Vihdoin askel kohti kriittisen infrastruktuurin haavoittuvaisuuden huomioimista

Euroopan parlamentti hyväksyi tiistaina lopullisen neuvottelutuloksen uudesta kriittisten yksiköiden häiriönsietokykyä koskevasta direktiivistä, jolla pyritään parantamaan EU:n keskeisten palvelujen, kuten energian, liikenneverkkojen ja juomavesihuollon, sietokykyä. Nils Torvalds (RKP/Renew) toimi teollisuuskomitean lausunnon pääneuvottelijana. – EU:n tasolla ja monissa jäsenvaltioissa ei ole ollut halua priorisoida kysymystä siitä, mitä tapahtuu, jos esimerkiksi rajat ylittävää energiainfrastruktuuria sabotoidaan. Useimmissa jäsenvaltioissa suuntaus […]