Torvaldsin viikkohaastattelu 16-2015: Vähemmistöt EU:ssa, energiaunioni, ihmisoikeudet EU:ssa

Viikkohaastattelussa Torvalds ottaa kantaa vähemmistöjen asemaan EU:ssa sekä siihen, miksi energiaunioni on merkittävä EU:lle ja tärkeä myös Suomelle. Lisäksi keskustellaan ihmisoikeuksien kehityksestä EU:ssa, huomioiden Unkarin pääministerin Viktor Orbánin haluttua siirtää jäsenmaille kompetenssin päättää kuolemanrangaistuksen soveltamisesta oikeusjärjestelmässään.

Euroopan parlamentti hyväksyy rahanpesudirektiivin

Tänään 20.5.2015 Euroopan parlamentti on Strasbourgin täysistunnossaan selvällä enemmistöllä hyväksynyt ns. rahanpesudirektiivin. Hyväksytty esitys merkitsee, että rahoitusjärjestelmän käyttö rahanpesuun ja terrorismin rahoittamiseen estetään. Euroopan parlamentin kanta muotoiltiin jo viime kaudella, jolloin Nils Torvalds (RKP/ALDE) toimi liberaalin ALDE- ryhmän varjoraportoijana kansalaisvapaudet sekä oikeus- ja sisäasiat- valiokunnassa. Kolmikantaneuvottelut komission ja neuvoston kanssa saatettiin loppuun vuodenvaihteessa. Tämänpäiväinen äänestys […]