Kommentar: TTIP

Jag skrev i ett tidigare sammanhang att jag återkommer till det transatlantiska partnerskapsavtalet mellan EU och USA – TTIP:en. Jag tror nämligen att det nu förs en intellektuellt ohederlig diskussion. Under det senaste året har jag otaliga gånger ställts inför frågan om vad jag anser om TTIP. Jag har genomgående och konsekvent svarat att jag […]