Kolumn: Skatteflykten – en internationell skam

Den här kolumnen publicerades lördag 20 april i tidningarna Österbottens Tidning, Åbo Underrättelser, Västra Nyland och Borgåbladet. Skatteflykten – en internationell skam ”Giv åt Stål en penning även, eller tag om min.” Satsen ur Fänrik Ståls sägner hör till den barndomsläsning som kommer att finnas kvar i mina hjärnceller också långt efter det närminnet kanske […]

Kolumn: Har du en driver eller är du en boll…

Följande kolumn publicerades i senaste numret (2/2013) av Svenska folkpartiets medlemstidning Medborgarbladet. Har du en driver eller är du en boll… Vad är det våra senaste opinionsundersökningar egentligen säger oss? De fyra största partierna löper ett nästan dött lopp – alla med ett understöd kring 19 procent. Till nästa egentliga mätning, dvs. nästa val, har […]