicka dem till mig direkt.
Jag läser alla meddelanden själv.