Euroopan parlamentti hyväksyi kompromissin uusiutuvan energian direktiivin päivittämiseksi

– Äänestystulos osoittaa, että parlamentin suurimmat poliittiset ryhmät ymmärsivät kompromissin vastaan äänestämisen riskit. Luulen, että useimmat heistä ymmärsivät vihdoin myös, että Euroopan parlamentin kannan vahvistaminen ei tarkoita, että neuvottelut olisivat ohi. Tulos antaa meille kuitenkin hyvän pohjan jatkaa neuvotteluja Eurooppa-neuvoston ja komission kanssa”, Torvalds sanoo. Nyt hyväksytty direktiiviehdotus on herättänyt paljon huomiota Suomessa. Syynä on […]

Unionin tila -puhe täynnä kauniita ajatuksia mutta toteutus jäi epäselväksi

Pääpaino oli odotetusti energiapolitiikassa. Uusi vetypankki, kohdennettu tuki niille, joihin energian hinnannousu vaikuttaa eniten, ja uusiutuvaan energiaan tehtävien investointien lisääminen olivat von der Leyenin esille tuomia ehdotuksia. Europarlamentaarikko Nils Torvalds (RKP / Renew Europe) jäi kaipaamaan, miten esitetyt ideat konkreettisesti toteutettaisiin. – Jotta nämä jättimäiset investointisuunnitelmat olisivat ylipäänsä realistisia, se edellyttäisi konkreettisia toimenpiteitä EU:n rahoituskehyksen […]

Euroopan parlamentin syksyn ensimmäisessä täysistunnossa riittää seurattavaa

Euroopan parlamentin syksyn ensimmäinen täysistunto tarkoittaa joka vuosi EU-politiikalle harvinaisen paljon medianäkyvyyttä. Syynä on Euroopan komission puheenjohtajan vuosittainen puhe unionin tilasta. Tänä vuonna Ukrainan sota ja sitä seurannut energia- ja elintarvikekriisi ovat johtaneet siihen, että Ursula von der Leyeniin ja komission ehdotuksiin kriisien ratkaisemiseksi kiinnitetään entistä enemmän huomiota. Koska myös pääministeri Sanna Marin on kutsuttu […]

”Päästökauppa on pelastettu ja EU:n vihreä siirtymä jatkuu oikealla tiellä”

”Ulkopuolisten silmin prosessi saattaa tuntua käsittämättömältä, mutta kaksi viikkoa sitten äänestettyä ehdotusta ei lopulta tarvinnut kovin paljon päivittää. Joskus prosesseja ei vain voi kiirehtiä, jotta kaikki poliittiset ryhmät voisivat tuntea, että heidän äänensä on tullut kuuluviin. Suurin ero edelliseen ehdotukseen on, että otamme nyt paremmin huomioon eurooppalaisen teollisuutemme erityisolosuhteet, jotka johtuvat Venäjän sodasta. Samalla kaikki […]

Euroopan parlamentti erimielinen ilmastopaketista

Keskiviikkona 8. kesäkuuta EU:n vihreä siirtymä sai odottamattoman käänteen, Euroopan parlamentin enemmistön hylättyä päästökaupan uudistamista koskevan kompromissin. Koska kompromissit muutamissa muissa lakiesityksissä ovat niin läheisesti sidoksissa päästökauppaan, päätös johti siihen, että myös nämä muut vihreän siirtymän lakipaketin osat laitettiin jäihin, kunnes parlamentti löytää päästökauppauudistukseen enemmistön hyväksymän ratkaisun. – Olen ennenkin muistuttanut kollegoitani, että teemme asiat […]

Euroopan parlamentin ympäristövaliokunta hyväksyi Torvaldsin kompromissiehdotuksen uusiutuvan energian direktiiviksi

– Voimme olla tyytyväisiä, ettei mennyt tämän huonommin, on Torvaldsin ensimmäinen reaktio tulokseen.    Vaikka enemmistö kannatti Torvaldsin kompromissiehdotusta, hän ei siis ole täysin tyytyväinen tulokseen.    – Jouduimme antamaan periksi tietyissä Suomen kannalta tärkeissä asioissa, kuten millaista bioenergiaa voidaan pitää uusiutuvana. Suurimmat haasteet neuvottelujen aikana ovat usein liittyneet kyvyttömyyteen nähdä eurooppalaisten metsien väliset erot. […]

Traaginen ja surullinen päivä – mutta ei oikeastaan mitään yllättävää

Tiedämme ja tiesimme, että demokratia perustuu muutamaan yksinkertaiseen sääntöön: että yhteiskunnallinen valta on tavallaan aina väliaikaista tai väliaikaisesti lainassa, että demokraattisten vaalien kautta valtaan nousseet ovat vastuussa teoistaan ja että he luovuttavat rauhanomaisesti valta-asemansa sekä ovat mukana helpottamassa poliittisen ja sosiaalisen vastuun siirtämisessä seuraavalle laillisesti ja demokraattisesti voittaneelle. Demokraattisen järjestelmän perustana on myös se, että […]

Torvalds jatkaa koordinaattorina EU-parlamentin ympäristövaliokunnassa

– Olen tietysti erittäin iloinen poliittisen ryhmäni pitkään jatkuvasta luottamuksesta. Jatkan myös innolla työskentelyä sen eteen, että Renew Europe tekisi mahdollisimman johdonmukaista ​​ja hyvää työtä ympäristövaliokunnan valmistelemissa hyvin monitahoisissa ja tärkeissä lakiehdotuksissa tulevina vuosina, Torvalds sanoo.    Valiokuntien koordinaattorit toimivat poliittisten ryhmiensä edustajina. Torvaldsin tapauksessa tämä tarkoittaa, että hän johtaa puhetta ja jakaa vastuita keskustaliberaalin Renew Europen puolesta ympäristövaliokunnassa.    Torvalds on toiminut koordinaattorina nykyisen toimikauden alusta vuodesta […]

Torvalds: Uusiutuvan energian direktiivin on toimittava määrätietoisen eurooppalaisen energiasiirtymän puolesta

– Tämä ensimmäinen ehdotus on tasapainoinen kompromissi. Kuten politiikassa yleensäkin, valmistelutyössä on kuunneltu mahdollisimman monia sidosryhmiä ja asiantuntijoita, jonka pohjalta olen pyrkinyt kompromissiin, jonka kanssa enemmistö toivottavasti voisi elää, Torvalds sanoo. Torvaldsin ehdotus huomioi sekä biologisen monimuotoisuuden suojelun lisäämisen että toimivan teollisuuden tarpeet osana vihreää siirtymää. Myös EU:n roolia lainsäätäjänä on korostettu. – Emme vielä […]

EU:n pohjoisimpien maiden mepit: Talvimerenkulun lisäkustannukset vihreän siirtymän seurauksena kohtuuttomia

Tätä mieltä ovat 17 europarlamentaarikkoa Suomesta, Ruotsista ja Virosta, mukaan lukien Nils Torvalds (RKP / Renew). Mepit ovat ilmaisseet huolensa kirjeessä, joka lähetettiin tiistaina Euroopan komission puheenjohtajalle Ursula Von der Leyenille, varapuheenjohtaja Frans Timmermansille sekä komissaareille Thierry Bretonille, Kadri Simsonille ja Adina Văleanille. – Euroopan pohjoisimmilta, ja samalla tuonti- ja vientiriippuvaisilta mailta, ei voida vaatia kohtuuttomia summia muihin EU:n jäsenmaihin verrattuna, toimivan talouden […]