Uusia sääntöjä yhdyskuntajätevesien käsittelyyn

Valuma-alueiden vesien korkeat fosfori- ja typpiarvot johtavat todistetusti rehevöitymiseen. Nykyinen direktiivi on edistänyt typpi- ja fosforipäästöjen vähentämistä, ja päivitetyssä direktiivissä tarkoituksena on tiukentaa tavoitteita entisestään. Fosforin poistaminen rautasuoloilla sekä kemiallisilla liuoksilla on menetelmänä kohtalaisen yksinkertainen ja helposti laajennettavissa, joka tekee tiukempien tavoitteiden noudattamisesta mahdollista. Typen poistaminen vedestä on prosessina hieman hankalampi bakteeriprosessiensa vuoksi. Se vaatii […]