ALDE logo

Kontakt

Här kan du skriva ner dina tankar och åsikter och skicka dem till mig direkt. Jag läser alla meddelanden själv.

Mitt team

Anton Nilsson

Anton ansvarar för utskottet för ekonomi- och valutafrågor, specialutskottet för penningtvätt, skatteundandragande och skatteflykt samt fiskeriutskottet. Utöver det har Anton ett särskilt ansvar för Ålandsfrågor och sjöfart.

Anton kommer från Mariehamn på Åland och har en ekonomie kandidatexamen från Handelshögskolan i Stockholm samt en magistererexamen i European Public Affairs från Maastricht University. Tidigare arbetade han med internationell affärsutveckling och EU-finansiering på Business Sweden i Bryssel.

Anton ansvarar för följande utskott:

 • utskottet för ekonomi och valutafrågor
 • fiskeriutskottet
 • utskottet för transport och turism
 • utskottet för internationell handel
 • utskottet för sysselsättning och sociala frågor
 • utskottet för inre marknaden och konsumentskydd
 • utskottet för utveckling

 

anton.nilsson@ep.europa.eu

tel +32 2 28 38 585

Beata Björkvall

ƒƒBeata ansvarar för budgetutskottet och för bevakningen av flera utskott bl.a. utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Beata ansvarar även för arbetet med intergruppen för minoritetsfrågor och delegationen till Ryssland.

Beata är hemma från Helsingfors och är politices magister i offentlig förvaltning från Åbo Akademi.

Utskott som Beata ansvarar för:

 • budgetutskottet
 • utskottet för industrifrågor, forskning och energi
 • utskottet för kultur och utbildning
 • utskottet för inre marknaden och konsumentskydd
 • utskottet för rättsliga frågor
 • utskottet för framställningar
 • utskottet för sysselsättning och sociala frågor

 

beata.bjorkvall@ep.europa.eu

tel +32 2 28 37 585

mobil +32 489 320 418

Katarina Dahlman

Katarina ansvarar för bevakningen av utskottet för miljö- och folkhälsa samt flera andra utskott, bl.a. utskottet för regional utveckling samt jordbruksutskottet. Katarina ansvarar även för Torvalds Brysselkalender och koordinerar möten i Bryssel.

Katarina är hemma från Esbo och slutför sina magisterstudier i forskning i världspolitiken på statsvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet. Hon har en Bachelor of Arts från University of Sussex och har tidigare jobbat bl.a. som politisk sekreterare för Svensk ungdom i Helsingfors.

Katarina ansvarar för följande utskott:

 • utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
 • utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikesfrågor,
 • utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
 • utskottet för regional utveckling
 • utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män
 • utskottet för mänskliga rättigheter
 • utskottet för utrikesfrågor
 • utskottet för säkerhet och försvar

katarina.dahlman@ep.europa.eu

tel +32 2 28 47 585

mobil +32 489 320 423

Elisabet Rantschukoff

Elisabet är min medarbetare i Finland och är stationerad i Vasa. Hon jobbar en vecka i månaden i Helsingfors.

Elisabet ansvarar för arbetet i Finland, vilket innebär bl.a. bevakning av finländsk politik och media, att sköta kontakter till partifältet, företag och organisationer samt allmänheten. Hon ansvarar för Torvalds Finlandskalender; koordinering av möten, besök och annan verksamhet i Finland. Dessutom tar hon hand om PR- press- och informationsverksamheten.

Elisabet är hemma från Vasa och har tidigare arbetat som riksdagsassistent åt justitieminister Anna-Maja Henriksson. Ytterligare har Elisabet arbetat som kontaktchef för SFP i Österbotten, informationschef vid Yrkeshögskolan Novia samt som redaktör för Medborgarbladet och informationschef för SFP. Hon har även arbetat som FN-biståndsvolontär i Fuzhou, Kina.

Till Elisabets arbetsuppgifter hör nu:

 • program- och kalenderfrågor i Finland
 • politisk bevakning i Finland
 • frågor relaterade till SFP
 • marknadsföring och och informationsfrågor

elisabet@sfp.fi

mobil +358 45 355 9340 eller +358 45 139 3514

Mira Eklund och Nicolette Lindgren (praktikanter)

Mira och Nicolette gör praktik här på kontoret under hösten och vintern. Till Nicolettes arbetsuppgifter hör bl.a. att sköta praktiska arrangemang kring besöksgrupper och sköta min Brysselkalender tillsammans med Katarina. Mira ansvarar bl.a. för kommunikationen via Facebook och min hemsida.

Både Mira och Nicolette kommer också tillsammans med mina medarbetare övervaka det politiska arbetet i parlamentet. Mira ansvarar främst för att bevaka arbetet som rör den digitala inre marknaden medan Nicolette bevakar flyktingsituationen.

Mira är uppvuxen i Sibbo och är fem före juris magister från Helsingfors universitet. Under studietiden har hon jobbat på advokatbyrå, främst med EU- och konkurrensrättsliga frågor.

Nicolette är hemma från Jomala på Åland och har en kandidatexamen i rättsvetenskap med internationell inriktning från Örebro universitet. Bryssel är bekant för henne sedan tidigare då hon gjort en praktik på Finlands representation i Bryssel.

Nicolette: nils.torvalds-office@ep.europa.eu

tel. +32 2 248 57 585

mobil +32 468 25 79 95

Mira: nils.torvalds-office2@ep.europa.eu

tel. +32 2 248 57 585

mobil +32 489 32 04 17

Tack vare praktikantsamarbetet Liberal Praktik kan två personer årligen göra praktik här hos oss i parlamentet. Läs mera om detta på www.liberalpraktik.fi.