Glada Vappen!

Då vi talar om EU har vi ibland en tendens att fokusera på saker som gått fel. Det är naturligtvis viktigt att diskutera och hörsamma kritiken eftersom det ger en möjlighet att rätta till dessa saker. Men vad som också är viktigt att komma ihåg är de positiva saker som EU gör. Ikväll samlas tusentals […]

Europa kan lära sig av Österbottnisk företagaranda

Under vintern och våren har jag fungerat som en av Europaparlamentets ansvariga för att utvärdera den s.k. trojkans insatser i krisländerna Cypern, Grekland, Irland och Portugal. Trojkan, som består av EU-kommissionen, Europeiska Centralbanken och Internationella Valutafonden, har fått utstå mycket kritik över de hårda reformkraven. En stor del av den kritiken har naturligtvis haft politiska […]

Svavelbegränsningarna är beslutade av IMO, inte av EU

Marko Kulpakko (Sannf.) ger i Vasabladet 29.4 en exposé över saker som han tycker går illa i vårt land. De flesta av frågorna Kulpakko tar upp är nationella och inte EU:s behörighet, men i samband med svavelbegränsningarna så nämns mitt namn. Precis som Kulpakko skriver så var Finlands regering år 2008 med i FN:s Internationella […]