Autojen hiilidioksidipäästöjen vähennyksistä sopu – jäsenvaltioiden haluttomuus noudattaa kansainvälisiä ilmastolupauksia esteenä todelliselle menestykselle

Alustava sopimus uusien paketti- ja henkilöautojen päästövähennystavoitteista saavutettiin eilen illalla Brysselissä. Vuoteen 2025 mennessä hiilidioksidipäästöt vähenevät 15 prosenttia sekä matkustaja- että pakettiautojen osalta. Vuoteen 2030 mennessä pakettiautojen vähennyksen olisi oltava 31 prosenttia ja henkilöautojen osalta 37,5 prosenttia. Euroopan parlamentin jäsen Nils Torvalds (RKP / ALDE) kommentoi neuvottelutulosta: ”Onnistuimme nostamaan henkilöautojen 2030-tavoitetasoa selkeästi EU-komission alkuperäiseen ehdotukseen […]

Enemmän tutkimusta ja innovaatiota EU:n horisontilla

Euroopan parlamentti on tänään ottanut isoja askeleita eteenpäin tutkimuksen ja innovaatioiden saralla hyväksyessään Horisontti Eurooppa- eli eurooppalaisen tutkimus- ja innovaatio-ohjelman. Europarlamentaarikko Nils Torvalds (RKP/ALDE) on raportoijana tehnyt vankkaa työtä korottaakseen ohjelman rahoitusta 120 miljardiin vuosille 2021-2027. EU:n tutkimus- ja innovaatio-ohjelma on isoin tulonlähde tutkimusta tekeville instituutioille. – Eurooppa tarvitsee kunnianhimoisen ja eteenpäinkatsovan tutkimus- ja innovaatio-ohjelman. […]

Torvalds: Jättää tai jäädä, se on Iso-Britannian suuri kysymys

Tänään maanantaina (10.12) EU:n tuomioistuin päätti Iso-Britannian oikeudesta jäädä Euroopan Unioniin. EU-oikeuden mukaan Iso-Britannia voi itse päättää EU:hun jäämisestä ilman toisten jäsenmaiden hyväksyntää. Europarlamentaarikko Nils Torvaldsin (RKP/ALDE) mukaan tuomioistuimen päätös  on erittäin tervetullut selvennys. EU:n tuomioistuin toteaa että Iso-Britannialla on kolmaskin vaihtoehto. Tähän asti keskustelua on käyty ainoastaan kahdella vaihtoehdolla: unionin jättäminen ilman sopimusta tai […]

Torvalds-raportti asettaa suunnan EU:n pankkiunionille

Eurooppa parlamentin talous- ja valuutta valiokunta hyväksyi tänään Europarlamentaarikko Nils Torvalds:in (RKP/ALDE) raporttia eurooppalaisesta pankkiunionista. Raportti, jota tunnetaan Torvalds-raporttina, määrittää parlamentin linjaa pankkiunionin tulevaisuudelle. – Tämä kysymys on paljon esillä EU:ssa juuri nyt. Pankkiunioni, jota alettiin rakentaa 2008 kriisin jälkeen, on tähän asti ollut menestys sekä talouden vakaudelle että reaali taloudelle. Pankkiunioni ei ole kuitenkaan […]

Torvalds: Kauppasopimus Marokon kanssa on oltava juridisesti kestävää- muuten tilanne Länsi-Saharassa pahenee

Euroopan parlamentti käsittelee tällä hetkellä ristiriitaista kauppasopimusta Marokon kanssa. Nils Torvalds (SFP/ALDE) on esittänyt kalastusvaliokunnan kantaa. Kauppasopimus on aiheuttanut erimielisyyksiä poliittisten ryhmien välillä parlamentissa johtuen herkästä tilanteesta Marockon hallitsemalla alueella Länsi-Saharassa. Keskeisenä kysymyksenä on, ovatko Länsi-Saharasta peräisin olevat tuotteet EU:n ja Marokon tekemän sopimuksen alaisia. EU-tuomioistuin on aikaisemmin katsonut että EU:n ja Marokon solmimia sopimuksia […]

Alexander Lång valittu EU-parlamentaarikko Nils Torvaldsin erityisavustajaksi

Alexander Lång, 27, aloittaa työt erityisavustajana europarlamentaarikko Nils Torvaldsin (RKP/ALDE) avustajakokoonpanossa tammikuussa 2019. Lång on aikaisemmin työskennellyt Torvaldsin lehdistöavustajana ja viimeistelee tällä hetkellä maisterintutkintoaan pääaineenaan julkishallinto Åbo Akademissa. Hän on kotoisin Helsingistä ja on koulutukseltaan valtiotieteiden kandidaatti Åbo Akademista.  Lång valittiin tehtävään Katarina Dahlmanin seuraajaksi. Dahlman siirtyy tammikuussa työskentelemään Suomen EU-puheenjohtajuuskaudelle  Brysselissä. Lång saa vastuulleen […]

Torvalds: Tarvitsemme yhteisiä standardeja turvataksemme vähemmistöjen oikeuksia EU:ssa

16.11.2018 Tällä viikolla Euroopan parlamentti hyväksyi aloitteen joka koskee vähemmistöjen minimistandardeja EU:ssa. Europarlamentaarikko Nils Torvaldsin (SFP/ALDE) mukaan hyväksytty aloite on askel oikeaan suuntaan, sillä parlamentti kehottaa aloitteessaan EU:ta liittymään kansallisten vähemmistöjen suojelua koskevan puiteyleissopimukseen ja kielisääntöön ja, että jäsenmaat ratifioivat nämä. – Tarvitsemme yhteisiä standardeja jotta voimme olla varmoja siitä, että vähemmistöt ympäri Eurooppaa suojellaan […]

Tiukkoja toimia muoviroskan vähentämiseksi

24.10.2018 Euroopan parlamentti on hyväksynyt lainsäädäntötoimia muoviroskan määrän vähentämiseksi Euroopan merissä. Haitallisen muoviroskan määrä merissämme kasvaa yhä. Tämän takia niille kertakäyttömuoviesineille, joita esiintyy eniten Euroopan rannoilla ja merissä, ehdotetaan nyt uusia sääntöjä roskaantumisen vähentämiseksi. Yhdessä kadonneiden ja hylättyjen kalastustuotteiden kanssa nämä muovituotteet muodostavat 70% merissä olevasta roskasta. Eri tuotteisiin tullaan soveltamaan erilaisia toimenpiteitä. Niille tuotteille, […]

Torvalds: Tilanne vaatii rohkeita päätöksiä liikenteen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi

03.10.2018 Osana työtä ilmastomuutoksia vastaan, EU-komissio on antanut lakiesityksen henkilö- ja pakettiautojen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Komission ehdotus on osa suuremmasta ilmastolainsäädäntökokonaisuudesta, johon liittyy myös liikenne, maantalous ja teollisuuden päästökauppaohjelma. – Kyseessä on kokonaisuus, sanoo Euroopan parlamentin jäsen Nils Torvalds (RKP/ALDE). Päästöt täytyy kokonaisuudessaan vähentää, jos haluamme onnistua lunastamaan Pariisin sopimuksen lupaukset, sanoo Torvalds. Tästä syystä liikenteen […]

Tiedote: Mepit Katainen ja Torvalds: Meri ei ole este yhteistyölle – rannikkomaiden asema turvattava EU:n alueohjelmissa

28.09.2018 Mepit Katainen ja Torvalds: Meri ei ole este yhteistyölle –rannikkomaiden asema turvattava EU:n alueohjelmissa Euroopan parlamentin jäsenet Elsi Katainen (Kesk./ALDE) ja Nils Torvalds (RKP/ALDE) eivät voi hyväksyä Euroopan komission aluepolitiikan uudistusta, jossa rannikkovaltioiden asemaa yritetään heikentää. Komissio esittää, että tulevaisuudessa jäsenmaiden välisten yhteistyöhankkeiden tulisi keskittyä lähinnä maarajoille. Tämä ehdotus asettaisi epäedulliseen asemaan ne jäsenmaat, […]