Europaparlamentet godkänner penningtvättdirektiv

Idag 20.5.2015 har Europaparlamentet under sin plenarsession i Strasbourg med stor majoritet godkänt förordningen om förhindrande av att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism, eller det så kallade penningtvättdirektivet. Europaparlamentets ståndpunkt utarbetades under den förra mandatperioden, då Nils Torvalds (SFP/ALDE) fungerade som skuggrapportör för den liberala ALDE-gruppen i Utskottet för medborgerliga […]