Inte förbjudet med (snus)förnuft

Göran Lindén, Eeva Nordman och Airi Lehtinen skriver en debattartikel om snus i HBL (18.1). De redogör allmänt för vilka tobaksrelaterade skador rökning ger, men rökning och snus är inte riktigt samma sak. Men eftersom de tydligen inte hittat tillräckligt goda bevis för snusets negativa hälsoeffekter väljer de att istället underbygga deras ståndpunkt med argumentet […]

KOLUMN: EN PIPA SNUS

I Europaparlamentet har vi försökt föra en saklig diskussion kring tobak och snus. Helt enkelt är det inte. Det finns flera olika nivåer och ibland är det svårt att se genom rökridåerna. Det är lite som i sagan om vargen, som åt krita för att förvränga sin röst. När någon talar varmt för e-cigaretter som […]

Status quo för snuset

Europaparlamentet röstade idag om förslaget om ett nytt tobaksdirektiv. SFP:s europaparlamentariker Nils Torvalds har varit mycket engagerad i arbetet, i synnerhet gällande snuset. – Det övergår mitt, och många andras, förstånd att EU fortsättningsvis vill förbjuda snus samtidigt som man tillåter mycket farligare former av tobak som kan innehålla allt från tungmetaller till arsenik, sa […]

Torvalds besviken över att inga förändringar föreslås om snuset

Igår kväll röstade Europaparlamentets folkhälsoutskott om tobaksdirektivet. Till direktivet hade en rad ändringsförslag inkommit om EU:s förbud av snus, bl.a. av europaparlamentariker Nils Torvalds. – Mitt ändringsförslag skulle inte ha betytt att snuset skulle ha släppts fritt i EU då jag upplever att det inte finns ett tillräckligt stöd för det i parlamentet. Däremot skulle det ha gett […]