Tärkeä askel kohti puhtaampaa vettä Euroopassa

– Nykyinen direktiivi on yli 30 vuotta vanha, eikä siinä oteta huomioon nykypäivän haasteita. Vaikka puhtaan veden saatavuus voi tuntua itsestäänselvyydeltä Suomessa, se ei suinkaan ole sitä koko EU:ssa, Torvalds sanoo. Komissio ehdottaa pienempien taajama-alueiden liittämistä jätevedenpuhdistamoihin ja käsittelyasteen nostamista koko unionissa, jossa erityistä huomiota kiinnitettäisiin typen ja fosforin käsittelyyn sekä jäteveden sisältämien mikrosaasteiden, kuten […]