Torvalds: EU satsar på innovativt och hållbart jordbruk

26.09.2018 Inom ramen för EU:s pågående budgetförhandlingar har Nils Torvalds lämnat in ett förslag för att EU i sin gemensamma jordbrukspolicy CAP ekonomiskt ska stödja forskning och innovationer. Framförallt ska det satsas på metoder inom jord- och lantbruk som binder koldioxid i jordmånen. Budgetutskottet har godkänt Torvalds förslag som nu går vidare till plenum. – […]

EU:s evinnerliga strumpbyxa

Det brittiska hålet i EU:s budget rör om bland medlemsländerna. På nettonivå är det ett hål på ca 12,8 miljarder euro per år och vem som helst kan inse att hålet antingen drabbar budgetens utbetalningar eller måste täppas till med ökade inbetalningar. Den enkla matematiken leder till att medlemsländernas regeringar i det här skedet övergår […]

Torvalds ansvarar för LULUCF

Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP) har idag utsetts till den liberala ALDE-gruppens ansvariga förhandlare för det så kallade LULUCF-lagförslaget. LULUCF (Land Use, Land Use Change and Forestry) är ett förslag på hur utsläpp från markanvändning och skogsbruk kan beräknas och rapporteras i EU-ländernas utsläppsminskningsmål. Förslaget är ett sätt att inkludera LULUCF-sektorn i EU:s klimatambitioner. – LULUCF […]

Överenskommelse om EU:s gemensamma jordbrukspolitik

Europaparlamentet och rådet har efter långa trepartsförhandlingar nått en överenskommelse om reformen av EU:s gemensamma jordbrukspolitik, den så kallade CAP-reformen. Europaparlamentet har haft en avgörande roll i förhandlingarna, där parlamentet stödde flera av de för Finland viktiga frågorna. Detta syns i överenskommelsen från igår.   – Europaparlamentets förhandlingsmandat och starka roll i förhandlingarna var av yttersta […]