Parlamentti vaatii selkeämpiä sääntöjä merimetsoon kohdistuville toimenpiteille

Kehotuksen yhteydessä komissiota pyydetään laatimaan ohjenuora lintudirektiivin poikkeusten soveltamiselle. – Käytännössä me parlamentissa ilmaisemme tällä tavalla huolemme siitä, että ehkäisevät toimet eivät ole tähän mennessä olleet riittäviä ja että sosiaaliset ja taloudelliset vaikutukset eivät aina ole mahdollistaneet merimetson ja muiden lajien rinnakkaiseloa, Torvalds sanoo. Päätöslauselma eroaa parlamentin aikaisemmista lausunnoista, sillä enemmistö europarlamentaarikoista vastusti aiemmin lintudirektiivin […]