De finska europaparlamentarikerna i ALDE-gruppen Anneli Jäätteenmäki, Hannu Takkula, Nils Torvalds och Paavo Väyrynen har idag lämnat in 13 ändringsförslag till vapendirektivet som behandlas av Europaparlamentet.

– Kommissionens förslag till vapendirektiv innehåller betydande problem för Finlands del. Dessa vill vi framföra med våra ändringsförslag. Frågorna berör reservisternas och vapenentusiasters rättigheter att äga vapen, åldersgränser för jakt och jägare, samt bland annat övervakningen av innehavstillstånd. I det ursprungliga förslaget från kommissionen har Finlands särförhållanden inte beaktats, säger Jäätteenmäki, Takkula, Torvalds och Väyrynen.

Förslaget till ändring av vapendirektivet behandlas nu i Europaparlamentets utskott för inre marknaden och konsumentskydd. Tidsfristen för att lämna in ändringsförslag gick ut idag torsdag 28 april. Europaparlamentets preliminära ståndpunkt fastställs i utskottet i slutet av juni.

– Våra linjedragningar är i linje med regeringens synpunkter i EU:s råd, där saken nu är uppe till diskussion. Nästa steg är att påverka de politiska gruppernas skuggpresentatörer, som snart börjar sammanfatta utskottets åsikter.

De finländska meparna i den liberala gruppen (ALDE) framhäver att en tydlig åtskiljning behövs mellan brott utförda med olagliga vapen och den lagliga hobbyverksamhet som ansvarstagande vapenägare utövar. Trots de nyligen utförda tragiska terrordåden bör en onödig politisering av ärendet undvikas i parlamentets behandling.