Europaparlamentet tar stora steg för klimatet – Torvalds nöjd med slutresultatet av ansvarsfördelningen av sommarpaketet

Renew Europe, som parlamentets tredje största politiska grupp, har tilldelats huvudansvaret för bearbetningen av förslaget för en uppdaterad förordning om koldioxidutsläppsstandarder för bilar och lastbilar samt miljöutskottets utlåtande om direktivet för förnybar energi och förordningen för artificiell intelligens. Nils Torvalds (SFP/Renew), som gruppens koordinator i miljöutskottet, är nöjd över det ansvar Renew Europe fick och […]

Torvalds: Skogsstrategin undviker fallgroparna

– För det första är det viktigt att EU kan fatta snabba beslut, för att minska utsläppen av växthusgaser i den takt som krävs för att vi ska nå våra målsättningar. Därför är jag nöjd över att en så pass viktig del av helheten, som skogsstrategin utgör, kunde presenteras av kommissionen innan Bryssel tystnar inför […]

Finländska Europaparlamentariker oroade över innehållet i kommissionens läckta skogsstrategi – Torvalds: Nu är det hög tid för enighet

Ett läckt utkast till EU:s skogsstrategi som Europeiska kommissionen förväntas publicera på onsdagen, har lett till att flera finländska Europaparlamentariker skrivit ett gemensamt öppet brev till alla som oroar sig över skogsbrukets framtid. I brevet uttrycker Europaparlamentarikerna oro över de negativa effekterna som skogsstrategin förväntas ha på både ekonomin och klimatet. – Strategin fokuserar mycket […]

Sarvamaa och Torvalds: Europaparlamentarikerna godkände EU-stöd för Finnair

Petri Sarvamaa (Saml.) och Nils Torvalds (SFP), som förberett det nyligen godkända förslaget för sina respektive politiska grupper, anser att godkännandet av finansieringen är en konkret värdefull åtgärd för stödmottagarna och symboliskt värdefull för Finland som helhet. Huvudförhandlare för förslaget var Eero Heinäluoma (SDP).   I vårt förslag betonade vi de oväntade effekterna av coronakrisen […]

Torvalds: ”Människors utmaningar måste vara i centrum av konferensen om Europas framtid”

Ordförandeskapet för konferensen har delats upp mellan Europeiska kommissionen och rådet samt Europaparlamentet. Förutom ordförandena, har alla de politiska grupperingarna inom Europaparlamentet utnämnt en liten delegation för att delta i konferensen på nära håll och säkerställa att resultaten från konferensen utnyttjas i Europaparlamentet på ett så korrekt sätt som möjligt. Den finländska representanten i Renew […]

Torvalds: ”Klimatlagen garanterar EU:s ledande roll i den globala omställningen till klimatneutralitet”

– Vi talar om ett historiskt resultat. EU har äntligen nått ett gemensamt avtal för att säkerställa att vi verkligen når den ambitiösa men nödvändiga målsättningen om klimatneutralitet 2050, säger Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/Renew). Klimatlagens grundsyfte är just, att genom konkreta delmålsättningar och riktlinjer för överenskomna fokusområden, säkerställa att klimatneutralitetsmålsättningen nås. En av delmålsättningarna är att minska […]

Celinda Nordqvist ny åländsk specialmedarbetare hos Europaparlamentariker Nils Torvalds (Sfp)

”Coronasituationen i Belgien gör att tillträdandet denna gång blir lite ”speciellt”, men vi jobbar på att tillträdandet ska kunna ske så snart som möjligt”, kommenterar MEP Nils Torvalds.    ”Vi hade i år flera goda sökanden, men Celinda var den som lyckades övertyga oss om att hon har alla förutsättningar för att klara uppgiften. Hon har härmed vårt odelade […]

Kommissionen förstår Torvalds, Katainens och Pekkarinens oro över taxonomins risker

I brevet betonade Torvalds, Katainen och Pekkarinen att EU-kommissionens lagförslag om taxonomin hotar uppnåendet av EU:s klimatmål. Europaparlamentarikerna betonade att lagförslaget inte var i linje med EU-lagstiftning och skulle orsaka problem, särskilt för jord– och skogsbruk samt energisektorn.    – Förslaget till lagstiftning främjar inte minskningen av koldioxidutsläpp. Förslaget försvagar målsättningarna i den gröna given i och med att förutsättningarna för finansiering av miljö och […]

Torvalds påminner EU-kommissionen om vattenkraftens roll i EU:s hållbara utveckling

Det frågade SFP:s Europaparlamentariker Nils Torvalds i sin senaste skriftliga fråga till EU-kommissionen. Han ställde vidare frågan om hur kommissionen kommer att säkerställa att ett teknologineutralt förhållningssätt till samtliga förnybara energikällor förankras i kommande energipolitiska initiativ.    – Vattenkraften stod år 2018 för mer än 36 procent av all produktion av förnybar elektricitet. I takt med den beräknade tilltagande elektrifieringen, kommer betydelsen att fortsätta öka under kommande år, nämner Torvalds.  […]

Torvalds, Katainen och Pekkarinen: Taxonomin urvattnar EU:s klimatmål

– Förslaget till lagstiftning främjar inte minskningen av koldioxidutsläpp. Förslaget försvagar målsättningarna i den gröna given i och med att förutsättningarna för finansiering av miljö och klimatvänliga branscher försvåras, fastställer de finländska Europaparlamentarikerna som deltagit i EU-kommissionens offentliga konsultation.   Katainen, Pekkarinen och Torvalds anser att utkastet till förordning inte är i linje med EU-lagstiftning och medför […]