Snabbare tillståndsprocesser för förnybar energi framskrider i Europaparlamentet

Eftersom förslaget till uppdatering av tillståndsprocesserna innebär förändringar i direktivet för förnybar energi, ska dessa upp i trepartsförhandlingarna, som påbörjades tidigare i oktober. Trepartsförhandlingarna, d.v.s. sista fasen av förhandlingarna, innebär att kommissionen, parlamentet och rådet nu försöker nå en gemensam kompromiss till ett slutgiltigt direktiv. – Om kommissionens ursprungliga förslag på uppdatering av direktivet för […]

Europaparlamentet godkände ståndpunkt inför FN:s klimatkonferens

Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/Renew) är en av parlamentets huvudförhandlare för resolutionen. – Den europeiska klimatlagen lägger krav på högre ambitionsnivå i EU:s klimatpolitik för att minska koldioxidutsläpp och hållas på rätt spår för att uppnå klimatneutralitet. Det är dags för EU och medlemsländerna att uppdatera de nationella klimatmålsättningarna för att visa omvärlden att man tar […]

Torvalds igen i topp

Parlamentets presidium får naturligtvis höga poäng. Om den positionen dessutom kan kombineras med att personen är ordförande för sitt lands delegation får hen ytterligare bonuspoäng. Avigsidan i sammanhanget är att poängsättningen på basen av position inte nödvändigtvis säger särskilt mycket om det dagliga arbetet. Men topp fyra bland Finlands Europaparlamentariker stämmer ganska bra med verkligheten. […]

Europaparlamentet godkände kompromiss gällande reviderandet av direktivet om förnybar energi

– Omröstningsresultatet visar att de stora politiska grupperna i parlamentet förstod riskerna med att rösta ner kompromissen. Jag tror de flesta även sist och slutligen förstod att förhandlingarna är långt ifrån över med Europaparlamentets åsikt. Resultatet ger oss ändå en god grund för att fortsätta förhandlingarna med Europeiska rådet och kommissionen, säger Torvalds. Det nu […]

Fullspäckad agenda på Europaparlamentets första plenarsession för hösten

Europaparlamentets första plenarsession för hösten brukar varje år medföra ett mediauppbåd av exceptionell nivå inom EU-politik. Orsaken är att EU-kommissionens ordförande då ger sitt årliga tal om tillståndet i unionen. Det här året har kriget i Ukraina och den efterföljande energi- och matkrisen lett till att blickarna riktar sig ännu noggrannare mot Ursula von der […]

Marie Krogius ny praktikant för Europaparlamentariker Nils Torvalds

Marie Krogius, 23, är ny praktikant för Europaparlamentariker Nils Torvalds. Krogius började sin praktikperiod i början av september och kommer att arbeta på Europaparlamentet till utgången av januari. Hon har tidigare jobbat som grafiker för Svensk Ungdom och är magisterstuderande i statskunskap med förvaltning på Helsingfors universitet. Krogius har även jobbat med layout av Torvalds […]

Europaparlamentet oenigt om klimatpaketet

Onsdagen den 8 juni tog den gröna omställningen i EU en oväntad sväng, då majoriteten av Europaparlamentet röstade ner kompromissen om utsläppshandelns revidering. Eftersom kompromisser till flera andra lagförslag är så nära kopplade till utsläppshandeln, ledde beslutet till att även andra delar av den gröna omställningens lagpaket lades på is, tills parlamentet hittar en lösning […]