EU behöver övergripande strategi för att skydda hbti-personers grundläggande rättigheter

I dag röstade Europaparlamentet för ett betänkande om EU:s färdplan mot homofobi och diskriminering på grund av sexuell läggning och könsidentitet. I betänkandet uppmanas EU- kommissionen och medlemsstaterna att tillsammans utarbeta en strategi för hur man ska uppnå ett skydd för hbti-personers, dvs. homosexuella, bisexuella, transpersoner och intersexuella personers, grundläggande rättigheter. Diskriminering på grund av […]

KOLUMN: Festtal och verklighet

Jag har alltid haft lite svårt med festtal. Både med mina egna och med andras. Allt för ofta är de vackra ord med svag koppling till verkligheten. Så var det när Europeiska kommissionens ordförande José Manuel Barroso i september höll sitt tal om tillståndet i unionen. Ungefär halvvägs in i talet kom han till våra […]

KOLUMN: Utrotningshotad

Det finns ögonblick när jag misströstar. Ett sådant ögonblick uppstod när jag läste ett beslut från Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten. Beslutet handlade om ersättning för skador som skarven åstadkommit på fiskodlingen. Den sökande parten var Bergö fiskelag. I ansökningen fanns det eventuellt ett litet formellt fel. Fiskelaget ville ha understöd för tiden […]

KOLUMN: Allting har sin början

När började den historiska process, som ledde till att fjorton brittiska kolonier på Nord-Amerikas östkust blev en självständig stat? Det romantiska svaret blir ofta tefesten, The Tea Party, där de till indianer utklädda aktivisterna kastade telasten överbord. Det var en protest mot överhetens orättmätiga beskattning och tullavgiftindrivning. Ett mera filosofiskt och mera intressant svar handlar […]

EU måste reagera om grundläggande värderingar tummas på

Europaparlamentet har under sin plenarsession i Strasbourg idag röstat om rapporten kring situationen i Ungern och de grundläggande rättigheterna i landet. Rapporten gick igenom efter hårda diskussioner mellan de politiska grupperna och Viktor Orban, som besökte parlamentet i Strasbourg med anledning av dagens omröstning. – Den rapport om Ungern som nu röstades igenom ger en viktig […]