Hur man skarvar och sölar…

Så är det naturligtvis inte längre. Andra näringsgrenar har tagit över – inte minst turismen. Men för att vi ska ha en levande kustbygd krävs det någonting som går året om och som inte stoppas upp av att semestertiden övergår i vardag och skolgång.   Men det finns en hel del andra infallsvinklar. Av den […]

Parlament och Covid-19

I över ett år har pandemin grundligt förändrat parlamentets arbetssätt. Ännu i mars 2020 fördes det en kort diskussion i gruppen. Formellt handlade den om arbetsordningen, men egentligen handlade den om hur mycket på allvar vi då tog varningarna om viruset SARS-CoV-2. I mina öron ljuder ännu min franska kollegas – i teorin – så […]

Torvalds: ”Människors utmaningar måste vara i centrum av konferensen om Europas framtid”

Ordförandeskapet för konferensen har delats upp mellan Europeiska kommissionen och rådet samt Europaparlamentet. Förutom ordförandena, har alla de politiska grupperingarna inom Europaparlamentet utnämnt en liten delegation för att delta i konferensen på nära håll och säkerställa att resultaten från konferensen utnyttjas i Europaparlamentet på ett så korrekt sätt som möjligt. Den finländska representanten i Renew […]

The EU needs more people-centric technological progress

As with most challenging issues, the answer is rarely black and white. While I am not in favour of stringent one-size-fits-all EU health care regulation, I would argue that it would be irresponsible not to coordinate things on a Union level in cases where there are clear positive effects for all Member States. Recently, the […]

EU efter pandemin

På avstånd såg det ut som en diskussion huvudsakligen avsedd för hemmapubliken. Ingen rörde på sig och de största lokala tidningarna i Paris, London och Frankfurt rapporterade ur ett nationellt perspektiv. Den enda eftergiften man kom fram till var att Delors fick leda en arbetsgrupp.   Ett år senare förändrades dynamiken grundligt. Berlinmuren öppnades den […]

Ett medborgarmejl…

Mejlet som jag vill lyfta upp handlade just om vaccineringstakten i Europa, men också om farhågan att vi lämnar resten av världen utanför vårt synfält. Vart försvann i så fall solidariteten – och skyldigheten? Den frågeställningen kan vi politiker, myndigheter och regeringar ställa oss med jämna mellanrum. Men det är ingen riktigt enkel fråga. Sist […]

Tillbaka på skolbänken

Men den här gången handlar skolbänken ändå inte om Worms, kejsaren eller Luther. Den handlar om skog.   Jag har länge fört en lite ojämn kamp med mina mellaneuropeiska kolleger om vad en skog är eller vad den borde vara. Och ibland har det känts som talesättet om den ryska skallen och tallen i den […]

Torvalds: ”Klimatlagen garanterar EU:s ledande roll i den globala omställningen till klimatneutralitet”

– Vi talar om ett historiskt resultat. EU har äntligen nått ett gemensamt avtal för att säkerställa att vi verkligen når den ambitiösa men nödvändiga målsättningen om klimatneutralitet 2050, säger Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/Renew). Klimatlagens grundsyfte är just, att genom konkreta delmålsättningar och riktlinjer för överenskomna fokusområden, säkerställa att klimatneutralitetsmålsättningen nås. En av delmålsättningarna är att minska […]

Tidsdiagnos i pandemitider

Jag har alltid då och då intresserat mig för filosofi – kanske för det mesta just i betydelsen filosofera, försök att vara eller framstå som lite djupsinnig. Det beredde mig därför en hel del svårigheter när jag kolliderade med ordet (eller begreppet) levnadsvärld. Världen kände jag ju till, åtminstone i princip. Och att leva är […]