Europaparlamentet godkänner betänkandet om biodrivmedel och indirekt förändring i markanvändning (ILUC)

Europaparlamentet godkänner betänkandet om biodrivmedel och indirekt förändring i markanvändning (ILUC) På tisdag förmiddag den 14.4 röstade Europaparlamentets utskott för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet för att godkänna betänkandet om biodrivmedel och indirekt förändring i markanvändning (ILUC). Betänkandet reviderar direktiven om bränslekvalitet och om förnybar energi för att bättre ta i beaktande effekterna av markanvändning som […]