Ympäristövaliokunta hyväksyi tiukemmat säännöt jätevesien käsittelylle

– Meillä on ympäristövaliokunnassa laaja poliittinen enemmistö työstetylle tekstille, mikä osoittaa, kuinka tärkeä aihe todella on, Torvalds korostaa. Vesi on luonnonvara, jota emme voi enää pitää itsestäänselvyytenä, ja tällä päivityksellä annamme panoksemme puhtaammalle vedelle Euroopassa tulevaisuudessa. Direktiivin päivitys on ensimmäinen 30 vuoteen, ja siinä esitetään tiukemmat vaatimukset typelle ja fosforille sekä uusia vaatimuksia hygieniatuotteista ja […]

Torvalds olisi mielellään kuullut päivän puheen unionin tilasta 4 vuotta sitten: ”Mahdollinen lupaus paremmasta”

– von der Leyen on saanut kritiikkiä omista riveistään komission vihreitä ja vasemmistoa mukailevista arvoista käynnissä olevan toimikauden aikana. Päivän puheessa oli monta viittausta hyvinvointiin, turvallisuuteen ja rohkeuteen toimia, kun Kiina ei seuraa sääntöjä kansainvälisillä markkinoilla. Nämä ovat loistaneet poissaolollaan hänen aiemmissa puheissaan, mikä on selkeä merkki vaalien lähestymisestä ja siitä, että hän mielellään jatkaisi […]

Euroopan parlamentti antoi lopullisen hyväksynnän: EU saa päivitetyn uusiutuvan energian direktiivin

Ympäristövaliokunnan pääneuvottelija Nils Torvalds (RKP/Renew) on helpottunut, kun pitkä prosessi on saatu päätökseen. – Neuvottelut, jotka saimme päätökseen maaliskuun lopussa, olivat erittäin vaikeat, mikä näkyi nyt myös kyvyttömyytenä käsitellä lainsäädäntöä normaaliin tapaan, Torvalds sanoo. Suomessa keskustelu neuvotteluissa keskittyi bioenergiaan. Neuvottelutulos tarkoittaa, että kaikki bioenergia sallitaan edelleen tulevaisuudessakin. Huomioiden Suomen tavoite saavuttaa ympäristöneutraalius vuoteen 2035 mennessä, […]

Nils Torvalds tukee Olli Rehniä presidentinvaalissa

– Olen tehnyt yhteistyötä Olli Rehnin kanssa jo kreikkalaisen finanssikriisin aikoihin. Harvalla ihmisellä on ollut yhtä laajoja ja vaikeita aiheita työpöydällään ja selviytyneet niistä kunnialla. Euroopan parlamentissa edustamme samaa ryhmää ja näen mielelläni menestyksekkään yhteistyön jatkuvan, sanoo Torvalds. – Ollilla on tarvittava tieto ja kokemus sekä oikeat arvot tasavallan raskaimman tehtävän hoitamiseksi. Pidän häntä parhaana […]

Linn Arola europarlamentaarikko Nils Torvaldsin uusi harjoittelija

– Harjoittelujakson aikana haluan oppia Euroopan parlamentin monista toiminnoista sekä seurata poliittista työtä. Ympäristökysymykset ja yritysvastuu ovat minulle tärkeitä aiheita, siksi perehtyminen ympäristö- ja teollisuusvaliokuntien toimintaan on minulle erityisen kiinnostavaa. Harjoittelun aikana Arola tulee työskentelemään viestintäkysymysten parissa sekä seuraamaan poliittista työtä ympäristö- ja teollisuusvaliokunnissa (ENVI ja ITRE).

Torvalds: Teollisuusvaliokunta järkevän eurooppalaisen pakkausjätteitä koskevan lainsäädännön tienraivaajana

– Komissiolta tullut lakiesitys olisi ollut täysin mahdoton toimeenpanna. Neuvottelut teollisuusvaliokunnassa ovat kuitenkin edenneet nopeasti ja olemme olleet hyvin yksimielisiä siitä, mitkä osat esityksestä on yksinkertaistettava, jotta lainsäädäntö voisi käytännössä toimia tärkeänä aloituksena taistelussa kasvavaa pakkausjätteen määrää vastaan, sanoo Torvalds.   Samaa ei voi sanoa ympäristövaliokunnasta, jossa neuvottelut ovat ajautuneet umpikujaan ja niiden odotetaan valmistuvan […]

Torvalds tyytyväinen Euroopan parlamentin kantaan luonnon ennallistamisasetuksesta

– Hyväksytty teksti on hyvä rakennuspalikka Suomelle ja Euroopalle työssä biologisen monimuotoisuuden parantamiseksi. Se on tärkeä signaali, jonka EU antaa globaalilla tasolla ja samalla takaa kansallisella tasolla mahdollisimman suuren joustavuuden kansainvälisten sopimusten tavoitteiden saavuttamiseksi, sanoo Nils Torvalds (RKP / Renew).   Torvalds itse on ollut neuvotteluissa keskeisessä roolissa Renew Europe -ryhmän koordinaattorina ympäristövaliokunnassa.   – […]

Luonnon ennallistamisasetus vastatuulessa

– Tulos antaa mahdollisuuden aloittaa puhtaalta pöydältä ja neuvotella uusista kompromissiehdotuksista ennen täysistunnon äänestystä, Torvalds sanoo.   Jos lainsäädäntö äänestetään myös täysistunnossa alas, komission on peruutettava nykyinen ehdotuksensa ja esitettävä uusi ehdotus aikanaan. Uutta versiota ei kuitenkaan saada valmiiksi nykyisen toimikauden aikana ennen ensi vuoden EU-vaaleja. Käytännössä tämä tarkoittaa, että tehtävä siirtyy seuraavalle komissiolle, jonka […]

Torvalds hallitusneuvotteluissa: Suomella täytyy olla selkärankaa uuden kansainvälisen vastuun kohtaamisessa

-Natojäsenyyden myötä meistä on tullut kattavan eurooppalaisen sekä transatlanttisen yhteistyön täysimittaisia jäseniä. Tämä asettaa uusia vaatimuksia, joiden tulee näkyä selkeästi tulevassa hallitusohjelmassa, Torvalds sanoo. Neuvottelut ovat täydessä vauhdissa, ja vankkoja ratkaisuja tarvitaan esimerkiksi turvallisuuspolitiikan suhteen. Suomi tulee tulevaisuudessa olemaan tärkeä toimija Euroopan turvallisuuden vahvistamiseksi. Naton täysjäsenenä Suomi vastaa Euroopan puolustus- ja turvallisuuspolitiikasta yhdessä liittolaistensa kanssa. […]

Sopimus päivitetystä uusiutuvan energian direktiivistä

Varhain torstainaamuna Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio pääsivät lopulliseen neuvottelusopuun koskien uusiutuvan energian direktiiviä reilun 14 tuntia kestäneiden loppuneuvottelujen jälkeen. Euroopan parlamentin ympäristövaliokunnan pääneuvottelija Nils Torvalds pitää sopimusta tärkeänä, sillä se takaa vihdoin teollisuudelle kaivattua investointivarmuutta aikana, jolloin vihreämpään teknologiaan on investoitava yhä nopeammin. – Neuvottelut ovat olleet äärimmäisen hankalia. Vaikka direktiivin aikaisempi versio on […]