De finska ALDE-meparna kräver preciseringar till EU:s vapendirektiv

De finska europaparlamentarikerna i ALDE-gruppen Anneli Jäätteenmäki, Hannu Takkula, Nils Torvalds och Paavo Väyrynen har idag lämnat in 13 ändringsförslag till vapendirektivet som behandlas av Europaparlamentet. – Kommissionens förslag till vapendirektiv innehåller betydande problem för Finlands del. Dessa vill vi framföra med våra ändringsförslag. Frågorna berör reservisternas och vapenentusiasters rättigheter att äga vapen, åldersgränser för […]