Miljöutskottet godkände striktare regler för avloppsvattensrening

– Vi har en bred politisk majoritet i miljöutskottet för den framarbetade texten, vilket visar på hur viktigt ämnet faktiskt är, framhåller Torvalds. Vatten är en resurs vi inte kan ta för givet längre, och med den här uppdateringen drar vi vårt strå till stacken för renare vatten i Europa i framtiden. Uppdateringen av direktivet […]

Europaparlamentet gav sitt slutgiltiga godkännande: EU får ett uppdaterat direktiv om förnybar energi

Miljöutskottets huvudförhandlare Nils Torvalds (SFP/Renew) är lättad över att en lång process kommit i mål. – Förhandlingarna, som vi blev färdiga med i slutet av mars, var oerhört besvärliga, vilket även återspeglades nu i oförmågan att i normal ordning ta itu med lagstiftningen, säger Torvalds I Finland fokuserade diskussionen under förhandlingarna kring bioenergi. Resultatet innebär […]

Nils Torvalds stöder Olli Rehn i presidentvalet

– Jag har samarbetat med Olli Rehn ända sedan den grekiska finanskrisen. Det är mycket få människor som har haft så omfattande och besvärliga frågor på sitt arbetsbord och sedan skött det med all heder. I Europaparlamentet representerar vi samma grupp och jag ser gärna ett framgångsrikt samarbete även i framtiden, säger Torvalds. – Olli […]

Linn Arola ny praktikant för Europaparlamentariker Nils Torvalds

– Under min praktikperiod ser jag fram emot att lära mig om Europaparlamentets många funktioner och att följa med det politiska arbetet på nära håll. Eftersom miljöfrågor och företagsansvar är viktiga för mig, kommer det vara speciellt intressant att fördjupa mig i verksamheten i miljö- och industriutskotten. Arola kommer under sin praktik att bl.a. jobba […]

Lagförslaget om restaurering av natur i motvind

– Resultatet ger en möjlighet att börja på ny sida och förhandla fram nya kompromissförslag inför omröstningen i plenum, säger Torvalds.   Om lagförslaget röstades omkull även i plenum, skulle kommissionen tvingas dra tillbaka sitt nuvarande förslag och komma med ett nytt i sinom tid. Men en ny version kommer inte bli klar under pågående […]

Överenskommelse om uppdaterat direktiv för förnybar energi

Tidigt på torsdagsmorgonen kom trepartsförhandlingarna mellan Europaparlamentet, Europeiska rådet och EU-kommissionen fram till en slutgiltig kompromiss i förhandlingarna kring direktivet om förnybar energi, efter en sista förhandling som varade i dryga 14 timmar. Nils Torvalds, som huvudförhandlare för Europaparlamentets miljöutskott, ser avtalet viktigt för att äntligen garantera industrin en efterlängtad investeringstrygghet, i en tid då […]