KOLUMN: Återskalv från 1935

När jag läste brevet Maria ”Pussy Riot” Tolokonnikova skrev från fängelselägret i nordvästra Ryssland var det som en iskall fläkt från den stora terrorns dagar. Det var en påminnelse om att en del ryska strukturer inte förändrades efter 1991. Fängelserna och strafflägren – Aleksandr Solsjenitsyns GULAG – finns kvar och lever sitt ostört skräckfyllda liv. […]

KOLUMN: Allting har sin början

När började den historiska process, som ledde till att fjorton brittiska kolonier på Nord-Amerikas östkust blev en självständig stat? Det romantiska svaret blir ofta tefesten, The Tea Party, där de till indianer utklädda aktivisterna kastade telasten överbord. Det var en protest mot överhetens orättmätiga beskattning och tullavgiftindrivning. Ett mera filosofiskt och mera intressant svar handlar […]

Europaparlamentet ska utreda spionprogram

Under sin plenarsession i Strasbourg förra veckan antog Europaparlamentet en resolution om den amerikanska säkerhetsmyndigheten NSA:s övervakningsprogram och övervakningsorgan i olika medlemsstater och konsekvenserna för EU-medborgarnas integritet. I resolutionen uppmanas parlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (LIBE) att tillsammans med nationella parlament och en expertgrupp som EU-kommissionen inrättat ingående […]