En tragisk och sorglig dag -men egentligen ingenting överraskande

Vi vet och vi visste att demokrati bygger på några enkla regler: att samhällelig makt på sätt och vis alltid är tillfällig eller tillfälligt utlånad, att makthavarna i demokratiska val står till svars för sina åtgärder och fredligt överlämnar maktens positioner och underlättar den legitima demokratiska segraren att ta över det politiska och samhälleliga ansvaret. […]

Behörigheter ska fortfarande hållas på lokal och regional nivå inom EU

– Att på detta sätt förflytta behörigheter, bryter mot subsidiaritetsprincipen, som ju är en viktig del av EU:s grundfördrag, säger Torvalds.   Därför begär Torvalds att kommissionen ska förtydliga vad den gör för att säkerställa subsidiaritetsprincipen och på vilket sätt kommissionen säkerställer att olika krav på nationella planer inte ska stå i strid med lokala och […]

Mera inhemsk fisk på våra matbord!

Det här påpekar Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/Renew Europe)  i samband med ett skarv- och sälseminarium som ordnades av Fiskeaktionsgrupperna inom Sydkustens Fiskeleader, Skärgårdshavet, Bottenhavet, Kust-Österbotten, Pyhäjärvi och Bottenviken måndagen den 31.1.2022. Torvalds vill se en minskning på den mängd fisk som skarven äter. För närvarande äter skarven upp ca 40 000 ton i Östersjön varje […]

Torvalds omvald som koordinator i Europaparlamentets miljöutskott

– Jag är naturligtvis väldigt glad över det fortsatta förtroendet inom min politiska grupp. Jag ser också ivrigt fram emot att fortsätta jobba för att Renew Europe ska kunna göra så sammanhängande och bra beslut som möjligt i de oerhört mångfacetterade och viktiga lagförslagen som bereds av miljöutskottet under de kommande åren, säger Torvalds.    […]

Europaparlamentariker från nordligaste delarna av EU: Vintersjöfarten kan inte stå för en oproportionerlig del av den gröna omställningen

Det här anser 17 Europaparlamentariker från Finland, Sverige och Estland, däribland Nils Torvalds (SFP / Renew). Europaparlamentarikerna har uttryckt sin oro i ett brev som de på tisdagen skickat till Europeiska kommissionens ordförande Ursula Von der Leyen, vice ordförande Frans Timmermans, samt kommissionärerna Thierry Breton, Kadri Simson och Adina Vălean.  De import- och exportberoende länderna i nordligaste delarna av Europa kan inte förväntas betala oproportionerliga summor i jämförelse med isfria länder, […]

Europaparlamentet tar stora steg för klimatet – Torvalds nöjd med slutresultatet av ansvarsfördelningen av sommarpaketet

Renew Europe, som parlamentets tredje största politiska grupp, har tilldelats huvudansvaret för bearbetningen av förslaget för en uppdaterad förordning om koldioxidutsläppsstandarder för bilar och lastbilar samt miljöutskottets utlåtande om direktivet för förnybar energi och förordningen för artificiell intelligens. Nils Torvalds (SFP/Renew), som gruppens koordinator i miljöutskottet, är nöjd över det ansvar Renew Europe fick och […]

Torvalds: Skogsstrategin undviker fallgroparna

– För det första är det viktigt att EU kan fatta snabba beslut, för att minska utsläppen av växthusgaser i den takt som krävs för att vi ska nå våra målsättningar. Därför är jag nöjd över att en så pass viktig del av helheten, som skogsstrategin utgör, kunde presenteras av kommissionen innan Bryssel tystnar inför […]