Torvalds: Viktigt att EU stöder investeringar i ekonomiskt och ekologiskt hållbara projekt

15.1.2019 Investeringsprogrammet InvestEU ska under de kommande åren 2021-2027 öka på investeringarna, med fokus på att investera mera i ekonomiskt och ekologiskt hållbara projekt. Det konstaterar Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/ALDE) inför onsdagens omröstning. – Jag vill att EU  ska vara världsledande inom innovation och utveckling, och för att det ska vara möjligt behöver vi program […]

Mer forskning och innovation på EU-horisonten

12.12.2018 Europaparlamentet har idag tagit stora steg framåt inom forskning och innovation genom att godkänna Horisont Europa – det europeiska programmet för forskning och innovation. Europarlamentariker Nils Torvalds (SFP/ALDE) har som rapportör arbetat hårt för att garantera en ökad budget till 120 miljarder euro för åren 2021-2027. EU:s forsknings- och innovationsprogram är den största inkomstkällan […]

EU:s evinnerliga strumpbyxa

Det brittiska hålet i EU:s budget rör om bland medlemsländerna. På nettonivå är det ett hål på ca 12,8 miljarder euro per år och vem som helst kan inse att hålet antingen drabbar budgetens utbetalningar eller måste täppas till med ökade inbetalningar. Den enkla matematiken leder till att medlemsländernas regeringar i det här skedet övergår […]

Vilken är regeringens EU-politik?

Regeringens tvetydiga budskap i EU-politiken riskerar att skapa förvirring på den internationella arenan, säger europaparlamentariker Nils Torvalds. På en presskonferens den 14.2 konstaterade kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker och kommissionär Gunther Oettinger att EU behöver en stabil budget. De presenterade också stora satsningar inför den uppkommande fleråriga budgetramen: på säkerhet och försvar, motverkandet av klimatförändringen och […]

EU:s budget 2017: Fokus på ungdomar, tillväxt och migration

Sent på natten till torsdagen den 17 november kom Europaparlamentet och rådet överens om EU-budgeten för 2017. Efter hårt tryck från Europaparlamentets sida kunde man enas om ett godtagbart förslag. – I kombination med säkerhet och solidaritet både inom och utanför Europas gränser behöver vi fler arbetstillfällen och ökad tillväxt. Därför är det viktigt att […]

Torvalds plenumanförande om EU:s budget för år 2017

Igår debatterade Europaparlamentet EU:s budget för år 2017. Nils Torvalds höll ett anförande i egenskap av två olika roller. Torvalds har varit ansvarig för fiskeriutskottets betänkande och även fungerat som den liberala ALDE-gruppens skuggrapportör tillsammans med Europaparlamentariker Gérard Deprez. Först konstaterade Torvalds, som ansvarig för fiskeriutskottets betänkande, att det behövs tillräckligt med pengar för att […]

För en hållbar och miljövänlig EU-budget

Europaparlamentets budgetutskott har på Europaparlamentariker Nils Torvalds initiativ ökat trycket för EU att ha ett större miljö- och klimatfokus. – Miljövänligt tänkande kan och ska finnas med som en naturlig del av all politik vi gör. Det har vi slagit fast i och med Europa 2020-strategin, och det bör vi hålla fast vid, säger Torvalds. […]

Europaparlamentet godkände historisk långtidsbudget för EU

Europaparlamentets session i Strasbourg godkände idag EU:s nya långtidsbudget 2014-2020. Vägen fram till den nya långtidsbudgeten har varit både lång och krokig, men vi kan vara rätt nöjda med slutresultatet, säger SFP:s europaparlamentariker Nils Torvalds som är Finlands enda ledamot i Europaparlamentets budgetutskott. Den nya långtidsbudgeten är en klassisk kompromiss men representerar ändå ett trendbrott […]

Mer finansiering för Östersjön i EU:s budget

Europaparlamentet godkände igår EU:s budget för år 2014. Europaparlamentariker Nils Torvalds, som är Finlands enda ledamot i parlamentets budgetutskott, hade förslagit en ny budgetlinje för Östersjöregionen som skulle möjliggöra finansiering för projekt i Östersjön. Tilläggsförslaget hörde till ett av få tillägg som godkändes. – SFP:s europaparlamentariker och riksdagsgrupp har jobbat hårt för Östersjön under många […]

EU:s budget för 2014 föreslås vara 6 % lägre än 2013

Europaparlamentets budgetutskott inledde idag behandlingen av EU:s budget för år 2014. Utskottet tog ställning till de förändringsförslag som Europaparlamentets ledamöter och utskott lämnat in. Europaparlamentet strävar efter att sänka EU:s helhetsbudget med 6 % för år 2014. – Största delen av EU:s finansiering kommer från medlemsländerna och då många av länderna har det ekonomiskt kärvt […]