Torvalds: Bilarnas CO2-utsläpp ska minska – men medlemsländernas ovilja att leva upp till internationella klimatlöften hindrar riktiga framgångar

18.12.2018 En preliminär överenskommelse om nya utsläppsminskningsmål för person- och paketbilar nåddes igår kväll i Bryssel. Fram till 2025 ska CO2-utsläppen minska med 15% för både person- och paketbilar. Fram till år 2030 ska minskningen vara 31% för paketbilar och 37,5% för personbilar. Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/ALDE), kommenterar förhandlingsresultatet: – Vi lyckades klart höja målsättningen […]

Mer forskning och innovation på EU-horisonten

12.12.2018 Europaparlamentet har idag tagit stora steg framåt inom forskning och innovation genom att godkänna Horisont Europa – det europeiska programmet för forskning och innovation. Europarlamentariker Nils Torvalds (SFP/ALDE) har som rapportör arbetat hårt för att garantera en ökad budget till 120 miljarder euro för åren 2021-2027. EU:s forsknings- och innovationsprogram är den största inkomstkällan […]

Torvalds: Att lämna eller inte lämna, det måste Storbritannien ta ställning till

10.12.2018 I ett beslut nu på måndagen (10.12) avgjorde EU-domstolen frågan om Storbritanniens rätt att stanna kvar i unionen. Enligt EU-rätt kan landet besluta sig för att stanna kvar i unionen utan de andra medlemsländernas godkännande. För Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/ALDE) är domslutet ett välkommet klargörande. – Domstolen slår fast att det finns ett tredje […]

Torvalds: Österrike bromsar framsteg i CO2-förhandlingarna

10.12.2018 På måndag hålls den fjärde trepartsförhandlingen mellan Europaparlamentet, Rådet och EU-kommissionen i frågan om koldioxidutsläpp för personbilar, där Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/ALDE) fungerar som en av huvudförhandlarna. De tre första försöken att nå en överenskommelse har avbrutits på grund av att rådet, som leds av det österrikiska ordförandeskapet, har visat sig vara ovilligt att […]

Torvalds-rapporten sätter riktningen för EU:s bankunion

27.11.2018 Europaparlamentets utskott för ekonomi- och valutafrågor godkände idag Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/ALDE) rapport om den europeiska bankunionen. Rapporten, som är känd som Torvalds-rapporten, stakar ut parlamentets linje för bankunionens framtid. – Det här är en fråga som är högt uppe på agendan i EU just nu. Bankunionen, som började byggas upp efter krisen 2008, […]

Torvalds: Ett handelsavtal med Marocko måste vara juridiskt hållbart

27.11.2018 Europaparlamentet behandlar just nu det kontroversiella handelsavtalet med Marocko. Nils Torvalds (SFP/ALDE) har fungerat som föredragande för fiskeriutskottets ståndpunkt. Handelsavtalet har orsakat splittringar mellan de politiska grupperna i parlamentet på grund av den känsliga situation som råder i det av Marocko kontrollerade området Västsahara. Kärnfrågan handlar om huruvida varor med ursprung i Västsahara ska […]

Alexander Lång ny specialmedarbetare för EU-parlamentariker Nils Torvalds

22.11.2018 Alexander Lång, 27, blir från och med januari ny specialmedarbetare för Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/ALDE). Lång har tidigare varit pressekreterare för Torvalds och kommer närmast från Åbo Akademi var han slutför sina magistersstudier inom offentlig förvaltning. Han är hemma från Helsingfors, men har rötter på Kumlinge, Åland och i Pörtom. Lång har en politices […]

Gemensamma standarder för att trygga minoriteters rättigheter behövs

16.11.2018 Den här veckan godkände Europaparlamentet ett initiativ som berör minimistandarder för minoriteter i EU. Enligt Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/ALDE), är det godkända initiativet ett steg i rätt riktning, eftersom parlamentet i initiativet uppmanar EU att ansluta sig till ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter och språkstadgan och att medlemsländerna ratificerar dessa. – Vi behöver […]

Tomrummet efter Merkel blir märkbart, men Europas framtid ska stöpas vidare

13.11.2018 Enligt Europaparlamentariker Nils Torvalds spelar valet av Merkels efterträdare en stor roll i hur Europas framtid kommer att te sig. Solidaritet, var budskapet då Tysklands förbundskansler i dag inför Europaparlamentet höll sitt tal om Europas framtid. Enligt Europaparlamentariker Nils Torvalds är talet oerhört viktigt för att sätta riktningen för ett EU utan Merkel som […]

Tuffare tag mot plastskräp i våra hav

24.10.2018 Europaparlamentet har godkänt lagstiftningsåtgärder för att minska på mängden plastavfall i de Europeiska haven. Europaparlamentet har i dag godkänt lagstiftningsåtgärder för att minska på mängden plastavfall i de Europeiska haven. Mängden skadligt plastavfall i haven blir allt större och därför föreslås nu nya regler för de engångsplastprodukter som oftast förekommer på Europas stränder och […]