Torvalds kommentar till morgonens överenskommelse om EU:s långtidsbudget

Europaparlamentets talman Martin Schulz, Rådsordförande Enda Kenny samt ordförande för Europeiska kommissionen José Manuel Barroso förhandlade idag (27.6 Reds. anm.) fram ett slutligt förslag till EU:s långtidsbudget, som Europaparlamentet ska ta ställning till nästa vecka. Förslaget, som än så länge bara är muntligt, är både en lättnad och en besvikelse. Till lättnaderna hör att det ingår en obligatorisk granskning […]