Euroopan parlamentti hyväksyy mietinnön koskien epäsuoria maankäytön muutoksia (ILUC)

Euroopan parlamentti hyväksyy mietinnön koskien epäsuoria maankäytön muutoksia (ILUC) Tiistaina 14.4 aamupäivällä parlamentin ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta hyväksyi mietinnön koskien epäsuoria maankäytön muutoksia (indirect land-use change, ILUC). Jotta huomioitaisiin paremmin ensimmäisen sukupolven polttoaineiden vaikutus maankäyttöön mietintö tuo uudistuksia polttoainelaatua ja uusiutuvaa energiaa sääteleviin direktiiveihin. Direktiivit asettavat EU:n päästötavoitteet vuodelle 2020. Lisäksi asetetaan tavoitteet […]