Kommentar: ”Och hur går det här vidare…?”

Det här är frågan som återkommer i alla tidningar och kommentarer efter Greklands klara NEJ till sparpolitiken. Och det förefaller som om ingen egentligen visste. Men det finns aningar och de flesta aningsfulla svaren kan vara mycket besvärliga. 1. Alexis Tsipras och SYRIZA vann (antagligen) valet utgående från att en majoritet av de röstande trodde […]

Kommentar: Hjälp Grekland

Martin Wolf har (igen) en bra kolumn i Financial Times*. Han ställer sig den fiktiva frågan om hur han skulle rösta i söndagens folkomröstning om han vore grek. Hans resonemang är en hälsosam påminnelse om hur omöjligt valet egentligen är (och hur partipolitiskt upplagt). ”Om jag vore övertygad om att Grekland kunde göra väl ifrån […]