Marie Krogius ny praktikant för Europaparlamentariker Nils Torvalds

Marie Krogius, 23, är ny praktikant för Europaparlamentariker Nils Torvalds. Krogius började sin praktikperiod i början av september och kommer att arbeta på Europaparlamentet till utgången av januari. Hon har tidigare jobbat som grafiker för Svensk Ungdom och är magisterstuderande i statskunskap med förvaltning på Helsingfors universitet. Krogius har även jobbat med layout av Torvalds […]

Europaparlamentet oenigt om klimatpaketet

Onsdagen den 8 juni tog den gröna omställningen i EU en oväntad sväng, då majoriteten av Europaparlamentet röstade ner kompromissen om utsläppshandelns revidering. Eftersom kompromisser till flera andra lagförslag är så nära kopplade till utsläppshandeln, ledde beslutet till att även andra delar av den gröna omställningens lagpaket lades på is, tills parlamentet hittar en lösning […]

En tragisk och sorglig dag -men egentligen ingenting överraskande

Vi vet och vi visste att demokrati bygger på några enkla regler: att samhällelig makt på sätt och vis alltid är tillfällig eller tillfälligt utlånad, att makthavarna i demokratiska val står till svars för sina åtgärder och fredligt överlämnar maktens positioner och underlättar den legitima demokratiska segraren att ta över det politiska och samhälleliga ansvaret. […]

Behörigheter ska fortfarande hållas på lokal och regional nivå inom EU

– Att på detta sätt förflytta behörigheter, bryter mot subsidiaritetsprincipen, som ju är en viktig del av EU:s grundfördrag, säger Torvalds.   Därför begär Torvalds att kommissionen ska förtydliga vad den gör för att säkerställa subsidiaritetsprincipen och på vilket sätt kommissionen säkerställer att olika krav på nationella planer inte ska stå i strid med lokala och […]

Mera inhemsk fisk på våra matbord!

Det här påpekar Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/Renew Europe)  i samband med ett skarv- och sälseminarium som ordnades av Fiskeaktionsgrupperna inom Sydkustens Fiskeleader, Skärgårdshavet, Bottenhavet, Kust-Österbotten, Pyhäjärvi och Bottenviken måndagen den 31.1.2022. Torvalds vill se en minskning på den mängd fisk som skarven äter. För närvarande äter skarven upp ca 40 000 ton i Östersjön varje […]

Torvalds omvald som koordinator i Europaparlamentets miljöutskott

– Jag är naturligtvis väldigt glad över det fortsatta förtroendet inom min politiska grupp. Jag ser också ivrigt fram emot att fortsätta jobba för att Renew Europe ska kunna göra så sammanhängande och bra beslut som möjligt i de oerhört mångfacetterade och viktiga lagförslagen som bereds av miljöutskottet under de kommande åren, säger Torvalds.    […]

Europaparlamentariker från nordligaste delarna av EU: Vintersjöfarten kan inte stå för en oproportionerlig del av den gröna omställningen

Det här anser 17 Europaparlamentariker från Finland, Sverige och Estland, däribland Nils Torvalds (SFP / Renew). Europaparlamentarikerna har uttryckt sin oro i ett brev som de på tisdagen skickat till Europeiska kommissionens ordförande Ursula Von der Leyen, vice ordförande Frans Timmermans, samt kommissionärerna Thierry Breton, Kadri Simson och Adina Vălean.  De import- och exportberoende länderna i nordligaste delarna av Europa kan inte förväntas betala oproportionerliga summor i jämförelse med isfria länder, […]