Column: Foreseeing the future

It is easy to demand foresight and efficient measures. In reality, we are not very good at either even in everyday situations. However, the current asymmetrical war of terror requires both insight into history and looking ahead to future challenges. We can’t afford anything else. In a television interview a few days ago, I demanded, […]

Kolumn: Att måla sig in i ett hörn

Europas efterkrigstida ekonomiska historia innehåller några dramatiska vändpunkter. Fram till 1970-talets första år växte ekonomierna och i takt med dem fabrikerna och behovet av arbetskraft. För Finland blev den här utvecklingen inte särskilt dramatisk. Huvudsakligen sköttes den här strukturförändringen genom att människorna flyttade från landsbygden till städerna. Om den här strömmen inte var i balans […]