Kolumn: Skarven ännu en gång

Jag skrev tidigare att skarven håller på att bli en symbolfågel. Den diskussion som under sommaren har förts i olika tidningar antyder egentligen på att skarvens symbol(o)värde håller på att utvidgas. I det första skedet framstod skarven huvudsakligen som en symbol för ett misslyckat europeiskt förenhetligande. Enligt den här tolkningen gäller reglerna på lika grunder […]

Kolumn: Ukraina, Ukraina, Ukraina…

Ukraina, Ukraina, Ukraina…   Ur den sent medeltida ryska historien stiger en legendomspunnen härskare fram – Ivan III, den Store. Det är han som börjar ”samla den ryska jorden”, dvs erövra grannområden och skapa början till Moskvas dominans över näromgivningens furstendömen. Den vägen förlorar bl.a. Novgorod sin ställning. Ivan III är också den som bryter […]