Nils Torvaldsista päivitettävän jätevesidirektiivin pääneuvottelija

– Puhdas vesi on hyvinvointimme perusta, ja viime vuosina paineet tätä luonnonvaraa kohtaan ovat kasvaneet. Kuivuuden lisäksi myös uudenlaiset ympäristösaasteet vaikuttavat veden laatuun ja edellyttävät tiukempia toimenpiteitä. Itämeren saastuminen on hyvä esimerkki siitä, miksi emme voi jatkaa entiseen tapaan. Kaikkia valumavesiä, sekä teollisuusalueilta että kotitalouksista peräisin olevia, on säänneltävä tiukemmin, Torvalds sanoo. Ehdotuksessa asetetaan tiukemmat […]