Nils Torvalds huvudförhandlare för revideringen av avloppsvattendirektivet

– Rent vatten är grunden till vårt välmående och de senaste åren har trycket på denna resurs ökat. Inte bara torka utan även nya typer av föroreningar påverkar vattenkvaliteten och kräver striktare åtgärder. Föroreningarna i Östersjön är ett bra exempel på att vi inte bara kan fortsätta som förut. Allt avrinningsvatten, från både industriområden och […]