Ett viktigt steg mot renare vatten i Europa

– Nuvarande direktiv är över 30 år gammalt och tar inte i beaktande de utmaningar vi står inför idag. Även om tillgången till rent vatten kan kännas som en självklarhet i Finland, är det långt ifrån det inom hela EU, säger Torvalds. Kommissionen föreslår att mindre tätorter ska anslutas till reningsverken samt att reningsgraden ska […]