Tuffare tag mot plastskräp i våra hav

24.10.2018 Europaparlamentet har godkänt lagstiftningsåtgärder för att minska på mängden plastavfall i de Europeiska haven. Europaparlamentet har i dag godkänt lagstiftningsåtgärder för att minska på mängden plastavfall i de Europeiska haven. Mängden skadligt plastavfall i haven blir allt större och därför föreslås nu nya regler för de engångsplastprodukter som oftast förekommer på Europas stränder och […]

Torvalds: EU satsar på innovativt och hållbart jordbruk

26.09.2018 Inom ramen för EU:s pågående budgetförhandlingar har Nils Torvalds lämnat in ett förslag för att EU i sin gemensamma jordbrukspolicy CAP ekonomiskt ska stödja forskning och innovationer. Framförallt ska det satsas på metoder inom jord- och lantbruk som binder koldioxid i jordmånen. Budgetutskottet har godkänt Torvalds förslag som nu går vidare till plenum. – […]

Torvalds om Europaparlamentets skogsbeslut: Resultatet är glädjande

Skogens roll i EU:s klimatpolitik har diskuterats aktivt de senaste veckorna. Särskilt aktuellt har det varit med utsläpp och upptag av koldioxid från markanvändning och skogsbruk, förkortat LULUCF (Land Use, Land Use Change and Forestry). EU-kommissionens ursprungsförslag är ur finländsk synvinkel mycket problematisk. Kommissionens förslag binder skogsavverkningen vid siffror som mest återspeglar historiska och ekonomiska […]

Skog, mark och euron

Klimatförändringen är kanske vår tids största utmaning. Inget annat fenomen har så långt gående sociala, politiska, ekonomiska och globala effekter som klimatförändringen. Därför var det också så viktigt att världen kom överens om Parisavtalet. Vi ser därför i Europaparlamentet och i EU klimatfrågorna som en röd tråd genom en mängd av lagförslag vi jobbar med. […]

Arktiska rådet är en unik möjlighet för Finland

– Arktiska rådet kommer att öka i betydelse, både för säkerhetspolitiken och ekonomin, säger Europaparlamentariker Nils Torvalds. Finland tar nu över ordförandeskapet i Arktiska rådet för två år framåt. – Finland väljer att fokusera på miljön, ett viktigt tema. Det finns många öppna frågor, inte minst hur den känsliga naturen i Arktis kan skyddas när […]