Johannes Lith ny specialmedarbetare för Europaparlamentariker Nils Torvalds

– Jag är glad att vi får en fin förstärkning till vårt team i Bryssel och med Johannes’ EU-kunskap och erfarenhet, kommer vi att klara framtidens utmaningar ännu bättre, säger Europaparlamentariker Nils Torvalds. – Vi har många lagförslag att ta oss an under våren och de flesta rör klimatpolitiken där min roll som koordinator för […]

Vägval i EU-kris

Vi styrs alltså lätt in på en verksamhet à la Trump och det är ingenting vi riktigt har något att vinna på.   Så gick det också med rubriceringen kring Europeiska unionens konflikt kring rättsstatsprincipen. EU stod igen inför sin allvarligaste kris och ingen lösning kunde skönjas vid horisonten.   Egentligen fanns det tre. Eller […]

Ett ömtåligt innanhav

Det hänger samman med att vi upplevde en istid relativt nyligen. Relativt nyligen i biologins livstid, som snarare räknas i tusentals år. Våra nordliga arter har därför hunnit kortare i den utveckling som Darwin beskrev. De är mindre specialiserade och har därför bättre möjligheter att klara sig när omgivningen förändras. Det betyder i sin tur […]

Torvalds: Hög tid att EU:s budget slår vakt om rättsstatsprincipen

Det var under torsdagen som Europaparlamentet och medlemsländerna i rådet nådde en första överenskommelse om hur utbetalningar från EU-budgeten och återhämtningspaketet ska villkoras med att mottagarna respekterar rättsstatsprincipen. Enligt överenskommelsen införs bland annat nya krav på ett oberoende rättsväsende för att en medlemsstat ska kunna ta emot EU-medel. – Ett starkare skydd för rättsstatsprincipen var […]

Vart går USA – och varför?

Redan 8mm färgfilmen var något av ett underverk, som ytterligare förgylldes av skyskraporna, bilarna och egnahemshusen. Det var den amerikanska drömmen, som hade blivit verklighet för barndomsvännens moster. Och kunde hon göra det så varför skulle inte alla…   Men när vi rullar framåt från 8mm av flimrande bilder till den smarta telefonens nästan perfekta […]

Lottovinsten Finland

Begränsningarna på våra möten innebär nämligen att vi – med digitala hjälpmedel – jobbar analogt: vi jobbar i efter varandra utplacerade arbetsinsatser, som oundvikligen leder till att det är en mängd småsaker – och ibland lite större – som faller mellan de digitala stolarna. Oerhört irriterande och lite farligt med tanke på alla utmaningar!   […]

Religion och politik

Utrensningen gällde böckerna från tiden i Moskva och Washington. I mitt dna finns det en biblioman-gen, som försöker övervinna mänsklig otillräcklighet genom att (förtvivlat) söka efter mera insikt och kunskap i en aldrig sinande ström av böcker. Men den som simmar i den aldrig sinande strömmen kanske inte riktigt lägger märke till att det i […]

Välbehövliga beslut om den gemensamma jordbrukspolitiken

Den snart avslutade plenumveckan i Europaparlamentet har präglats av ett stort antal omröstningar om EU:s gemensamma jordbrukspolitik, ofta förkortad CAP, för åren 2021–2027. Nils Torvalds säger under fredagseftermiddagen, när en omröstning ännu återstår, att han är hyggligt nöjd med resultatet. – Det paket vi nu beslutar om är på intet sätt perfekt, men innebär ändå […]