Torvalds: Det krävs modiga beslut för att minska CO2-utsläppen från trafiken

03.10.2018 Om vi inte minskar utsläppen, kommer det innebära striktare ramar för jordbruket och industrin samt eventuellt för vår statsbudget, säger Torvalds. Som en rad i arbetet mot klimatförändringen har EU-kommissionen presenterat ett förslag om att minska koldioxidutsläppen från person- och paketbilar. Kommissionens förslag är en del av en bredare helhet av klimatlagstiftning, som också […]

Katainen och Torvalds: Hav är inte ett hinder för samarbete – kustländernas position måste tryggas i EU

28.09.2018 Europaparlamentariker Elsi Katainen (C/ALDE) och Nils Torvalds (SFP/ALDE) ställer sig kritiska till EU-kommissionens nya förslag om programmet för gränsöverskridande regionala samarbeten. Kommissionen föreslår att samarbetsprojekt mellan medlemsländer bara ska få genomföras över landgränser. Medlemsländer med långa havsgränser, såsom Finland, Sverige och Estland, råkar alltså i en mindre fördelaktig position än länder med långa landsgränser. – […]

Torvalds: EU satsar på innovativt och hållbart jordbruk

26.09.2018 Inom ramen för EU:s pågående budgetförhandlingar har Nils Torvalds lämnat in ett förslag för att EU i sin gemensamma jordbrukspolicy CAP ekonomiskt ska stödja forskning och innovationer. Framförallt ska det satsas på metoder inom jord- och lantbruk som binder koldioxid i jordmånen. Budgetutskottet har godkänt Torvalds förslag som nu går vidare till plenum. – […]