Torvalds: Ny resolution om solidarisk återhämtning ett styrkebesked

Europaparlamentet klubbar under fredagen en ny resolution för ekonomisk återhämtning under och efter covid19-krisen. – Att vi når en bred uppgörelse är ett styrkebesked i den svåra situationen, säger Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/Renew). Hela fem av sju partigrupper, bland dem liberala Renew Europe, hade inför maj-sessionen enats om att inte föra fram några tilläggsförslag till […]

Torvalds: Olyckligt om vårjakten

– Det är inte vårjakten som ligger bakom ejderns utsatta ställning. Huruvida den åländska vårjakten på guding är förenlig med EU-rätten har diskuterats under lång tid. Efter fruktlösa förhandlingar uppmanade EU-kommissionen i december 2016 Finland att snarast upphöra med jakten. Nils Torvalds vidtog därpå flera åtgärder för att få kommissionen att ändra inställning. – Det […]

Torvalds: Vi går nu in i den gröna eran

– Det här är en väldigt positiv signal och visar på att samarbetet mellan de fyra största grupperna kan fungera. Det kommer att behövas, för att vi ska få till den lagstiftning som krävs för att lyckas med den gröna given. Renew Europe har haft en avgörande roll i arbetet med att få till starka […]

Torvalds leder ALDE-gruppens arbete mot skatteflykt – Torvalds johtaa ALDE-ryhmän työtä veropakoilua vastaan

Den liberala ALDE-gruppen valde idag sin koordinator för Europaparlamentets särskilda utskott för ekonomisk brottslighet, skatteundandragande och skatteflykt (förkortat TAX3). SFP:s Europaparlamentariker Nils Torvalds valdes till ALDE:s koordinator för det nya specialutskottet. Utskottet har som uppgift att fortsätta med arbetet som de tidigare specialutskotten inlett på detta område inom Europeiska unionen. Som koordinator kommer Torvalds att […]

Torvalds om Europaparlamentets skogsbeslut: Resultatet är glädjande

Skogens roll i EU:s klimatpolitik har diskuterats aktivt de senaste veckorna. Särskilt aktuellt har det varit med utsläpp och upptag av koldioxid från markanvändning och skogsbruk, förkortat LULUCF (Land Use, Land Use Change and Forestry). EU-kommissionens ursprungsförslag är ur finländsk synvinkel mycket problematisk. Kommissionens förslag binder skogsavverkningen vid siffror som mest återspeglar historiska och ekonomiska […]

Nils Torvalds är SFP:s presidentkandidat

Svenska folkpartiet har enhälligt valt Europaparlamentariker Nils Torvalds till partiets kandidat i presidentvalet 2018. I sitt tal till partidagen tog Torvalds fasta på den rådlöshet som råder då invanda politiska förväntningar har vänts upp och ner. – Denna rådlöshet kommer att söka efter svar i presidentvalskampanjen, och det är vi som måste ge svaren. I […]

Prioritera kampen mot penningtvätt och skatteflykt

EU-kommissionen ska enligt det nuvarande anti-penningtvättsdirektivet ansvara för att upprätta och uppdatera en lista över länder som kan anses vara högriskländer när det kommer till penningtvätt. Europaparlamentet röstade igår nej till kommissionens senaste förslag på en sådan lista. Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/ALDE) som bevakar frågan för den liberala gruppens räkning, anser parlamentets beslut vara korrekt. […]

Arktiska rådet är en unik möjlighet för Finland

– Arktiska rådet kommer att öka i betydelse, både för säkerhetspolitiken och ekonomin, säger Europaparlamentariker Nils Torvalds. Finland tar nu över ordförandeskapet i Arktiska rådet för två år framåt. – Finland väljer att fokusera på miljön, ett viktigt tema. Det finns många öppna frågor, inte minst hur den känsliga naturen i Arktis kan skyddas när […]