Äntligen ett steg mot att ta på allvar den kritiska infrastrukturens sårbarhet

På tisdagen antog Europaparlamentet det slutgiltiga förhandlingsresultatet för det nya direktivet om kritiska entiteters motståndskraft med målsättningen att förbättra motståndskraften av EU:s väsentliga tjänster, såsom energi, transportnät och dricksvattenförsörjning. Nils Torvalds (SFP/Renew) fungerade som huvudförhandlare för industriutskottets utlåtande i ärendet. – På EU-nivå och inom många medlemsländer har det funnits en svag aptit för att […]