Euroopan parlamentti työstää nopeutettuja lupamenettelyjä uusiutuvalle energialle

Koska lupaprosessien päivitysehdotus sisältää muutoksia uusiutuvan energian direktiiviin, ne otetaan mukaan aiemmin lokakuussa alkaneisiin kolmikantaneuvotteluihin. Kolmikantaneuvottelut, ts. neuvottelujen viimeinen vaihe tarkoittaa, että komissio, parlamentti ja neuvosto yrittävät nyt päästä yhteiseen kompromissiin lopullisesta direktiivistä. – Jos komission alkuperäinen ehdotus uusiutuvan energian direktiivin päivittämiseksi olisi julkaistu helmikuun 24. päivän jälkeen, se olisi näyttänyt aivan erilaiselta. Heinäkuussa parlamentin […]