Snabbare tillståndsprocesser för förnybar energi framskrider i Europaparlamentet

Eftersom förslaget till uppdatering av tillståndsprocesserna innebär förändringar i direktivet för förnybar energi, ska dessa upp i trepartsförhandlingarna, som påbörjades tidigare i oktober. Trepartsförhandlingarna, d.v.s. sista fasen av förhandlingarna, innebär att kommissionen, parlamentet och rådet nu försöker nå en gemensam kompromiss till ett slutgiltigt direktiv. – Om kommissionens ursprungliga förslag på uppdatering av direktivet för […]