Lite i klammeri med Gröna

Under Europadagarna i Åbo för några veckor sedan hände det igen. Med mig som reselektyr hade jag Nial Fergusons Doom (Domedagen). I inledningen varnar han för domedagspredikanter, men konstaterar samtidigt med historikerns torra saklighet att domedagsförkunnelser är djupt rotade både i vår, i den judiska och den muselmanska kulturen. Inför stora utmaningar är det alltså […]

Cirkelns kvadratur

Reträtten från Afghanistan var slutet på drömvärlden. De ”lätta” amerikanska segrarna både i det första och det andra världskriget förledde den vita amerikanska mannen att tro på en överlägsenhet och en med överlägsenheten sammanhängande skyldighet att fungera som världspolis. Och jag är naturligtvis tvungen att förklara vad jag menar med ”lätta segrar”. Om vi jämför […]

Europaparlamentet tar stora steg för klimatet – Torvalds nöjd med slutresultatet av ansvarsfördelningen av sommarpaketet

Renew Europe, som parlamentets tredje största politiska grupp, har tilldelats huvudansvaret för bearbetningen av förslaget för en uppdaterad förordning om koldioxidutsläppsstandarder för bilar och lastbilar samt miljöutskottets utlåtande om direktivet för förnybar energi och förordningen för artificiell intelligens. Nils Torvalds (SFP/Renew), som gruppens koordinator i miljöutskottet, är nöjd över det ansvar Renew Europe fick och […]

Kris, makt och undergång

De gamla medlemsländerna har redan länge varit medvetna om den här utmaningen och det var en av kärnpunkterna i diskussionerna under toppmötet i Nice år 2000 och därifrån framåt till Maastrichts och Lissabons förändringar av fördragen. Varför är den här krypande förändringen av regelverket så farlig? Den är för det första farlig just för att […]

Afghanistan ett halvt sekel senare

Det var det naturligtvis inte! Det nästsista kapitlet i den afghanska katastrofen inleddes 1978 med en sovjetunderstödd kupp, som huvudsakligen leddes av det afghanska kommunistpartiet. En del av målsättningarna känner vi igen från senare försök: att modernisera ett land långt på efterkälken. Men modernisering är en invecklad och svår process. I alla skeden har det […]

De återstående 29 åren

Ändå är vi en god bit på väg och tittar man på våra inhemska storbolag har de både resurser och vilja att ta utmaningarna på allvar. För dem är det en positiv utmaning. De inser att de kan förbättra sina positioner på den internationella marknaden just genom att vara föregångare. Under de följande 29 åren […]

Vad lär vi oss av Kalajoki?

Det speciella med området är att det är torvmark, vilket skapar alldeles speciella utmaningar. Torven kan brinna långt under markytan. Det finns uppgifter både från Kanada och Ryssland om tjyttande brandhärdar, som överlever vintern långt under snötäcket. Det enda som behövs är att elden äter sig vidare till ett litet draghål för att flamma upp […]

Torvalds: Skogsstrategin undviker fallgroparna

– För det första är det viktigt att EU kan fatta snabba beslut, för att minska utsläppen av växthusgaser i den takt som krävs för att vi ska nå våra målsättningar. Därför är jag nöjd över att en så pass viktig del av helheten, som skogsstrategin utgör, kunde presenteras av kommissionen innan Bryssel tystnar inför […]

Utdöende, rykten och lite fakta

Det finns någonting som heter bakgrundsutdöende, dvs den hastighet med vilken den evolutionära utvecklingen leder till återvändsgränder och till artens utdöende. Teorierna ger också teoretiska värden på hur ofta det förekommer för olika arter. För däggdjur ger de t.ex. en cykel på en miljon år. Den process vetenskapsmännen och -kvinnorna nu varnar för driver ett […]